Högskolan för elektroteknik

Zheng Yan forskar i cybersäkerhet, integritetsskydd och förtroende

Högskolan för elektroteknik och kinesiska Xidian University har ett gemensamt laboratorium för forskning i och utveckling av framtidens trådlösa teknik och tillhörande dataskydd.
Zheng Yan

”Tiden är så begränsad”, suckar professor Zheng Yan, som leder forskningsgruppen på 30 personer. Enligt Yan är det största problemet med forskningsledning att han måste sköta så mycket administrativa uppgifter som tar upp en stor del av hans tid. Administrationen är också mer krävande i Kina än i Finland. I Kina omfattar magister- och doktorsexamina tre avhandlingar var, och professorn ansvarar för alla praktiska arrangemang.

”Man blir åtminstone bra på att skriva sitt namn, eftersom redan en kandidatexamen kräver att jag skriver under 30 olika dokument.” Professor Yan handleder årligen 4–5 kandidatstuderande, 6–7 magisterstuderande och 1–2 doktorander i deras examensarbeten. Som tur har möjligheten att skriva under elektroniskt och delegera signeringen till doktorander underlättat processen en aning.

Zheng Yan har flera forskningsprojekt på gång inom cybersäkerhet, integritetsskydd och förtroende, eftersom nästan alla av de 30 studerandena fokuserar på lite olika ämnen. Yan kommunicerar med sina studerande via e-post och via en kinesisk app som man kan skicka röstmeddelanden med för att spara tid.

Hur skiljer sig den kinesiska arbetskulturen från den finländska?

”Vid Aalto är folk mer avspända och man kan fokusera bättre på själva forskningen tack vare allt stöd man får i personaladministrationen och i IT-frågor.” I Kina känns allt mer brådskande, och administrationen tar upp mycket av ens tid.

”Tentamina ska bedömas inom endast ett par dagar. Dessutom är det bråttom med all ekonomisk rapportering. Projekt uppföljs mycket noga genom ständig rapportering”, berättar Yan och ger ett exempel då han en gång lämnade in en rapport en dag för sent. Som tur var det inte ett statligt finansierat projekt, eftersom förseningen i så fall kunde ha haft dyra konsekvenser. Det som båda länderna har gemensamt är att det är ett projekt i sig att ansöka om finansiering.

Yan förhåller sig positivt till studerandena. Han tar sitt utbildningsansvar på allvar och vill erbjuda lika stöd åt alla. Studeranden som har haft Yan som handledare har fått mycket bra arbetsplatser, så handledningen har åtminstone att döma av det lyckats väl.  

”Jag har lärt mig att ge mera ansvar åt studerandena och inte sköta allting själv. Jag önskar också att jag ännu lär mig att njuta mer av livet.”

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: