För alumner

Ari Niemelä

Årets alumn 2017 vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, diplomingenjör i skeppsbyggnad Ari Niemelä, arbetar som enhetschef för skrovdesign vid Meyer Turku-varvet. Han har tidigare arbetat vid Deltamarin som klassificeringsingenjör, vid Kvaerner Masa Yards som huvudplanerare och vid STX Finland som enhetschef för skrovdesign.
Ari Niemelä

Berätta om ditt arbete och din karriär

Jag arbetar vid Meyer Turku-varvet som enhetschef för skrovdesign. Vår orderstock omfattar för tillfället åtta stora och innovativa kryssningsfartyg.

Jag började min karriär vid ingenjörsbyrån Deltamarin Ab som klassificeringsingenjör och projektkoordinator. Redan då fick jag arbeta med planeringen av olika fartygs skrov. Vid Åbovarvet började jag som konstruktionschef och hållfasthetsberäknare, varifrån jag gick över till projektledning inom klassificering och sedan till mina nuvarande uppgifter.

Under mina år vid Meyer Turku har jag arbetat med flera olika fartygsprojekt och uppgifter, i allt från fartygsplanering till utvecklingsprojekt. Alla mina arbetsuppgifter har omfattat olika intressanta utmaningar. Jag har bland annat deltagit i tillverkningen av kryssningsfartygen Voyager of the Seas, Freedom of the Seas och Oasis of the Seas, för att nämna några större projekt. Alla dessa var på sin tid världens största kryssningsfartyg och milstolpar inom kryssningsbranschen.

Hur kom du att börja studera skeppsbyggnad?

I gymnasiet var jag bra på matematik och naturvetenskaper och annars också intresserad av teknik, så det var ett naturligt val att söka in till Tekniska högskolan för att studera till maskiningenjör. Skeppsbyggnad blev jag ganska snabbt intresserad av, eftersom fartyg är stora och komplicerade projekt som kräver mycket ”state of the art”-teknologi. Mitt intresse för branschen fanns redan från tidigare tack vare familjens gemensamma hobby segling och all den tid jag således spenderat till havs och i skärgården.

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

Det som jag kommer ihåg bäst är då jag tillsammans med en dåvarande mättekniker, som nu är professor, reste ut med fartyget M/S Kemira för att mäta isbelastningar. Under resan lärde jag mig mycket nyttigt inför studierna och livet, bland annat om mätningstekniker och dataanalys.

Vad är den viktigaste läran från studietiden som har hjälpt dig i arbetslivet?

Då jag jobbade med mitt diplomarbete lärde jag mig att man uppnår sina mål endast genom långsiktigt och systematiskt arbete. Professor Petri Varsta fungerade som handledare för diplomarbetet med rubriken Laivan ja massiivisen jäälautan epäsymmetrisen törmäyksen matemaattinen mallintaminen (Matematisk modellering av asymmetriska kollisioner mellan fartyg och massiva isflak).

Berätta något överraskande om dig själv?

Jag har varit medlem i samma punkband som Maukka Perusjätkä.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: