Forskning och konst

Konst och kreativitet över hela universitetet

Aalto-universitetet uppmuntrar till att bilda transdisciplinära gemenskaper av lärare, studerande och forskare som tillsammans kan tackla till exempel klimatförändringen på nya och kreativa sätt, eftersom ingen disciplin ensam rår för dessa problem. Genom det här tänkesättet vill vi utbilda föregångare.

Ett exempel på det här är det konstbaserade, universitetsomfattande kursutbudet, University-Wide Art Studies (UWAS). Det erbjuder alla Aalto-studerandena och den akademiska personalen en unik möjlighet att utforska och studera konst- och designbaserade praktiker och processer inom den högre utbildningen. Kursernas instruktörer håller en hög pedagogisk och konstnärlig standard.
UWAS 2019 course catalogue illustration: Heini Hälinen

Vem är kurserna ämnade för?

University Wide Art Studies (UWAS)-kurserna är designade för alla Aalto-studeranden som vill utmana sitt eget tänkande och sina egna rutiner, de hjälper studerande att se sig själv och samhället från olika perspektiv. Diskussioner och transdisciplinära möten når ett samarbetsbaserat lärande.

UWAS-kurser är inte traditionella grundläggande kurser i konst och design, vilket innebär att tidigare kunskap om konst inte är ett krav. Genom att tillämpa de kreativa metoderna och verktygen lär sig deltagarna om kreativt tänkande.

Studeranden kan årligen välja mellan 30 olika UWAS-kurser. De experimentella kurserna är tematiskt fokuserade och möjliggör att studerande från olika bakgrunder möts.

UWAS vill garantera att utexaminerade förstår hur konst och kreativa tillvägagångssätt formar och definierar världen omkring oss och att de kommer att ha förmågan och kapaciteten att tackla komplexa utmaningar både lokalt och globalt.

Prisbelönt kreativ experimentering inom högre utbildning

Sedan sin uppkomst år 2016 har UWAS erbjudit kurser inom ämnen såsom ljudteknologi, kreativt skrivande, utrymmesspecifik konst och design, visuell kulturell teori, matematisk konst och konstbaserade materialstudier. Alla kurser är specifikt planerade för UWAS och schemalagda så att de är tillgängliga för studerande från Aalto-universitetets alla skolor.

För Aalto-universitetets akademiska personal erbjuder UWAS en möjlighet att utveckla sin läroplan eller sina lärometoder, antingen genom att hjälpa till med att planera nya kurser för studieprogrammen eller genom att omvärdera de existerande kurserna. Ta kontakt med UWAS Working Group för mer information om den här möjligheten.

År 2017 mottog UWAS Seal of Approval-priset av AUS för utvecklandet av universitetsomfattande konststudier. Samma år belönade även dekanus UWAS med en Award of Excellence.

uwas.aalto.fi

 

Courses

Spring 2022 UWAS Courses

University-Wide Art Studies (UWAS) offers all Aalto students an opportunity to explore art-based practices and processes beyond disciplinary boundaries. Its course portfolio consists of thematically focused and carefully curated courses where art, design, and architecture facilitate transdisciplinary encounters between students from various backgrounds. Basing its curriculum in experimentation, curiosity, and creativity, UWAS invites both students and teachers to explore the world from multiple angles and learn from each other.



A green audio board of circuits with black knobs and the sentence "Why do we do the things we do?" written in white font in capitals.

Fall 2021 UWAS Courses

University-Wide Art Studies (UWAS) offers all Aalto students an opportunity to explore art-based practices and processes beyond disciplinary boundaries. Its course portfolio consists of thematically focused and carefully curated courses where art, design, and architecture facilitate transdisciplinary encounters between students from various backgrounds. Basing its curriculum in experimentation, curiosity, and creativity, UWAS invites both students and teachers to explore the world from multiple angles and learn from each other.

UWAS people

Kontakt

Timothy Smith

UWAS Director

María Villa Largacha

UWAS Coordinator

Emilia Pennanen

UWAS Course Assistant

Verna Kuusniemi

UWAS Course Assistant
Oona Ojala studied how the cultivation conditions of luxury products such as coffee and cocoa will evolve with climate change. Photo: Elisa Dametto

Innovative Approach to Circular Economy

Aalto University's innovative pilot course studied the circular economy, arts and systemic changes.

News
Aalto University, UWS Studies, Katariina Korolainen, photo Minna Pasanen

”Mångvetenskapliga studier hjälpte mig välja magisterprogram”

Katariina Korolainen är andraårsstuderande i informationsteknologi vid Högskolan för teknikvetenskaper. Hon intresserade sig för de mångvetenskapliga UWAS-kurserna vid Högskolan för konst, design och arkitektur i ett tidigt skede av studierna.

Nyheter
Course exhibition

Creative Coding, spring 2019 (Väre, Otaniemi)

Welcome to the opening of UWAS Creative Coding course's exhibition on Tuesday 21.5. at 2pm at the beautiful Terrace Lobby in the 3rd floor at Väre!

Events
A glass sculpture of a schematic fish, transparent except for the black tail, holding dry moss inside the belly.

UWAS Experiments, spring 2018 (Dipoli, Otaniemi)

The exhibition presents works from three University-Wide Art Studies (UWAS) courses together with research material produced by the members of the UWAS working group.

News
© Jella Bertell

Juuso Tervo wins 2018 Manuel Barkan Memorial Award for art education

Aalto alumnus and postdoctoral researcher recognized for excellence in art education research

News

Följ oss

UWAS Surface of Electricity Photo Anne Kinnunen
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: