Forskning och konst

Aalto Studios Gallery Lounge

Utställningsutrymmet Aalto Studios Gallery är en del av Aalto Studios. Det är ämnat för tvärvetenskaplig undersökning och reflektion, och det är öppet för hela Aalto-universitetsgemenskapen.
Interior picture of Aalto Studios, a table and four chairs, and some poster on the black wall in the right of the picture.

Utställningsutrymmet Aalto Studios Gallery är en del av Aalto Studios. Det är ämnat för tvärvetenskaplig undersökning och reflektion, och det är öppet för hela Aalto-universitetsgemenskapen.

Utställningarna berör tvärvetenskapliga områden inom undervisning, forskning och övrig verksamhet vid Aalto-universitetet. Utrymmet är ämnat för evenemang och möten mellan studerande, universitetet och universitetets partners.

Aalto Studios lånar också ut projektorer och IT-utrustning för utställningar.

Läs mer om utställningarna på Gallerys webbplats. 

Bild: William Turner

Aaltos gallerier och utställningsplatser

Hur kan vi skapa utrymme för oväntade sätt att se på världen? Gallerier och utställningsplatser är kollektivt skapade utrymmen där kunskap och substans möter vision och passion.

About Aalto University's public galleries
Aalto betaspace, an exhibition venue for students at the School of Arts, Design and Architecture / photo by Julia Weckman.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: