Högskolan för kemiteknik

Erfarenheter från en kemistudent, Mikko Stenholm

Intervju med en magister Mikko Stenholm om hans studier i huvudämnet kemi

Magister Mikko Stenholm, tog examen 2017

Processkvalitetsingenjör
Murata Electronics Oy

Varför valde du kemi för dina magisterstudier?

Kemi som ämne var anledningen till att jag valde Aalto-universitetet från början, så efter kandidatexamen kändes det  som naturligt att välja kemi som huvudämne, och rätt väg för mig i mina fortsatta studier. Jag kände att innehållet skulle ge mig en rad möjligheter, även utanför den traditionella kemibranschen. Kemi har kopplingar till många tekniska områden som vi inte alltid tänker hör ihop. En djupare kunskap om området kändes som en bra startpunkt för att få anställning.

Hur upplevde du studierna?

Jag tyckte alla magisterkurserna var intressanta. Jag fick en god förståelse för olika föreningar och material och jag lärde mig att förstå varför de uppför sig som de gör. Kurserna ledde oss hela tiden mot ett vetenskapligt tankesätt, vilket gav oss stöd i att få förståelse av bredare helhteter och dra fördel av kunskapen som vi skaffat oss.  Praktiskt laboratoriearbete är självklart inom kemistudier, så jag lärde mig många avancerade syntestekniker och karaktäriseringsmetoder i praktiken.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat