Högskolan för kemiteknik

Verkställande direktör Tapani Järvinens miljöteknologifond

Fonden syftar till att främja miljöteknologisk forskning.
Tapani Järvinen, Tuul Tuhkanen
Tapani Järvinen och professor Tuula Tuhkanen, som fick stipendiet för 2018.

Fonden grundades ur ett kapital på 75 000 euro som donerades av Outotec Oyj och en donation på 25 000 euro av Tapani Järvinen samt slutkapitalet på 1 975,64 euro från Outokumpu Oyj:s stiftelse. Fonden tar även tacksamt emot andra donationer.

Fonden syftar till att främja miljöteknologisk forskning. Ett stipendium på 5 000–10 000 euro delas årligen ut ur fondens kapital till en meriterad sakkunnig inom miljöteknologi för forsknings- och utvecklingsarbete.  Donerat kapital kan användas till att dela ut stipendier.  

Stipendiet ledigförklaras en gång per år. 

Stipendietagaren väljs av dekanus för Högskolan för kemiteknik efter förslag från stipendiekommittén. Stipendiekommittén består av 3–4 expertrepresentanter som utnämns av dekanus.

Stipendietagare:

  • år 2018: professor Tuula Tuhkanen, Jyväskylä universitet (på bilden)
  • år 2017: professor Markku Ollikainen, Helsingfors universitet
  • år 2016: professor Rauno Sairinen, Östra Finlands universitet
  • år 2015: professor Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral, Centret för konsumtion och produktion
  • år 2014: prorektor, professor Jaakko Puhakka, Tammerfors tekniska universitet
  • år 2013: professor Riitta Keiski, Uleåborgs universitet
  • år 2012: professor Mika Sillanpää, Villmanstrands tekniska universitet
  • år 2011: professor Ville Alopaeus, Aalto-universitetet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: