Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit

Aalto Ice and Wave Tank

Aalto Ice and Wave Tank on monikäyttöallas, jossa testataan laivoja ja muita merirakenteita jäisissä olosuhteissa.
Aalto Ice Tank

Aalto-yliopistolla on keskeinen asema arktisen tekniikan opetuksessa ja tutkimuksessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Aalto Ice and Wave Tank -monikäyttöallas rakennettiin 1980-luvun alkupuolella, ja se uudistettiin perusteellisesti vuosina 2015–2019. Allas on jälleen toiminnassa ja tutkijoiden ja teollisten kumppanien käytössä.

Altaan koko on 40 x 40 metriä ja syvyys 2,8 metriä. Altaassa on jäähdytysjärjestelmä ja laitteisto merijään tuottamiseen mallimittakaavassa. Mallijää on hienojakoista ja valmistetaan suihkuttamalla. Tavallisia kokeita altaassa ovat laivojen vastuksen, työntövoiman ja liikkeiden testit jäässä, jääkuormituksen testit merirakenteissa ja jääröykkiöiden kaltaisten luonnollisten jäämuodostelmien mallinnus. Allasta voidaan käyttää laajasti myös muunlaisten merijäähän liittyvien fysikaalisten ilmiöiden tutkimiseen.

Aalto Ice and Wave Tank on kokoluokkansa ja erityisesti leveytensä ansiosta ainutlaatuinen Euroopassa. Monikäyttöinen allas soveltuu myös avovesikokeiden tekemiseen. Aaltokoneella voidaan tuottaa aaltoja ja tutkia jäähän ja aaltoihin liittyviä ilmiöitä. Aalto Ice and Wave Tank -tilaa voivat yleisesti käyttää akateemiset ammattilaiset ja teollisuuden asiantuntijat noudattamalla Aalto-yliopiston käyttöohjeita ja hinnoitteluperiaatteita.

Otto Puolakka

Laboratory Manager
Yhteyshenkilö Aalto Ice and Wave Tankiin liittyvissä asioissa

Jukka Tuhkuri

Professori
Professori, meritekniikan ja arktisen tekniikan tutkimusryhmä
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: