Hållbarhet

Teamet för ett hållbart campus

Teamet för ett hållbart campus vid Aalto-universitetet har som främsta mål att främja hållbar utveckling av campus med hänsyn till ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar.
Aalto Lush Greenery

Teamet för ett hållbart campus består av representanter för Aalto-universitetet, Aalto-universitetets studentkår (AYY) och Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (ACRE). Teamet har redan i flera år på en konkret nivå främjat verksamhet som stöder en hållbar utveckling på campus, från nya idéer till praktiskt genomförande. 

Teamet har som mål att

 • minska koldioxidavtrycket på campus​
 • förbättra energieffektiviteten i anslutning till renoveringsprojekt, byggande och utvecklingen av tjänsterna på campus​
 • presentera förslag för användning av förnybara energikällor på byggnads- och kvartersnivå​
 • främja naturkapitalet och rekreationsvärdet på campusområdet
 • säkerställa implementeringen av godkända åtgärder​
 • involvera användarna i utvecklingen genom till exempel insamling av användarrespons, projekt för studerande, gemensam utveckling och andra former av delaktighet.

Teamet för ett hållbart campus ordnar också evenemang på temat hållbar utveckling för hela universitetssamfundet minst två gånger per år. Teamets drivs av möjligheten att främja anpassningen till klimatförändringen, värna om välbefinnandet, naturkapitalet och grönområden, minska utsläppen och kostnaderna samt använda resurser på ett smart sätt. Teamet leds av Satu Kankaala vid ACRE. Respons och idéer kan skickas via ACRE:s kontaktblankett.

Sponsorer för Teamet

 • Antti Ahlava / Aalto-universitetet

 • Ville Jokela, Kari Haapamäki / Aalto CRE​

 • Mikko Jalas / Aalto-universitetet, akademisk sponsor

 • Marianna Bom, Ossi Naukkarinen / Aalto management sponsors

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: