Forskning och konst

Konst i Väre av vicerektor Anna Valtonen

Konst ger oss möjligheten att ompröva våra kunskaper och vårt agerande. Det är ett privilegium att få uppleva storartad konst här på plats – att få möjligheten att ompröva sitt tänkande varje dag.
vare_art_launch_photo_by_jaakko_kahilaniemi.jpg

Konst ger oss möjligheten att ompröva hur vi agerar och vad vi vet. Det är ett privilegium att kunna uppleva storartad konst på plats.

Aalto vicerektor Anna Valtonen

Ett av de viktigaste målen med Aalto-universitetets strategi är att förnya samhället genom konst, kreativitet och design. För att kunna förstå vilka vi är och hur vi ser andra, för att utvecklas för framtida utmaningar och för att förnya samhället måste vi börja med att utforska; experimentera och forska; utnyttja vår fantasi och våra kunskaper.

Konst ger oss möjligheten att ompröva våra kunskaper och vårt agerande. Det är ett privilegium att få uppleva storartade konstverk här på plats – att få möjligheten att ompröva sitt tänkande varje dag. Det är också ett stort åtagande för Aalto-universitetet; att se till att alla får ta del av konsten, tillåta olika synvinklar och anamma olika sätt att förstå och uppleva världen. Vi är det första universitetet i Finland som har valt att följa procentprincipen, dvs. att använda en procent av byggnadskostnaderna till konst.

Vår nya byggnad Väre, som hyser Högskolan för konst, design och arkitektur, är Aalto-universitetets första byggprojekt som följer denna princip. Varje individuellt konstverk i Väre påminner oss om konstens kraft att utforska och att exploatera olika sociokulturella och naturliga fenomen i vår närmiljö. Konstkonceptet Global Equality tar sig uttryck i olika typer av konst, material, teknik och tradition samt genom olika konstnärer med olika bakgrund från olika omgivningar. På så vis erbjuder konstverken oss alla möjligheten att uppleva temat ur olika synvinklar. Jag hoppas att de även uppmuntrar till att ompröva världen och anamma fantasi, intuition och kritisk forskning i vårt dagliga liv.

Anna Valtonen

Vicerektor, Aalto-universitetet

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: