Högskolan för teknikvetenskaper

Aalto Center för operationsanalys – Aalto Centre for Operations Research (ACOR)

Aalto Center för operationsanalys, på engelska Aalto Centre for Operations Research, förkortat ACOR, är ett koordinerat nätverk av Aalto-forskare med intresse för operationsanalys (OR).

Om ACOR

Aalto Center för Operationsanalys, på engelska Aalto Centre for Operations Research, förkortat ACOR, är ett koordinerat nätverk av Aalto-forskare med intresse för operationsanalys (OR). Centrets mål är att öka samarbetet mellan de olika forskningsgrupperna vid Aalto-universitetet som bedriver forskning inom OR eller mellan områden som skulle dra nytta av att tillämpa OR för att skapa ny, kraftfull forskning. Ännu ett mål är att erbjuda bästa möjliga expertis för att arbeta på lovande tillämpningsområden. Till ACOR:s mål hör även att utvidga Aaltos verksamhet inom OR genom att erbjuda forskare och representanter för företag eller andra organisationer möjlighet till samarbete och nätverkande, att öka medvetenheten om OR och att förbättra möjligheterna för en smidig användning av OR, samt utveckling av lärande vid Aalto.

Aalto University students at Aalto Party during the opening of the Academic Year. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Medverka och håll dig informerad

ACOR använder två sändlistor

  • Studeranden och forskare vid Aalto uppmanas att gå med i vår Aalto e-postlista (listans namn: ACOR-mailinglist - följ instruktionerna eller kontakta Antti Punkka)
  • Personer utanför Aalto är välkomna att gå med i vår allmänna sändlista

Samarbete och aktiviteter

ACOR samarbetar med forskningsgrupper vid Aalto och andra universitet genom att ordna

  • Tematiska eftermiddagsseminarium för att främja samarbete mellan såväl forskningsgrupper som  mellan forskare och yrkesverksamma.
  • Intensiva kurser och seminariekurser om OR-ämnen och relaterade områden

ACOR jobbar i nära samarbete med The Finnish Operations Research Society (FORS) och understöder aktiviteter som har som mål att förbättra samarbete mellan universitet och andra forskningsintressenter, såsom The Customized Business Projects concept och Seminar on case studies in operations research.

ACOR välkomnar varmt nya idéer om hur man kan katalysera OR-relaterat forskningssamarbete vid Aalto.

Viestintäkoulutus

Contact & organization

ACOR is a strategic initiative of Aalto School of Science and it is located at Systems Analysis Laboratory, Department of Mathematics and Systems Analysis. It is coordinated by Antti Punkka.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: