Institutionen för byggnadsteknik

Fabian och Jaakko Ahvenainen fond

Fabian och Jaakko Ahvenainen fond delar årligen ut bidrag och hederspris till studeranden inom brobygge eller husbygge, till unga forskare och nyutexaminerade.
Dipoli / kuvaaja: Tuomas Uusheimo

Diplomingenjören Jaakko Ahvenainen donerade genom ett gåvobrev daterat 26.2.1998 en summa på 100 000 mark och 246 Kone Oy B-seriens aktier med avsikt att bilda en minnesfond i sin faders, Fabian Ahvenainen (avliden 7.3.1978), namn. Han utökade donationen ytterligare två gånger, med 20 000 mark den 1.10.1998 och med 700 Nokia-aktier den 13.12.1999.

Av avkastningen fördelas en del, eller alltihop, årligen som bidrag och hederspris till studeranden inom brobygge eller husbygge eller till unga forskare eller nyutexaminerade ingenjörer, licentiater och doktorer.

Bidragens storlek och mottagare beslutas av Högskolan för ingenjörsvetenskapers dekanus på förslag av en kommitté bestående av tre personer.

Bidragskommitéen meddelar om när bidragen kan sökas. Mottagare till hederspriserna väljs utan en ansökningsprocess.

Fabian Ahvenaisen apurahojen saajat 2019. Vasemmalta oikealle: Yiwei Liu, Sebastian Muuronen, Safi Ur Rehman, Marko Seitsonen, Suraj Rana Bhat ja Vera Babiczky
7.3.2019 mottagare av bidrag, från vänster till höger: Yiwei Liu, Sebastian Muuronen, Safi Ur Rehman, Marko Seitsonen, Suraj Rana Bhat and Vera Babiczky. Bild Teemu Ojala

Mottagare av bidrag 2019

 • DI Vera Babiczky, 1 500 €
 • DI Yiwei Liu,  1 500 €
 • TkK Sebastian Muuronen, 1 000 €
 • DI Safi Ur Rehman, 2 000 €
 • Tekn.yo  Marko Seitsonen, 1 000 €
 • DI Suraj Rana Bhat, 2 000€

Mottagare av bidrag 2018

 • Joonas Forsman, MSc (Tech.), 2 500 €
 • Pooya Saremi, MSc (Tech.), 2 500 €
 • Jaakko Kärkkäinen, MSc (Tech.), 1 500 €
 • Joonas Lehtovaara, BSc (Tech.), 1 500 €
 • Maria Vinter, MSc (Tech.), 2 000 €

Mottagare av bidrag från tidigare år kan ses i filerna nedan (på finska).

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: