Tutkimus ja taide

Taidetta Väreessä, vararehtori Anna Valtonen

Taide antaa meille mahdollisuuden ajatella uusiksi kaikki tietämisen ja tekemisen muodot. Mahdollisuus kokea loistavaa taidetta tiloissamme – saada päivittäin tämä mahdollisuus ajatella kaikki uusiksi – on etuoikeus.
vare_art_launch_photo_by_jaakko_kahilaniemi.jpg

Art gives us an opportunity to rethink all forms of knowing and doing. To be able to experience great art in our premises is a privilege.

Aalto Vice President Anna Valtonen

Aalto-yliopiston strategian keskeisiä tavoitteita on yhteiskunnan uudistaminen taiteen, luovuuden ja muotoilun avulla. Itsemme ymmärtäminen, näkemyksemme muista, tulevaisuuden kehittäminen ja yhteiskunnan uudistaminen perustuvat tutkimiselle, tutkimukselle ja kokeilulle, mielikuvitukselle ja oivaltamiselle.

Taide antaa meille mahdollisuuden ajatella uusiksi kaikki tietämisen ja tekemisen muodot. Mahdollisuus kokea loistavaa taidetta tiloissamme – saada päivittäin tämä mahdollisuus ajatella kaikki uusiksi – on etuoikeus. On myös suuri sitoumus Aalto-yliopistolta varmistaa, että meillä kaikilla on taidetta saatavilla, että pystymme saamaan erilaisia näkemyksiä ja omaksumaan erilaisia järkeilyn ja maailman kokemisen tapoja. Aalto on Suomen ensimmäinen yliopisto, jossa osoitetaan tietty prosenttiosuus taideperiaatteelle. Se tarkoittaa, että rakennushankkeen kustannuksista noin yksi prosentti osoitetaan taidehankintoihin.

Uusi Väre-rakennuksemme, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun koti, on ensimmäinen uusi rakennushanke, jossa Aalto-yliopisto soveltaa tätä periaatetta. Kukin yksittäinen Väreen taideteos muistuttaa meitä taiteen mahdista ja kyvystä tutkia ja paljastaa erilaisia sosiokulttuurisia ilmiöitä ja luonnonilmiöitä ympäristöissämme. Taiteellinen konsepti, Global Equality, näkyy eri taidemuodoissa, materiaaleissa, tekniikoissa ja perinteissä sekä niiden avulla monista erilaisista taustoista ja ympäristöistä tulevien taiteilijoiden esittämänä. Taideteokset antavat siten meille kaikille mahdollisuuden kokea tietty aihe eri näkökulmista. Toivon, että ne myös kannustavat ajattelemaan ympäröivää maailmaa uusiksi ja omaksumaan mielikuvituksen, intuition ja kriittisen tutkimisen jokapäiväisessä elämässä.

Anna Valtonen

Aalto-yliopiston vararehtori

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: