Högskolan för konst, design och arkitektur

Gratulerar! Du har blivit antagen som studerande till Aalto-universitetet.

Följebrev till studeranden som antagits till internationella gemensamma magisterprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.
Punaisia kuvioita vaakasuorasti

Tyvärr är följebrevet till studeranden som antagits till internationella gemensamma magisterprogrammet Nordic Master in Visual Studies and Art Education bara på engelska. Vänligen flytta dig på engelskspråkiga webbplats.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: