Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Gary Marquis fortsätter som dekanus för Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Dekanus förordnandetid löper över fem år och börjar den 1 juli 2018.
Professor Gary Marquis, Dean of the School of Engineering

Professor Gary Marquis, D.Sc. (Tech.), född 1957, har för andra gången utsetts till dekanus för Högskolan för ingenjörsvetenskaper på Aalto-universitetet. Mandatet är på fem år och börjar den 1 juli 2018. Marquis har varit dekanus för Högskolan för ingenjörsvetenskaper sedan 2013.

”Gary Marquis är en visionär och en engagerad ledare. Högskolan för ingenjörsvetenskaper har genomgått stora förändringar under de senaste åren och dess akademiska resultat har förbättrats avsevärt. Jag gläds över att han kommer att fortsätta på sin post,” säger Kristiina Mäkelä, provost vid Aalto-universitetet.

”Det känns spännande att kunna fortsätta att utveckla vår högskola och att, tillsammans med vår fakultet, vår personal, våra studenter och våra intressenter, sträva mot högsta kvalitet,” säger Marquis.

Dekanus ansvarar för att leda skolans verksamhet och delta i den långsiktiga utvecklingen av Aalto-universitetet som medlem i ledningsteamet. Dekanus ansvarar också för skolans allmänna utveckling och internationella konkurrenskraft, för att fördela dess resurser och för att rekrytera personal. Dekanus rapporterar till universitetets provost.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: