Aalto-handboken

Kommittén för akademiska ärenden

Universitetets kommitté för akademiska ärenden (Academic Affairs Committee) är ett kollegialt förvaltningsorgan på universitetsnivå. Kommittén har i uppgift att främja en hög kvalitet på forskning, undervisning och konstnärlig verksamhet.
AAK_Aalto University_Photo Mikko Raskinen

Universitetets kommitté för akademiska ärenden beslutar om undervisningsplanerna och examensfordringarna vid universitetet samt grunderna för antagningen av studerande, andra allmänna regler för undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten och tillsätter förvaltningsorgan för ordnande av forskningen och undervisningen.

Dessutom utnämner kommittén medlemmarna i universitetets styrelse. Ordförande för kommittén för akademiska ärenden är rektorn eller en person som rektorn har utsett.

Universitetets kommitté för akademiska ärenden kan fatta beslut om att överföra de ovan nämnda uppgifterna eller en del av dem till högskolornas kommittéer för akademiska ärenden, med undantag av ansvaret för utnämningen av universitetets styrelse.

Medlemmarna 2023

Medlem Ersättare/ersättarna  
Anniina Suominen Laura Beloff Pirjo Sanaksenaho
Teemu Leinonen Severi Uusitalo Lily Diaz-Kommonen
Matti Häyry Katri Kauppi Juuso Liesiö
 Sami Torstila Elias Rantapuska Teemu Malmi
Yongdan Li Sami Franssila Lasse Murtomäki
Jorma Kyyrä Riku Jäntti Ville Pulkki
Esko Niemi Sven Bossuyt Jarkko Niiranen
Petteri Kaski Ahti Salo Nitin Sawhney
Kalevi Ekman Maaria Nordman Alex Jung
Kalle Airo Saana Rossi Juha Huuki
Riikka Leikola Laura Sivula Saara Kanerva
Enrico Glerean Reetta Karinen Kerttu Pollari-Malmi
Panu Sainio Martti Rahkila Matti Hokkanen
Anu Lehtovuori Stina Giesecke Ari Korhonen
Mika Karhu Noora Jaakkola Jerri Kämpe-Hellenius
Juulia Härkönen Susanne Erlund Leevi Härkönen
Kerttu Lammi Liina Röyskö Ondrej Moucka
Carl-Victor Schauman Weixin Niemi Aku Mustalahti
Alexander Vahera-Chibnik Mante Zygelyte Totti Korpua
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: