Högskolan för teknikvetenskaper

Båda sidorna av entreprenörskap

Marina Biniari är biträdande professor vid institutionen för produktionsekonomi. Hon är specialiserad på entreprenörskap med stark tillväxt.
Marina Biniari

Vad arbetar du med just nu?

”Min forskargrupp, tillsammans med en grupp internationella och lokala kollegor, undersöker hur företag kan förbättra sina innovationsförsök och rollen som cheferna spelar i den här processen. Ett av våra forskarteam undersöker vilka organisatoriska och psykologiska faktorer som föregår medarbetarnas entreprenörsbeteende, exempelvis belöningssystem och en passion för entreprenörskap. Ett annat team fokuserar på utmaningarna som finska företag står inför vid skapandet och integreringen av interna satsningar. Det tredje teamet strävar efter att öppna upp mikrofundamenten för företagsförmågor, vilket kan möjliggöra för företag att känna av och fånga möjligheter.”

”Jag undervisar i två kurser. En kurs ger studenterna möjligheten att arbeta med finska företag som står inför en viss utmaning inom innovation eller förnyelse. Den andra introducerar förstaårsstuderande till de första stegen i entreprenörsprocessen, med målet att låta dem arbeta med finska företag och förnya deras affärsmodeller.”

”Jag är involverad i Aaltos företagsprogram som är ett strategiskt undervisningsinitiativ som strävar efter att utveckla och leverera utbildning i entreprenörskap. Jag är även medlem i rådgivningsnämnden som utformar Aalto-universitetets strategi för entreprenörskapsutbildning."

Var arbetade du innan du fick din nuvarande tjänst?

”Jag var biträdande professor i företagsentreprenörskap vid Strathclyde Business School i Storbritannien i fem år. Jag var inblandad i utvecklingen av ett kandidatprogram i entreprenörskap. Jag coachade MBA-studenter i att starta nya företag, likväl som det akademiska, för att spinna vidare på deras idéer.”

Kan du berätta om din forskarkarriär?

”Jag slutförde min fil.dr i företagsentreprenörskap och strategi vid Strathclyde Business School och studerade företagsaktiviteterna från fyra brittiska företag. Därefter tillbringade jag ett år som postdoktoral medarbetare vid Cass Business School i London. Jag återvände till Strathclyde efter det.”

”2010 tillbringade jag tre månader vid Kelley School of Business vid Indiana University. Året därpå tillbringade jag en månad vid INSEAD i Frankrike. Båda besökstjänsterna gav mig möjligheten att utveckla mina forskningskunskaper och bygga ett internationellt samarbetsnätverk.

Varför valde du ditt område? Vad var det som intresserade dig?

”Jag studerade företagande som ett verktyg för att gynna innovation och skapa åtkomst till internationella marknader i min magisteravhandling. Jag stötte på de utmaningar som organisationer möter i att vara ambidextra, till exempel när de försöker utforska sin nuvarande position samtidigt som de utforskar nya marknader. Jag såg även hur pass inflytelserika chefer kan vara i att skapa förändring och utmana existerande strukturer inom företagen. Utmaningarna är fortfarande fascinerande för mig och de konsekvenser som de har på ledningsförfarandet fortsätter att väcka nya forskningsfrågor för mig.”

Kan du nämna tre prestationer i din karriär som du är stolt över?

”Jag är väldigt stolt över publiceringen av min första egenförfattade vetenskapliga artikel i en fyrstjärnig journal 2012. Den avslöjade den ”mörka sidan” av företagsaktiviteter och avundsjukan hos medarbetare som inte är involverade i dessa aktiviteter.

”Jag var väldigt stolt när min doktorand, Dr Sergio Costa, tog emot Heizerpriset för sin doktorsavhandling i augusti 2015 vid konferensen Academy of Management i Vancouver.”

”Det är givande att få meddelanden från studenter och chefer som säger att mina kurser har hjälpt dem att dra igång en nyetablering eller ett företagsinitiativ. 2013 tog jag emot priset som bästa lärare vid Strathclyde Business School.”

Hur sammankopplas ditt arbete vid Aalto med den internationella forskningen?

”Under åren har jag byggt upp och bibehållit ett aktivt forskningssamarbete med kollegor i Europa och USA. Jag är även granskare för de ledande internationella journalerna och konferenserna inom entreprenörskap och ledning.”

”Augusti 2015 var jag med och organiserade ett symposium kring företagande vid konferensen Academy of Management i Vancouver vilken förde samman kollegor från flera länder.”

Påverkar dina forskningsresultat vardagslivet för vanliga människor nu eller i framtiden?

”Medarbetare som strävar efter att bli agenter för förändring upplever ofta frustration och missnöjdhet om deras försök att förbättra innovationskraften i deras företag inte uppmärksammas. Min forskning strävar efter att hjälpa företagsledningar att främja medarbetarnas entreprenörspotential och förbättra det dagliga arbetslivet.”

Vilka tre kännetecken är viktiga för en bra professor och en framgångsrik akademisk karriär?

”Kompetens inom sitt eget ämnesområde och forskningsmetoder är såklart väsentligt. Vi måste dock kunna förnya vårt tankesätt och inställningen till forskningen.”

”Ett djupgående intresse för ämnesområdet är också viktigt. Det måste kombineras med ansvarsutkrävande: Vi är ansvariga för slutsatserna och spridningen av vår forskning.”

”Vi måste även visa värme, medkänsla och tacksamhet gentemot de vi samarbetar med, såsom kollegor, granskare och studenter.”

Vilken typ av studerande vill du se på din institution?

”Jag uppskattar studerande som kan kombinera kritiskt tänkande med att vara proaktiva, som avsiktligt försöker upptäcka sina passioner och agerar på dem, som är kompetenta i sitt eget område men även uppmuntrar till konstruktiva samtal med andra experter och som är villiga att ta risker och utsätta sig själva för risker.”

”Sådana studerande kan utveckla dessa unika färdigheter tidigt i livet och utöva dem i den relativt säkra universitetsmiljön, vilket ger dem en konkurrensfördel i arbetslivet och kanske även i det personliga livet.”

Hur ser framtiden ut för ditt forskningsområde?

”Entreprenörskap är ett nytt ämnesområde och den främsta utmaningen är hur man kan tillämpa teorin i praktiken och hur man ger fler innovationsverktyg till samhället, företag och deras ledningar. Vi måste integrera teorier från olika områden för att förklara innovation och entreprenörsinställningen bättre.”

Institutionen för produktionsekonomi

Text: Anu Jussila

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: