Tutkimus ja taide

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto STN

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä on oleellista. Ohjelmat ovat 3–6-vuotisia.

Aalto-yliopiston koordinoimat STN-projektit

 • Professori Minna Halme: Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen. Mukana Aallosta myös professorit Kirsi Niinimäki ja Herbert Sixta.
 • Professori Seppo Junnila: Kestävää kaupungistumista maankäytön ohjauksen keinoin
 • Professori Nitin Sawhney: Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen suunnittelu maahanmuuttajille. Mukana Aallosta myös professori Tom Bäckström ja akatemiatutkija Johanna Ylipulli.
 • Professori Jukka Seppälä: Bio-öljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen
             

Aalto-yliopisto osallistuu seuraaviin STN-projekteihin:

 • Professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Minna Halme: Metsäsektorin oikeudenmukainen kestävyysmurros
 • Professori Leena Järvi, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Ranja Hautamäki ja professori Seppo Junnila: Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
 • Professori Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Mikko Jalas: Kohti eko-hyvinvointivaltiota. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi
 • Professori Eva Pongracz, Oulun yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Ilkka Keppo: Ratkaisuja energiamurrokseen: Reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä
 • Professori Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Marko Keskinen: Mutkikkaiden oikeusjärjestelmien resilienssi kestävyysmurroksessa
 • Professori Mervi Pantti, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Mikko Kivelä: Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella.
 • Tutkimusprofessori Tarja Heponiemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopiston vastuuhenkilö Senior University Lecturer Sari Kujala: Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan
 • University lecturer Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessorit Julia Lohmann ja Monika Österberg: Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille
 • Professori Petri Ylikoski, Helsigin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Pekka Marttinen: Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko
 • Professori Antti Tanskanen, Turun yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Jari Saramäki: Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa
 • Professori Niina Junttila, Turun yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Matti Sarvimäki: Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa.
 • Professori Kati Miettunen, Turun yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Sanna Syri: Turvallinen ja tasaveroinen energiajärjestelmä isolla aurinkoenergian osuudella
 • Professori Susanna Paasonen, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Annamari Vänskä: Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: