Aalto-universitetet

Uppdatering av Aalto-universitetets språkliga riktlinjer 2023

Syftet med de språkliga riktlinjerna är att främja flerspråkighet och kulturell mångfald där alla medlemmar av universitetssamfundet har möjlighet att delta i verksamheten, och att bygga på finländsk expertis med utgångspunkt i landets tvåspråkighet.

Aalto-universitetet reviderar sin språkpolicy och språkliga riktlinjer. De nuvarande riktlinjerna är giltiga till slutet av 2023. Samtidigt kommer riktlinjerna för examens- och undervisningsspråk att förnyas och implementeras under arbetet med undervisningsplanen för 2024–2026. Respons samlas in från gemenskapen för att stödja uppdateringen under våren. Våra riktlinjer uppfyller också Finlands grundlag, universitetslag, förvaltningslag och diskrimineringslag.

Aalto-universitetet har under tio år fört samman vetenskap, konst, teknik och ekonomi och hör nu till världens främsta universitet inom sina fokusområden. Samtidigt har vi utvecklats till ett av de mest internationella universiteten i Europa.

Tre dokument under uppdatering

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer består av tre dokument:

  1. Språkliga riktlinjer: Principer för ett internationellt och mångkulturellt Aalto med flerspråkig kultur och praxis. Se de nuvarande språkliga riktlinjerna.
  2. Riktlinjer för examens- och undervisningsspråk:  Påverkar bland annat examens-, undervisnings-, och handledningsspråk för utbildningsprogrammen, språk på examensbetygen, terminologi i anknytning området och undervisningen, språk på studieprestationsutdragen samt de studerandes språkliga rättigheter. Bekanta dig med de aktuella riktlinjerna.
  3. Implementeringsplan för de språkliga riktlinjerna: De åtgärder och resurser som krävs i enlighet med de språkliga riktlinjerna. Se det nuvarande dokumentet (på engelska): Implementation plan.

Process och tidslinje

Januarimars: Preliminära diskussioner och respons på de nuvarande riktlinjerna

Tidtabell Diskussion
11.1.2023, President's management team  Uppdatering av process och tidslinje, schemaläggning av högskolornas diskussioner.
17.1, Learning Streering Group (LeSG) Preliminära diskussioner och respons på nuvarande riktlinjer för examens- och undervisningsspråk
23.1, Professors' Council Working Group  Process, tidtabell och preliminär respons
26.1, President's Management Team  Process, tidtabell och preliminär respons
7.2 Academic Affairs Committee Process, tidtabell och preliminär respons på nuvarande riktlinjer för examens- och undervisningsspråk.
16.2, Equality, Diversity and Inclusion (EDI) Committee Process, tidtabell och preliminär respons
9.2–3.3 Community survey at aalto.fi Respons på nuvarande riktlinjer
14.3 Learning Streering Group (LeSG) Diskussion om sammanfattningen av responsen och utkast till riktlinjer för examens- och undervisningsspråk.

April: Utkast till nya riktlinjer och respons

Tidtabell Respons
22.3 Enablers Steering Group (ESG) Diskussion om sammanfattningen av responsen och utkast till riktlinjer för examens- och undervisningsspråk.
27.3 YTN Diskussion om sammanfattningen av responsen och utkast till riktlinjer för examens- och undervisningsspråk.
28.3 Aalto Leaders' Dialogue Diskussion om sammanfattningen av responsen och utkast till riktlinjer för examens- och undervisningsspråk.
29.3 Research Steering Group (ReSG) Diskussion om sammanfattningen av responsen och utkast till riktlinjer för examens- och undervisningsspråk.
4.4 Academic Affairs Committee Respons för utkast och styrning för fortsatta förberedelser
21.4 Learning Streering Group  Respons från AAK och styrning för att slutgöra riktlinjerna
27.4 EDI Committee Respons för utkast och styrning för att slutföra riktlinjerna
   
   
   

Majdecember:  Slutförande riktlinjerna, utkast och respons för implementeringsplanen, slutförande av implementeringsplanen

Arbetsgruppen

  • Språkliga riktlinjer: Kristiina Mäkelä, Ida Salin, Eija Zitting
  • Riktlinjer för examens- och undervisningsspråk: Petri Suomala, Eija Zitting, Johanna Söderholm, Perttu Puska, Anna Johansson, Ari Koskelainen, Teemu Palkki, OOPAS specialist group representative
  • Implementeringsplan: Kristiina Mäkelä, Ida Salin, Eija Zitting, kompletteras när arbetet framskrider
  • Juridisk konsultation: Anni Tuomela & Anna Johansson
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: