Tutkimus ja taide

Tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden lippulaivahankkeet (FET Flagship)

Suuria tieteidenvälisiä ja teknologisia haasteita pyritään ratkaisemaan FET Flagship -toimilla. Onnistuminen edellyttää useiden eri tieteenalojen, teknologioiden, ohjelmien ja yhteisöjen sekä julkisten että yksityisten rahoittajien yhteistyötä. Lippulaivahankkeiden kesto voi olla jopa 10 vuotta. Aalto-yliopisto osallistuu kumppanina kolmeen FET Flagship -projektiin.

GRAPHENE – Graphene-based revolutions in ICT and beyond. Ruotsalainen Chalmersin teknillinen korkeakoulu koordinoi projektia ja Aalto-yliopiston vastuuprofessorina toimii Harri Lipsanen

HBP – Human Brain Project. Sveitsiläinen Ecole polytechnique federale de Lausanne -yliopisto koordinoi projektia, ja Aalto-yliopiston vastuuprofessorina toimii Ville Kyrki.

Quantum Flagship -hankkeessa on Aallon osalta kolme projektia:

  • Quantum Microwave Communication and Sensing (QMiCS), vastuullisena tutkijana Aallossa toimii Mikko Möttönen.
  • Miniature Atomic Vapor-Cells Quantum Devices for Sensing and Metrology Applications (macQsimal), vastuuprofessorina Lauri Parkkonen
  • Scalable Two-Dimensional Quantum Integrated Photonics (S2QUIP), vastuuprofessorina Zhipei Sun.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: