Högskolan för teknikvetenskaper

Aalto Brain Centre

Aalto Brain Center (ABC) är ett strategiskt initiativ från Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet. ABC är beroende av den stora expertisen från skolans forskningsgrupper inom neurovetenskapssystem, neuroteknik, signalanalys, maskininlärning, nätverksanalys, hjärnavbildning, psykologi, kognitionsvetenskap, klinisk neurovetenskap, naturalistisk neurovetenskap, fysik och ingenjörsvetenskap.
Image courtesy of Mika Seppä

Aalto Brain Center (ABC) är ett temacenter utformat av forskarteam från flera av Högskolan för teknikvetenskapers institutioner vid Aalto-universitetet.

ABC strävar efter att stimulera synergi och forskningssamarbete på systemnivå inom neurovetenskap, neuroradiologi och neuroteknik, samt djupgående frågor runt mänskliga hjärnfunktioner och utvecklingen av kliniska tillämpningar, ny instrumentering och sofistikerad dataanalys.

Aalto Brain Center stöder nätverkande, internationellt samarbete, utbildningar och workshops, forskningsmobilitet och akademiska besök. Utökade tvärvetenskapliga koalitioner föredras över projekt med endast en grupp.

ABC tilldelar resurser till forskning för att skapa ytterligare värde. Kriteriet innefattar vetenskaplig kvalitet, relevans för neurovetenskapen och neurotekniken samt en trovärdig och engagerad grupp. Dessutom kommer ABC tilldela resurserna till befintliga och nya forskningsprojekt vid Aalto, eliminera flaskhalsar från forskningen genom att, exempelvis, tillhandahålla brofinansiering samt förstärka befintlig finansiering för att garantera effektiv användning av avbildningsresurserna hos Aalto.

ABC kommer även att påskynda effektiv användning av Aalto neuroavbildningsinfrastruktur (ANI), delta i undervisning, stödja kommunikation mellan forskningsgrupper, såväl som att nå ut till det bredare Aalto-nätverket och samhället.

Föreläsarna vid ABC-seminarium inkluderar forskare från olika institutioner och skolor inom Aalto och besökare. ABC-seminarier fungerar således som en mötesplats för forskare inom områdena neurovetenskap och neuroteknik och underlättar därför chansen för lyckosamma möten.

Chef och styrelse

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: