Hakijapalvelut

Tietosuojailmoitus tutkintokoulutukseen hakeville

Hyvä hakija,

Tämä ilmoitus koskee kandidaatin-, maisterin- ja tohtorinkoulutukseen hakevia. Tässä ilmoituksessa kerromme, miten sinun henkilötietojasi käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on omiin henkilötietoihisi.

Jotta voimme hoitaa opetustehtävämme hoitamiseen liittyvää opiskelijavalintaa, meidän on käsiteltävä erilaisia tietoja, joista sinut on mahdollista tunnistaa eli henkilötietoja. Tämä tekee sinusta rekisteröidyn ja meistä rekisterinpitäjän eli tahon, joka kontrolloi henkilötietojesi käsittelyä tätä tarkoitusta varten. Käsittelemme vain tehtäviemme hoidon kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Aalto students

Tietosuojailmoitus hakijoille

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artiklat 13 ja 14
 

Nimi Hakijatiedot
Päiväys 30.11.2018
26.11.2019 päivitetty kohtia 2,5,6 ja 8
26.11.2020 päivitetty kohtia 5, 6, 7, 9, 15 ja 16
Rekisterinpitäjä, vastuuyksikkö

Aalto-yliopisto
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Postiosoite: PL 11000, 00076 AALTO
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo
Puhelinvaihde:  09 47001

Oppimispalvelut, vastaava päällikkö Eija Zitting

Lyhyt kuvaus Kuvaus yliopiston hakijoiden henkilötietojen käsittelytoimista yliopiston lakisääteisen opiskelijavalinnan hoitamiseksi
A: Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä Kyllä
B: Henkilötietoja kerätään muualta kuin rekisteröidyltä Kyllä

Lista keskeisistä järjestelmistä ja palveluista, joissa hakijoiden henkilötietoja käsitellään:

Opintopolku
DIAkone
Haku- ja valintajärjestelmät (Salesforce, DIAkone, Full Fabric, eAge)

Hakijan henkilötietoja käsitellään Aallon korkeakouluissa myös muissa kuin keskitetyissä tietojärjestelmissä ja osin manuaalisesti:

Tallennetut pääsykoesuoritukset
Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Yksilölliset koejärjestelyt
Aalto-yliopiston hakijapalvelut

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: