Forskning och konst

Finlands Akademis råd för strategisk forskning RSF

Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar forskning av högsta kvalitet med stor betydelse för samhället. Forskningen tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar, vilket kräver en mångvetenskaplig synvinkel. Samarbetet mellan dem som producerar och dem som utnyttjar forskningsresultaten är avgörande. RSF-programmen varar i 3–6 år.

Vi samordnar (RSF-finansiering)

Vi medverkar (RSF-finansiering)

 • Professor Leena Järvi, Helsingfors universitet, ansvarig professors vid Aalto-universitetet Ranja Hautamäki och post doc-forskare Juudit Ottelin: Individuals, communities and municipalities mitigating climate change by carbon smart green space
 • Professor Liisa Häikiö, Tammerfors universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Mikko Jalas: Towards Eco-Welfare State: Orchestrating for Systemic Impac
 • Forskarprofessor Tarja Heponiemi, Institutet föt hälsa och välfärd, ansvarig ledare vid Aalto-universitetet, forskardocent Sari Kujala: Towards socially inclusive digital society: transforming service culture
 • Professor Tiina Laatikainen, Östra Finlands universitet, ansvarig ledare vid Aalto-universitetet, post doc-forskare Miika Linna: Improving the information base and optimizing service solutions to support social welfare and health care reform
 • University lecturer Riikka Räisänen, Helsingfors universitet, ansvarig professors vid Aalto-universitetet Julia Lohmann och Monika Österberg: Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette
 • Professor Janne Hukkinen, Helsinfors universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Peter Lund: Creative adaptation to wicked socio-environmental disruptions.
 • Professor Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingfors universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Mari Lundström: Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield. 
 • Professor Petri Ylikoski, Helsingfors universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Pekka Marttinen: Data Literacy for Responsible Decision-Making
 • Professor Antti Tanskanen, Åbo universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Jari Saramäki: Social networks, fertility and wellbeing in ageing populations: Building demographic resilience in Finland
 • Professor Susanna Paasonen, Åbo universitet, ansvarig professor vid Aalto-universitetet Annamari Vänskä: Intimacy in Data-Driven Culture
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat