Kestävä kehitys

Kestävä kampus -tiimi

Aalto-yhteisön eri toimintojen edustajista koostuvan Kestävä kampus -tiimin päätehtävänä on edistää kampuksen kestävää kehitystä niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen vastuun näkökulmista.
Aalto Lush Greenery

Aalto-yliopiston Kestävän kampuksen tiimi koostuu Aalto-yliopiston, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan sekä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n edustajista. Tiimi on toiminut usean vuoden ajan kampuksen kestävän kehityksen toimien konkreettisena edistäjänä, niin uusien ideoiden kuin käytännön toteutuksenkin tasolla. 

Tiimin keskeisimmät tavoitteet ovat:

 • Pienentää kampuksen hiilijalanjälkeä.​

 • Parantaa energiatehokkuutta osana tilamuutos- ja peruskorjaushankkeita, uudisrakentamista ja kampuksen palvelujen kehittämistä.​

 • Tehdä esityksiä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen rakennus- ja korttelitasolla.​

 • Edistää kampuksen luontopääomaa ja virkistysarvoja.

 • Huolehtia hyväksyttyjen toimenpiteiden jalkauttamisesta.​

 • Osallistaa käyttäjät yhteiseen kehittämiseen esimerkiksi keräämällä käyttäjäpalautetta, opiskelijaprojekteilla, yhteiskehittelyllä ja muilla osallistamisen menetelmillä.

Kestävä kampus -tiimi järjestää myös vähintään kaksi kertaa vuodessa koko Aalto-yhteisölle suunnattuja tapahtumia kestävän kehityksen teemalla. Kestävä kampus -tiimiä motivoi ilmastonmuutokseen sopeutuminen, hyvinvoinnin, luontopääoman, viheralueiden edistäminen, päästöjen ja kustannusten vähentäminen sekä resurssien fiksu käyttö. Tiimin vetovastuu on ACREssa Satu Kankaalalla. Palautetta ja ideoita voi lähettää ACREn palautelomakkeen kautta.

Tiimin sponsorit​

 • Antti Ahlava / Aalto-yliopisto​

 • Ville Jokela, Kari Haapamäki / ACRE​

 • Mikko Jalas / Aalto academic sponsor​

 • Marianna Bom, Ossi Naukkarinen / Aalto management sponsors

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: