Donera en framtid

Hälsa och välmående-arkitekter skapar mänskliga miljöer formade av teknik, medicin och sociala vetenskaper

Forskning inom området för arkitektur i hälsa och välmående spänner över många discipliner. Det bringar samman proffs inom design och tjänsteplanering, statistiker och ekonomer, samt läkare och användarrepresentanter.
Unto_Rautio_Aalto_UNT5432_web_Original

Vad är hälsa och välmående-arkitektur? Laura Arpiainen, nyligen utnämnd arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet, klargör frågan som hon ofta blir ställd. Arpiainen är lärare för magisterstudenter vid Högskolan för konst, design och arkitektur och förbereder dem inför att forska inom hälsa och välmående-arkitektur.

“Till hälsa och välmående-arkitektur hör planeringen av utrymmen för hälsovård, strategisk planering och utformning, samt utvecklingen av sjukhus och samhällets tjänstestrategier”, berättar Arpiainen. “Till området hör även servicehem och olika former av platser för dygnet runt-vård.”

Ur välmåendeperspektivet syns effekterna i till exempel stadsplanering, landskapsarkitektur och i alla delområden av den av samhället upprätthållna hälsan. Hälsa och välmående-arkitektur reagerar även på befolkningsbaserade behov såsom olika riskgrupper.

“Med hjälp av god planering kan man förmildra utmaningar som uppstår bland annat i samband med utfrysning, som kan bero på problem med den mentala hälsan eller vara en konsekvens av ojämlikhet eller invandring”, berättar Arpiainen och fortsätter: “Även om disciplinen kan framstå som invecklad och teknisk är användare och mänskliga upplevelser i centrum.”

SOTERA arbetar för en bättre livskvalitet

Aalto-universitetets SOTERA-forskningsgrupp har verkat aktivt ända sedan 1980-talet. Gruppen består av kompetenta och hängivna forskare, experter på området och doktorander. SOTERAs viktigaste styrkor är en kunskapsbas som har ackumulerats under en lång tid och en vilja att anpassa sig efter de frågor och utmaningar som väcks i samband med samhälleliga förändringar. Det senaste initiativet handlar om livsduglighetsstrategier för städer i rurala Finland med sjunkande befolkningsantal.

Framtiden för hälsa och välmående-arkitektur ser ljus ut i Finland enligt Arpiainen. “Finland har ett långvarigt engagemang i hälsa, social jämlikhet och högklassiga hälsovårdstjänster. Vi är i en exceptionellt bra position för att stödja den senaste designen, kunskapen och forskningen inom området.”

Kopplingen mellan byggd miljö och hälsa är en av SOTERA-gruppens nyckelområden, och gruppen håller alltid ögonen öppna för att hitta nya utmaningar och partners. Du kan läsa mer om SOTERA på finska i Aalto-universitetets What if…-serie (en/fi).

SOTERA arrangerar ett internationellt seminarium i hälsa och välmående-arkitektur vartannat år. Våren 2019 ordnas seminariet i Helsingfors centrumbibliotek Ode 20–21 maj. Mer information om seminariets program och tidtabell får du på SOTERAs webbsidor (fi/en) närmare tidpunkten för evenemanget.

Utvecklingen av hälsa och välmående är en av Aaltoforskningens nyckelområden. Kärnan i vår verksamhet är att främja forskningen och att tillhandahålla teknologi för innovationer, växande företag och affärsvärlden generellt. Du kan stödja forskningen om hälsa och välmående genom att donera här. Mer information om det här och våra andra alternativ för donation finns tillgängliga på våra webbsidor

Human City Design Award Antti Ahlava Kuva: Anna Aminoff

School as a Service concept received the Human City Design Award

The award recognizes the creation of a more sustainable community and environment.

News
Karin Krokfors, kuva: Sanna Lehto

'We must look to the past, for a lesson in designing buildings for the future'

Architect Karin Krokfors says buildings should be designed to be adaptable over time. And that history holds plenty of examples for us to study.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat