Yhdenvertaisuus, diversiteetti ja inklusiivisuus kemian tekniikan korkeakoulussa

Kemian tekniikan korkeakoulussa EDI-työtä koordinoi CHEM EDI Group, jonka dekaani nimittää kahden vuoden välein. Ryhmä valmistelee joka toinen vuosi toimintasuunnitelman, joka toteuttaa Aallon EDI-suunnitelmaa koulutasolla, ja ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti suunnitelman toteuttamiseen. Ryhmä toimii yhteistyössä dekaanin, koulun johtoryhmän, henkilöstöhallinnon ja koulutushallinnon, viestinnän ja muiden keskeisten tahojen kanssa.

Tapahtumat

Puhutaan suomea

Puhutaan suomea

Tervetuloa oppimaan ja kehittämään suomen kielen taitojasi!

Tapahtumat
Aalto Readers' Club
Tapahtumat
Kansainvälisyyssijoitus
21.
kansainvälisin
Opiskelijoiden sukupuoli
50% naisia
Opiskelijoiden tausta
23% kansainvälisiä
Henkilökunnan sukupuoli
44% naisia
Henkilökunnan tausta
53% kansainvälisiä

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn ja opintojen arkea tasavertaisina.

Read more
Mies ja nainen juttelevat kahdelle opiskelijalle, joilla teekkarilakit päässä

Kuinka osallistun?

Yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion edistäminen hyödyttää kaikkia yhteisön jäseniä. Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi aktiivisesti järjestämäämme toimintaan ja käyttäisi tarjoamiamme resursseja. Kaikki yhteisömme jäsenet ovat erittäin tervetulleita osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, vaikka he eivät olisi EDI-ryhmän jäseniä. Jos sinulla on ideoita toiminnasta laitos- tai koulutasolla tai killassasi, kerro niistä meille tai hae toteutukseen rahoitusta ELEC D&I -rahoituksesta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: