Aalto-universitetet

II Vårt ansvar för hållbar utveckling

Vi förbinder oss till att främja hållbarhet inom forskning, utbildning, campusutveckling och daglig verksamhet. Vi strävar även efter att våra samarbetspartner ska förbinda sig till detta. Vårt ansvar för hållbar utveckling är den andra pelaren i Aalto-universitetets etiska principer.
UN Goals

Hållbar utveckling – och allt vad det innebär ekologiskt, socialt, finansiellt och kulturellt – är en central del av all verksamhet vid Aalto-universitetet.

Vi förbinder oss till att främja hållbarhet inom forskning, utbildning, campusutveckling och daglig verksamhet. Vi strävar även efter att våra samarbetspartner ska förbinda sig till detta.

FN:s mål för hållbar utveckling

Aalto-universitetet har undertecknat fördraget SDG Accord som förbinder oss till FN:s mål för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling inom den akademiska verksamheten

Vi främjar hållbar utveckling via forskningsresultat, processer och principer. Hållbar utveckling är en del av vårt utbildningsutbud. Vår konstnärliga verksamhet beaktar ansvarsfrågor och påverkar samhället.

Hållbar utveckling inom övrig verksamhet

Vi eftersträvar att följa principer för hållbar utveckling i vår verksamhet och i vår campusutveckling. Dessa principer inkluderar välbefinnande för alla. Vi eftersträvar att vår verksamhet ska föra med sig så mycket gott och så litet ont som möjligt. Vi siktar på att vara kolneutrala senast 2030.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: