Aalto-universitetet

Alvar Aalto

Aalto-universitetets namn hyllar arkitekten Alvar Aaltos livsverk samt den nationella och internationella betydelsen hans arbete har haft.

Aalto-universitetets namn hyllar arkitekten Alvar Aaltos livsverk samt den nationella och internationella betydelsen hans arbete har haft.

Alvar Aalto (1898–1976) hade en mångsidig internationell karriär som arkitekt samt möbel- och industridesigner. Han tog studentexamen från staden Jyväskylä i centrala Finland 1916. 1921 mottog Aalto sitt diplom i arkitektur från Tekniska institutionen i Helsingfors, senare Helsingfors Tekniska högskola, som nu är en del av Aalto-universitetet.

Tidiga åren och Artek

Efter att ha blivit arkitekt startade Alvar Aalto sin första arkitekturfirma i Jyväskylä 1923. Aalto blev under flera resor i Europa under den senare delen av 1920-talet och tidiga 30-talet bekant med den senaste trenderna inom modernismen. Alvar Aaltos arbete reflekterade under många år en renodlad funktionalismfas. Det tillät honom att få ett internationellt genombrott, främst på grund av Pemars sanatorium (1928–1933).

Alvar Aalto behandlade varje byggnad som ett konstverk, så väl möblerna som belysningen. Ökad produktion och försäljning av Aalto-möbler ledde till grundandet av Artek 1935.

Campus i Otnäs

Alvar Aalto skissade fram planerna för campus i Otnäs med sin första fru Aino Aalto (1894–1949). Aino arbetade i nära samarbete med sin make, speciellt med utformandet av möbler och interiörer.

Tillsammans med sin andra fru, Elissa Aalto (1922–1994), designade Aalto Tekniska högskolans huvudbyggnad på campus i Otnäs. Den solfjädersliknande föreläsningssalen stod klar 1964. I dag hyser byggnaden Aalto-universitetets Studentcenter (nedan).

Elissa och Alvar designade även Otnäs-campusets bibliotek som slutfördes 1969. Biblioteket har genomgått omfattande renovering och under hösten 2016 flyttade hela Aalto-universitetets campusbibliotek till samma byggnad, Harald Herlin-lärcentret.

Lektor och professor

Aaltos rykte som en av huvudfigurerna inom arkitekturens modernism växte bortom gränserna för campuset i Otnäs och Finland. Hans version av modernism har starka humanistiska och naturliga karaktärsdrag.

En utställning av hans verk på Museum of Modern Art i New York (MoMA) 1938 – Möbler och arkitektur – var den första amerikanska utställningen av Aaltos verk.

Efter utställningen mottog Aalto inbjudningar från välrenommerade universitet i USA. Han bjöds till exempel in som gästföreläsare till Yale University i New Haven, Connecticut, och han var en besökande professor vid Massachusetts Institue of Technology där Alvar Aalto designade studenthemmet Baker House (1947-1949) till dess campus.

Öppensinnade, forskningsinriktade Aalto

Alvar Aaltos arbete karaktäriserades av en öppensinnad och kreativ forskningsinriktning – han tog sig an problem på djupet, undvek att nöja sig med alldagligt och hittade nya, förvånansvärda lösningar.

Alvar Aaltos arbete karaktäriserades av en radikal återanvändning av teman från arkitekthistorien, en organisk relation till naturliga element och en tvärvetenskaplig inriktning. Han tog sig an problem på djupet, undvek att nöja sig med alldagligt och hittade nya, förvånansvärda lösningar.

Aalto-universitetets mål kan kategoriseras på samma sätt – vi försöker bryta traditionella gränser mellan olika inriktningar av vetenskap och konst.

Mer information:

Källor:

Bild av Alvar Aalto: Eva och Pertti Ingervo. © Alvar Aalto-museet. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: