Aalto NeuroImaging (ANI) Infrastructure

Aalto NeuroImaging (ANI) Infrastructure

Aalto neuroavbildningsinfrastruktur

Aalto neuroavbildningsinfrastruktur (ANI) är en forskningsinfrastruktur vid Aalto-universitetet, som innefattar fyra neuroavbildningslaboratorier: Aalto TMS (navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS), Advanced Magnetic Imaging (AMI)-center (magnetisk resonanstomografi, fMRI), MEG Core (magnetoencefalografi, MEG), samt Aalto Behavioral Laboratory.

AMI Centre / ABL / Aalto TMS

AMI Centre, ABL och Aalto TMS finns i samma byggnad som A Grid, i en separat flygel precis vid en liten damm. Adress: Otsvängen 5 (I-flygeln), Magnethuset, 02150 Esbo. Huvudentréerna ligger på öst- och västsidan av flygeln. Ytterdörrarna är öppna 8.00-15.45 på vardagar.

Magnethuset

Otsvängen 5 I, mån-fre 7.45-15:45

Campus map
AMI, ABL, Aalto TMS och MEG Core i Otnäs
ANI

Aalto NeuroImaging (ANI) Infrastructure

ANI research infrastructure houses four functional neuroimaging modalities, navigated transcranial magnetic stimulation (nTMS) at Aalto TMS, functional magnetic resonance imaging (fMRI) at Advanced Magnetic Imaging (AMI) Centre, magnetoencephalography (MEG) at MEG Core and Aalto Behavioral Laboratory (ABL).

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat