Tutkimus ja taide

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto STN

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä on oleellista. Ohjelmat ovat 3–6-vuotisia.

Aalto-yliopiston koordinoimat STN-projektit

 • Professori Minna Halme: Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen. Mukana Aallosta myös professorit Kirsi Niinimäki ja Herbert Sixta.
 • Professori Seppo Junnila: Kestävää kaupungistumista maankäytön ohjauksen keinoin
 • Professori Nitin Sawhney: Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen suunnittelu maahanmuuttajille. Mukana Aallosta myös professori Tom Bäckström ja akatemiatutkija Johanna Ylipulli.

 • Professori Jukka Seppälä: Bio-öljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen
             

Aalto-yliopisto osallistuu seuraaviin STN-projekteihin:

 • Professori Leena Järvi, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Ranja Hautamäki ja professori Seppo Junnila: Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
 • Prof. Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Mikko Jalas: Kohti eko-hyvinvointivaltiota. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi
 • Professori Mervi Pantti, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Mikko Kivelä: Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella.
 • Tutkimusprofessori Tarja Heponiemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopiston vastuuhenkilö Research Fellow Sari Kujala: Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan
 • Professori Tiina Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuhenkilö tutkijatohtori Miika Linna: Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tueksi.
 • University lecturer Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessorit Julia Lohmann ja Monika Österberg: Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille
 • Professori Janne Hukkinen, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Peter Lund: Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin.
 • Professori Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Mari Lundström: Kestävä lääkekehitys.
 • Professori Petri Ylikoski, Helsigin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Pekka Marttinen: Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko
 • Professori Antti Tanskanen, Turun yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Jari Saramäki: Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa
 • Professori Niina Junttila, Turun yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Matti Sarvimäki: Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa.
 • Professori Susanna Paasonen, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Annamari Vänskä: Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu