Perustieteiden korkeakoulu

Yrittäjyyden molemmat puolet

Marina Biniari työskentelee apulaisprofessorina tuotantotalouden laitoksella. Hänen erikoisalansa on kasvuyrittäjyys.
Marina Biniari

Mitä työsi sisältää juuri nyt?

”Selvitän tutkimusryhmäni sekä kansainvälisten ja suomalaisten kollegojen kanssa, kuinka yritykset voivat tehostaa innovaatiotoimintaansa ja mikä rooli niiden johtajilla on tässä prosessissa. Yksi tutkimustiimi perehtyy työntekijöiden yrittäjämäistä toimintaa edeltäviin organisationaalisiin ja psykologisiin tekijöihin, kuten palkitsemisjärjestelmiin sekä yrittäjyyttä kohtaan koettuun innostukseen. Toinen tiimi keskittyy suomalaisyritysten kohtaamiin sisäisen yrittäjyyden haasteisiin. Kolmas tiimimme selvittää pääomasijoittamisen mikrorakenteita, jotka auttaisivat yrityksiä havaitsemaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin.”

”Opetan myös kahta kurssia. Toinen tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden ratkoa suomalaisyritysten innovaatio- ja uudistumishaasteita. Toinen esittelee ensimmäisen vuoden opiskelijoille yrittäjyyden alkuvaiheita sekä antaa heille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä suomalaisyritysten kanssa ja kehittää niiden liiketoimintamalleja.”

”Olen mukana Aalto Ventures Program -hankkeessa, joka kehittää ja järjestää yrittäjyyskoulutusta. Lisäksi olen Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusstrategiaa kehittävän neuvottelukunnan jäsen.”

Missä työskentelit ennen nykyistä tehtävääsi?

”Työskentelin viisi vuotta Corporate Entrepreneurship -oppiaineen apulaisprofessorina Strathclyde Business Schoolissa Isossa-Britanniassa. Olin mukana kehittämässä yrittäjyyteen keskittyvää kandidaattiohjelmaa. Lisäksi ohjasin maisteriopiskelijoita kasvuyritysten perustamisessa sekä autoin tutkijoita jalostamaan ideoitaan.”

Kerro aiemmasta tutkijanurastasi.

”Väittelin tohtoriksi Strathclyde Business Schoolissa oppiaineesta Corporate Entrepreneurship and Strategy. Väitöskirjassani tutkin pääomasijoittamista neljässä brittiyrityksessä. Vietin vuoden postdoc-tutkijana Cass Business Schoolissa Lontoossa, minkä jälkeen palasin Strathclydeen.”

”Vuonna 2010 vietin kolme kuukautta vierailevana tutkijana Indiana Universityn Kelley School of Business -koulussa. Seuraavana vuonna olin kuukauden vierailevana tutkijana INSEAD-korkeakoulussa Ranskassa. Ne olivat hienoja tilaisuuksia kehittyä tutkijana ja rakentaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa.”

Miksi valitsit oman tutkimusalasi? Mikä sytytti sinussa kipinän?

”Perehdyin gradussani yritysten pääomasijoittamiseen keinona synnyttää innovaatioita ja päästä kansainvälisille markkinoille. Havahduin haasteisiin, joita organisaatiot kohtaavat yrittäessään tutkailla samaan aikaan nykyisiä mahdollisuuksiaan sekä uusia markkinoita. Huomasin myös, kuinka merkittävä rooli yritysjohdolla on muutoksessa ja vanhojen rakenteiden kyseenalaistamisessa. Nämä haasteet kiehtovat edelleen, ja niiden vaikutus yritysjohdon toimintatapoihin poikii yhä uusia tutkimuskysymyksiä.”

Mainitse kolme asiaa, joista olet ylpeä urallasi.

”Olin hyvin ylpeä, kun ensimmäinen yksin laatimani tutkimus julkaistiin neljän tähden julkaisussa vuonna 2012. Tutkimus valotti pääomasijoittamisen ”pimeää puolta” sekä sellaisten työntekijöiden kateudentunteita, jotka eivät olleet mukana pääomasijoittamiseen liittyvässä toiminnassa.”

”Oli hienoa olla mukana, kun entinen tohtoriohjattavani Sergio Costa sai Heizer Doctoral Dissertation Award -palkinnon elokuussa 2015 Academy of Management -yhdistyksen konferenssissa Vancouverissa.”

”Lisäksi on palkitsevaa saada opiskelijoilta ja yritysjohtajilta viestejä, että kurssini ovat auttaneet perustamaan startup-yrityksen tai käynnistämään uuden hankkeen yrityksessä. Vuonna 2013 sain parhaan opettajan palkinnon Strathclyde Business Schoolissa.”

Kuinka työsi Aallossa linkittyy oman tutkimusalasi kansainväliseen verkostoon?

”Olen vuosien varrella rakentanut ja ylläpitänyt aktiivista tutkimusyhteistyötä eurooppalaisten ja amerikkalaisten kollegojen kanssa. Toimin myös keskeisten yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyvien julkaisujen ja konferenssien arvioijana.”

”Elokuussa 2015 olin mukana järjestämässä pääomasijoittamista käsittelevää symposiumia Academy of Management -yhdistyksen konferenssissa Vancouverissa. Se keräsi yhteen kollegoja monista maista.”

Näkyvätkö tutkimuksesi tulokset tavallisen ihmisen arjessa nyt tai tulevaisuudessa?

”Työntekijät turhautuvat ja kokevat tyytymättömyyttä, jos heidän pyrkimyksensä kehittää yrityksensä toimintaa ja innovointia eivät saa vastakaikua. Tutkimukseni tavoitteena on auttaa yritysten johtoa vaalimaan työntekijöiden sisäisen yrittäjyyden tarjoamaa potentiaalia ja samalla parantaa työelämää.”

Mainitse kolme tärkeää ominaisuutta, jotka akateemisen uran valinneella professorilla tulisi olla.

”Oman alan ja tutkimusmetodien asiantuntemus on tietysti oleellista. Meidän täytyy kuitenkin pystyä uudistamaan ajatteluamme ja lähestymistapojamme tutkimustyöhön.”

”Syvällinen kiinnostus omaa alaa kohtaan on myös tärkeää. Siihen täytyy yhdistää vastuu oman tutkimuksen vaikutuksista ja tulosten jakamisesta.”

”Lisäksi täytyy pystyä osoittamaan lämpöä, myötätuntoa ja kiitollisuutta yhteistyökumppaneita – kollegoja, arvioijia ja opiskelijoita – kohtaan.”

Millaisia opiskelijoita toivot kohtaavasi laitoksellasi?

”Arvostan opiskelijoita, jotka pystyvät yhdistämään kriittisen ajattelun ja proaktiivisen lähestymistavan, jotka pyrkivät tietoisesti löytämään omat kiinnostuksenkohteensa, jotka ovat kyvykkäitä omalla alallaan mutta rakentavat myös dialogia muiden asiantuntijoiden kanssa, ja jotka uskaltavat ottaa riskejä ja altistaa itsensä epävarmuudelle.”

”Sellaiset opiskelijat pystyvät kehittämään jo varhain tätä monipuolista osaamistaan ja harjoittamaan sitä turvallisessa yliopistoympäristössä. Se antaa hyvän perustan pärjätä työelämässä ja mahdollisesti myös yksityiselämässä.”

Miltä oman tutkimusalasi tulevaisuus näyttää?

”Kasvuyrittäjyys on uusi tutkimusala, jonka päähaaste on teorian soveltaminen käytäntöön ja innovaatiotyökalujen tarjoaminen yhteiskunnalle, yrityksille ja yritysjohdolle. Meidän on integroitava eri alojen teorioita, jotta pystymme selittämään paremmin innovaatioita ja kasvuyrittäjyysasennetta.”

Tuotantotalouden laitos

Teksti: Anu Jussila

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: