Hakijapalvelut

Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot

Aalto-yliopistossa voi suorittaa erillisopintoja, kansainvälisiä vaihto-opintoja, JOO-opintoja ja Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden haussa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aallon korkeakouluun.
Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

Erillisopinnot

Erillisopinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka eivät johda tutkintoon. Opinnoilla voidaan esimerkiksi täydentää aiempaa tutkintoa tai lisätä ammatillista pätevyyttä. Erillisopiskelija voi suorittaa Aalto-yliopistossa yksittäisen kurssin tai laajemman kokonaisuuden.

Opinnot ovat opiskelijalle maksullisia: 15 euroa/opintopiste.

HUOM! Erillisopintojen hakulomake löytyy sivun lopusta.

Erillisopiskelijaksi ottaminen vaihtelee Aalto-yliopistossa kouluittain. Sen vuoksi eri kouluihin on lähetettävä oma erillinen hakemus. Jos olet kiinnostunut hakemaan erillisopiskelijaksi, tarkista erillisopiskelijaksi oton periaatteet alta ja selvitä opintotarjonta Sisu-opintotietojärjestelmästä (https://sisu.aalto.fi/) tai MyCourses-oppimisympäristöstä (https://mycourses.aalto.fi/).

Tutustu myös avoimen yliopiston tarjontaan: http://avoin.aalto.fi/fi/

Vaihto-opiskelu

Iloksemme Aalto-yliopisto on vuosittain noin 800 kansainvälisen vaihto-opiskelijan kohde. Aalto-yliopiston tavoitteena on monikulttuurinen akateeminen yhteisö, jossa kansainvälinen liikkuvuus on jokaisen aaltolaisen arkipäivää.

Vaihto-opiskelijaksi Aaltoon

Aalto-yliopisto on jo Suomen kansainvälisimpiä yliopistoja. Meillä opiskelee 2700 kansainvälistä opiskelijaa yli sadasta eri maasta. Tavoitteena on aidosti monikulttuurinen akateeminen yhteisö. Jos haluat vaihto-opiskelijaksi Aalto-yliopistoon, kannattaa ensin selvitellä oman kotiyliopiston hakuprosessi.

JOO-opinnot muiden yliopistojen opiskelijoille

Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden eli JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Opinto-oikeutta voi hakea yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuopintokokonaisuuteen). Sopimuksen piiriin kuuluvat sekä perus- että jatkotutkinto-oikeuden saaneet opiskelijat.

Aalto-yliopisto noudattaa kiinteitä JOO-hakuaikoja. Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat voivat hakea JOO-opintoihin kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten tulee saapua Aalto-yliopistoon ennen hakuajan päättymistä.

 • Huhtikuu 1.–30.4.: haku seuraavan lukuvuoden (syksy ja kevät) opintoihin.
 • Lokakuu 1.–31.10.: haku seuraavan lukukauden (kevät) opintoihin.

Tohtorikoulutettavilla haku on jatkuva, mutta on suositeltavaa noudattaa hakuaikoja. Käytännössä opinto-oikeutta kannattaa hakea jo kurssia edeltävällä lukukaudella, mutta viimeistään kuukautta ennen kurssin ilmoittautumisajan alkua. Tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea opinto-oikeutta kaikille Aalto-yliopiston opetustarjontaan kuuluville kursseille.

Kurssitarjonta

Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniiikan korkeakoulu: kaikille kursseille voi hakea, mikäli täyttää esitietovaatimukset. Esitietovaatimukset voi tarkistaa Sisu-järjestelmästä.

Kauppakorkeakoulun ja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tarjonta ovat liitetiedostoina sivun lopussa.

Hakeminen

 1. Opiskelija täyttää sähköisen hakulomakkeen: https://openregistration.aalto.fi/?ff/fi/JOO_2022 (myös vuonna 2024)
  • Huom! Hakemuksen pakolliset liitteet ovat opintosuoritusote ja kotiyliopiston puolto esim. opintojen suunnittelijan/koordinaattorin sähköpostikuittaus tai ote hyväksytystä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.
  • Haettavat opinnot tulee eritellä hakulomakkeelle opintojakson/kurssin tarkkuudella.
 2. Aalto-yliopiston oppimispalvelut ilmoittavat myöntöpäätöksestä opiskelijalle.
 3. Mikäli päätös on myönteinen, oppimispalvelut kirjaa opiskeluoikeuden ja lähettää ohjeet opintojen aloittamiseen.

Tarkempia ohjeita ja lisätietoa 31.3.2022 asti: Aalto-yliopisto kohdeyliopistona - JOOPAS ja PURO - Eduuni-wiki

Kieli- ja viestintäopinnot

Kielikeskus on Aalto-yliopiston palveluyksikkö, joka järjestää opiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavan kielten ja viestinnän opetuksen. Kielikeskuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille kieli- ja viestintätaidot, jotka luovat vahvan pohjan menestykseen opinnoissa ja työelämässä.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: