Perustieteiden korkeakoulu

Aalto Brain Centre

Aalto Brain Centre (ABC) on Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun strateginen aloite. ABC pohjautuu Perustieteiden korkeakoulun tutkimusryhmien vahvaan asiantuntemukseen systeemisen neurotieteen, neuroteknologian, signaalianalyysin, koneoppimisen, verkkoanalyysin, aivokuvantamisen, psykologian, kognitiotieteen, kliinisen neurotieteen, kokeellisen neurotieteen, fysiikan ja lääketieteellisen tekniikan aloilta.
Image courtesy of Mika Seppä

Aalto Brain Centre (ABC) on aihekohtainen keskus, jonka muodostavat Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun usean eri osaston tutkimusryhmät.

ABC lisää synergiaa ja yhteistyötä systeemisen neurotieteen, aivokuvantamisen ja neuroteknologian aloilla. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ihmisaivojen toiminnasta sekä kehittää tutkimuksen kliinisiä sovelluksia, uudenlaisia mittalaitteistoja ja edistyksellisiä data-analyysimenetelmiä.

Aalto Brain Centre tukee verkostoitumista, kansainvälistä yhteistyötä, koulutusta ja työpajoja, tutkijoiden liikkuvuutta ja tutkijavierailuja. Laajoja monitieteisiä projekteja suositaan yhden ryhmän projektien asemesta.

ABC:ssä resursseja kohdistetaan lisäarvoa tuottavaan tutkimukseen. Myöntöperusteita ovat erinomainen tieteellinen taso, tärkeys neurotieteelle ja -teknologialle sekä uskottava ja sitoutunut työryhmä. Lisäksi ABC kohdistaa resursseja Aalto-yliopiston käynnissä oleviin ja uusiin tutkimusprojekteihin tutkimuksen pullonkaulojen poistamiseksi esimerkiksi tukemalla väliaikaisella ja lisärahoituksella kuvantamisresurssien tehokasta käyttöä Aalto-yliopistossa.

ABC tukee myös Aalto NeuroImaging -tutkimusinfrastruktuurien tehokasta hyödyntämistä, osallistuu opetukseen, tiivistää tutkimustyöryhmien välistä viestintää ja toimii yhteydessä Aalto-yhteisöön ja yhteiskuntaan laajemmin.

ABC:n seminaareissa luennoivat Aalto-yliopiston eri osastojen ja korkeakoulujen tutkijat ja vierailevat tutkijat. ABC:n seminaarit ovat siten neurotieteen ja -teknologian alan tutkijoiden kohtaamispaikka ja luovat suotuisat olosuhteet onnekkaille sattumille.

Johtaja ja johtokunta

ABC:tä johtaa professori Lauri Parkkonen yhdessä johtokunnan kanssa. Johtokunnan nykyiset jäsenet:

  • Professori Synnöve Carlson (tarkkaavaisuus ja muisti)
  • Professori Risto Ilmoniemi (aivokuvantaminen ja stimulaatioteknologiat)
  • Professori Samuel Kaski (koneoppiminen neurotieteessä)
  • Professori Riitta Salmelin (neurotiede ja aivokuvannus)
  • Professori Mikko Sams (kognitiivinen neurotiede)

Yhteydenotot

Professori Lauri Parkkonen

puh. 040 508 9712
[email protected]

Käyntiosoite:

Rakentajanaukio 2 C, huone F351
02150 ESPOO

Tapahtumat

Aiemmat ABC-seminaarit

Luettelo ABC-seminaareista käänteiskronologisessa järjestyksessä (viimeisimmät ylimpänä).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu