Campus

Så blev Otnäs ett centrum för teknik, ekonomi och konst

Det första centret för toppforskning, en trendsättare inom modern arkitektur, forum för europeiska säkerhetskonferensen och födelseplatsen för Finlands första satellit – Aalto-universitetets campus i Otnäs har hunnit med mycket. Till näst är Otnäs på väg att bli Aalto-universitetets gemensamma campus och en öppen gemenskap för alla.
Aalto-yliopisto Dipoli / Tuomas Uusheimo

Aalto-campusets historia

1949 Det fanns ett stort behov av ingenjörer i Finland efter andra världskriget, såväl inom industrin som inom teknisk forskning. Tekniska högskolan och Statens tekniska forskningscentral behövde mer utrymme för sina laboratorier, så staten bestämde sig för att köpa Otnäs gård och dess marker av Esbo landskommun för att bygga ett nytt campusområde. Aino och Alvar Aalto ritade generalplanen för området.

1949 Teknologbyn i Otnäs började byggas mitt i skogen. Heikki Siren och Matti Melakari ritade tillsammans nio studenthus, och byggarbetsplatsen fungerade som scen för världens största studentpåhitt. Teknologerna slog sig samman och rengjorde 800 000 tegelstenar som hade hämtats från Sovjetiska ambassaden, som bombades under fortsättningskriget. Tegelstenarna användes sedan som byggmaterial för Teknologbyn.  

1952 Teknologbyn fungerade som olympiska byn 1952, där Sovjetunionens idrottare fick bosätta sig. Den olympiska elden startade från Otnäs den 12 juli 1952. Alvar Aalto ritade idrottscentret Othallen, som byggdes enkom för de olympiska spelen. Studentrestaurangen Servin Mökki som designades av Heikki och Kaija Siren öppnade samma år. 

Neuvostoliiton olympiajoukkueen kisäkylä Espoon Otaniemen teekkarikylässä. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo
Foto: Helsingfors stadsmuseum (Finna)

Olympiska spelen i Helsingfors 1952. Sovjetunionens inkvartering i Otnäs teknologby i Esbo. Sovjetunionens logo och en bild av Josef Stalin syns på väggen i lagets logi.

1955 Tekniska högskolans första funktioner flyttar till Otnäs.

1956 Otnäs kapell ritat av Heikki och Kaija Siren öppnas till julen.

1958 Teknologkulturen och dess påhitt får sitt eget museum.

1964 Den första delen av Tekniska högskolans huvudbyggnad, Otsvängen 1, reser sig på Otberget.  Otsvängen 1 ritades av Alvar och Elissa Aalto. Den gamla gårdsbyggnaden från 1700-talet fick ge vika för den nya byggnaden.

1965 Studerandena får sitt eget köpcentrum, även det ritat av Alvar Aalto. Andra Alvar Aaltos byggnader på campus är bland annat såglaboratoriet (1955), värmekraftverket (1962), sommarhotellet (1964), VTT:s brandlaboratorium (1966), sportplanens omklädningsrum (1972) och vattentornet (1972).

1965 Lågtemperaturlaboratoriet grundas. I dag är det ett av världens främsta lågtemperaturlaboratorier, där man forskar i bland annat lågtemperaturfysik, nanoelektronik och hjärnverksamhet. Den kallaste temperaturen i världen har uppnåtts i Otnäs: 0,1 nanokelvin, d.v.s. -273,15 grader Celsius.

1966 Universitetshuset Dipoli i furu, koppar och natursten, ritat av Reima och Raili Pietilä, står klart. Dipoli fick märkbar finansiering via diverse insamlingar med stor medieuppmärksamhet. Bland annat statyer av Wäinö Aaltonen och Dipoliina-bastukläder såldes för att finansiera Dipoli. Dessutom uppmuntrades ingenjörer att doneras en dagslön via projektet Päivän palkka Dipolille.

1966 Huvudstadsregionens första disko öppnades i Teknologföreningens hus, format som ett dryckeshorn. Byggnaden har inga raka vinklar. Grundstensläggningen för TKK:s huvudbyggnad var ett högtidligt tillfälle. Otsvängen 1 är campus mest kända landmärke. 

1966 Tekniska högskolans huvudbyggnad vid Otsvängen 1 ritad av Alvar och Elissa Aalto invigdes. Byggnaden blev klar på cirka sex år – paret skissade på de första ritningarna under våren 1960.

1966 Flera studentbostäder byggs. Det V-formade studentbostadshuset vid Bistervägen 1, ritat av Alvar Aalto, blir klart.

1969 Finlands första – och även i dag största – bibliotek för tekniska branscher står klart. Även denna byggnad ritades av Alvar Aalto.

1972 Dipoli var under ett halvår hem för europeiska säkerhetskonferensen, då Finlands utrikesministerium hyrde hela byggnaden för de förberedande förhandlingarna. Bland annat ambassadörer från deltagarländerna var på plats. Som en säkerhetsåtgärd uppförde man ett stängsel runt byggnaden.

1976 Kapellet i Otnäs brann ner i en anlagd brand, men återskapades några år senare i nästan ursprunglig form. Kapellets altarvägg – en vy från ett fönster över en skog och ett kors på en berghäll – är en av de populäraste sevärdheterna i Otnäs.

1983 Ota-Radio som startade sin verksamhet under namnet Otamöly provade på television, då teknologerna ville erbjuda idrottarna som bodde i Otnäs under VM möjligheten att se satellitkanaler och följa med spelen direkt på plats.

1986–1987 Teknologbyn fick sitt eget datanät.

2005 Nya studentbostäder blir klara, och Otnäs får än en gång fungera som tävlingsby, då VM i friidrott ordnas i Helsingfors. Förutom under de olympiska spelen 1952 har Otnäs fungerat som tävlingsby även 1971 (EM i friidrott), 1983 (VM i friidrott) och 1994 (EM i friidrott).

2007 Konstindustriella högskolan, Tekniska högskolan och Helsingfors handelshögskola slås samman till det nya Aalto-universitetet. Målet var att föra samman de bästa talangerna inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi för att stärka Finlands innovationsförmåga.

2010 Verksamheten inleds vid Aalto-universitetet, och en ny mångvetenskaplig gemenskap föds. Universitetet hedrar Alvar Aaltos livsverk genom sitt nya namn, och verksamheten börjar på tre huvudcampus: Handelshögskolan i Tölö i Helsingfors, Högskolan för konst, design och arkitektur i Arabia i Helsingfors samt Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik i Otnäs i Esbo.

2010 De första stegen mot Finlands första satellit Aalto-1 tas vid institutionen för elektronik och nanoteknik vid Högskolan för elektroteknik. Ett hundratal studerande i rymdteknik medverkar i byggandet av satelliten.

2011 Aalto-universitetets styrelse fattar ett beslut om att Otnäs ska bli universitetets huvudcampus.

2013 Spetsforskningsenheten för mikro- och nanoteknologi OtaNano påbörjar sin verksamhet. Enheten används flitigt av såväl internationella som finländska studerande samt forskare och high-tech-företag. Aalto-universitetet och VTT ansvarar för OtaNanos verksamhet.

2013 Aalto-universitetets plattform för företagssamarbete Open Innovation House står klart. Open Innovation House samlar forskare vid Aalto samt privata och offentliga aktörer.

2013 Verstas Arkitekter Ab vinner tävlingen Campus 2015 för campus nya centrum och nybygget i Otnäs med sitt förslag Väre.

2015 Kandidatstuderande i handelsvetenskaper flyttar från Tölö i Helsingfors till Otnäs.

2015 Första Aalto Festival ordnas i form av tiotals evenemang, seminarier och utställningar.

2016 Biblioteket som ritats av Alvar Aalto renoveras och öppnas som det nya Harald Herlin-lärcentret. Med det nya namnet hedrar man den finländska ingenjören, företagaren och industrimagnaten, Kone Oy:s ägare Bror Harald Herlin (1874–1941). Hans livsverk kombinerade samma saker som Aalto-universitetet: teknologi, ekonomi, design och företagsamhet.

2016 Aalto-universitetet placerar sig på plats 28 bland de bästa unga universiteten i världen.

Students walking and working in the basement floor of the Harald Herlin Learning center / photo by Aalto University, Aino Huovio
Foto: Aalto-universitetet / Aino Huovio

Biblioteket från 1969 designat av Alvar Aalto får nytt liv som det nya Harald Herlin-lärcentret 2017.

2017 Satelliten Aalto 2 som planerats och byggts av studerande skickas upp till den internationella rymdstationen den 18 april.

2017 Dipoli blir Aalto-universitetets huvudbyggnad. Dipoli är nu ett centrum öppet för alla, som erbjuder mångsidiga utrymmen för studier, arbete och fritidsverksamhet.

2017 Metron börjar åka till Otnäs. Stationen har designats av ALA Architects. Samma arkitektbyrå ritade Dipolis ombyggnad till att bli Aalto-universitetets huvudbyggnad.

2018 Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur flyttar från Arabia till universitetets campus i Otnäs. Byggnaden Väre och köpcentret A Bloc öppnar.

2018  Vid Slottsbalen på Självständighetsdagen var Jenni Haukio, fru till Finlands president Sauli Niinistö, klädd i en klänning designad av Emma Saarnio och Helmi Liikanen, studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Klänningen tillverkades av materialet Ioncell.

Aalto-yliopisto Väre A Bloc Kauppakorkeakoulu ilmakuva Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Bild: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Shoppingcenter A Bloc, huvudbyggnaden för Högskolan for konst, design och arkitektur Väre samt Handelshögskolans nya huvudbyggnad stod klart på campus 2018.

2019 Aalto-universitetets handelshögskola flyttar från Tölö till Otnäs campus.

2021 Alla kärnfunktioner vid Aalto-universitetet har flyttat till Otnäs campus före utgången av 2021.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: