Forskning och konst

Finlands Akademis råd för strategisk forskning RSF

Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar forskning av högsta kvalitet med stor betydelse för samhället. Forskningen tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar, vilket kräver en mångvetenskaplig synvinkel. Samarbetet mellan dem som producerar och dem som utnyttjar forskningsresultaten är avgörande. RSF-programmen varar i 3–6 år.

Vi samordnar (RSF-finansiering)

 • Professor Minna Halme: Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks. Också professors Kirsi Niinimäki och Herbert Sixta är från Aalto.
 • Professor Seppo Junnila: Smart land use policy for sustainable urbanization
 • Professor Nitin Sawhney: Designing Inclusive & Trustworthy Digital Public Services for Migrants in Finland. Också professor Tom Bäckström och Academy Research Fellow Johanna Ylipulli är från Aalto.
 • Professor Jukka Seppälä: Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing
                

Vi medverkar (RSF-finansiering)

 • Professor Leena Järvi, Helsingfors universitet, ansvarig professors vid Aalto-universitetet Ranja Hautamäki och professor Seppo Junnila: Individuals, communities and municipalities mitigating climate change by carbon smart green space
 • Professor Liisa Häikiö, Tammerfors universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Mikko Jalas: Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impac
 • Professor Mervi Pantti, Helsingfors universitet, Ansvarig professor vid Aalto-universitetet Mikko Kivelä: The democratic epistemic capacities in the age of algorithms
 • Forskarprofessor Tarja Heponiemi, Institutet föt hälsa och välfärd, ansvarig ledare vid Aalto-universitetet, forskardocent Sari Kujala: Towards socially inclusive digital society: transforming service culture
 • Professor Tiina Laatikainen, Östra Finlands universitet, ansvarig ledare vid Aalto-universitetet, post doc-forskare Miika Linna: Improving the information base and optimizing service solutions to support social welfare and health care reform
 • University lecturer Riikka Räisänen, Helsingfors universitet, ansvarig professors vid Aalto-universitetet Julia Lohmann och Monika Österberg: Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette
 • Professor Janne Hukkinen, Helsinfors universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Peter Lund: Creative adaptation to wicked socio-environmental disruptions.
 • Professor Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingfors universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Mari Lundström: Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield. 
 • Professor Petri Ylikoski, Helsingfors universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Pekka Marttinen: Data Literacy for Responsible Decision-Making
 • Professor Antti Tanskanen, Åbo universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Jari Saramäki: Social networks, fertility and wellbeing in ageing populations: Building demographic resilience in Finland
 • Professor Niina Junttila, Åbo universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Matti Sarvimäki: Right to Belong: Tackling Loneliness and Ostracism during Childhood and Youth
 • Professor Susanna Paasonen, Åbo universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Annamari Vänskä: Intimacy in Data-Driven Culture
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat