Uutiset

Tekniikan alan yliopistojen EU-hankkeessa luodaan tulevaisuuden yliopistoa

Tulevaisuuden yliopistossa kampuksesta tulee avoin kokeellinen laboratorio, virtuaalinen vaihto-opiskelija voi valita kursseja kaikkien yliopistojen tarjonnasta, ja yliopiston jokainen työntekijä kokee asiakseen toimia tasa-arvoa edistävällä tavalla.
UNITE! workshop at Aalto University in February 2020. Photo: Mikko Raskinen.
UNITE!-työpaja Aalto-yliopistolla helmikuussa 2020. Kuva: Mikko Raskinen.

Uudessa H2020 UNITE! -hankkeessa kehitetään yhteistä, pitkän aikavälin tutkimus- ja innovaatiostrategiaa seitsemän eurooppalaisen teknisen alan yliopiston kesken. EU:n rahoittaman Swafs-hankkeen (Science with and for Society) kokonaisbudjetti on kaksi miljoonaa euroa.

Rubén Vicente-Sáez (left) and Robin Gustafsson (right)
Rubén Vicente-Sáez vasemmalla ja Robin Gustafsson oikealla.

“Olemme luomassa tulevaisuuden yliopistoa, uudenlaista yhteistyö- ja hallintomallia digiajan tutkimukselle ja innovaatioille. Seuraavan kolmen vuoden aikana luomme työkaluja ja käytännön linjauksia, jotta tavoitteemme eurooppalaisesta avoimen tieteen ja innovaatioiden yliopistosta, sekä laajemmin kestävästä kehityksestä, voi toteutua”, sanoo tohtorikoulutettava Rubén Vicente-Sáez, joka vastaa H2020-hankkeessa avoimen tieteen ja innovaatioiden osuudesta.

Ennen hankkeen alkamista Vicente-Sáez on julkaissut kaksi tutkimusartikkelia, joissa on vuodesta 2017 lähtien tarkasteltu yhteensä 35 tutkimusryhmän toimintaa suhteessa tieteen avoimuuteen digiajassa. Professori Robin Gustafsson on alkavan H2020 projektin johtaja ja hän on tehnyt Vicente-Sáezin kanssa yhteistyötä datan keräämisestä lähtien.

”Jotkut tutkimusryhmät ovat selkeitä muutosagentteja tieteen avoimuudessa. He ovat yrittäjähenkisiä, osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, eivätkä enää istu yksin laboratorioissaan. Toisille tutkijoille taas tulee perustella, miksi avoimuus kannattaa”, sanoo Gustafsson.

Tieteen avoimuus sisältää tutkijoiden näkökulmasta muun muassa avoimen datan jakamisen, avoimen julkaisemisen, avoimet laboratoriot, kansalaistieteen, yhteissuunnittelun ja monitieteellisyyden. Uudessa hankkeessa avoimen tieteen ja innovaatioiden parhaita käytäntöjä lähdetään määrittelemään yhdessä UNITE!-kumppaniyliopistojen 70 innovatiivisen ja useita tieteenaloja edustavan tutkimusryhmän kautta.

“Tiedon vapaa liikkuvuus Euroopassa on hankkeen pitkäaikainen tavoite. Roolimme tutkijoina on muuttumassa. Uudenlainen yhteistyö voi ilmetä esimerkiksi siten, että kampuksista tulee avoimia kokeellisen tutkimuksen laboratorioita”, Vicente-Sáez sanoo.

Tutkijat seuraavat myös tiiviisti, miten UNESCOn suositukset avoimen tieteen käytännöistä ovat kehittymässä.

We are creating the university of the future.

Rubén Vicente-Sáez

Tasa-arvon esteitä poistamassa

Avoimen tieteen ja innovaatioiden lisäksi uudessa hankkeessa pureudutaan kestävän kehityksen ja tasa-arvon teemoihin. Kestävä kehitys tulee erityisesti esille tutkimukseen valittavissa tutkimusryhmissä, ja tasa-arvo-osuudessa on mukana Aallon monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä vastaava asiantuntija Anna Hynynen.

“Yliopistoissa on edelleen rakenteellisia esteitä tasa-arvon toteutumiselle, ja se asettaa haasteita naisten akateemisella uralla etenemiselle. Tässä hankkeessa tehdään työtä sen eteen, että kaikilla olisi sukupuolesta tai muista identiteettiin liittyvistä seikoista riippumatta samanlaiset mahdollisuudet edetä urallaan. Yliopiston jokainen työntekijä ja opiskelija voi toimia tasa-arvoa edistävällä tavalla. Samalla tarvitaan yliopiston prosessien ja käytäntöjen systemaattista kehitystyötä kaikissa toiminnoissa.”

Tasa-arvon edistäminen voi monimuotoisuuden vahvistumisen kautta edistää esimerkiksi tieteellisten läpimurtojen syntymistä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo vaikuttavat myös tutkimusalueiden ja oppiaineiden sisältöihin ja rajoihin.

Some research groups are clear agents of change in the openness of science.

Robin Gustafsson

Virtuaalisuus ja digitaalisuus keskeisiä

Vuoden 2021 alussa alkava H2020 UNITE! -hanke laajentaa ja syventää marraskuussa 2019 alkanutta eurooppalaisten teknillisten korkeakoulujen UNITE!-hanketta (University Network for Innovation, Technology and Engineering). Hankkeen tavoitteena on luoda uusia malleja koulutuksen kehittämiseksi. UNITE!-hankkeen kokonaisuudesta vastaa Aallossa professori Katrina Nordström.

“Keskiössä ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus, joustavien opintopolkujen kehittäminen uusissa yhteisohjelmissa, sekä yhteisten palvelujen kehittäminen. Eräänä tavoitteena on myös selvittää mahdollisuuksia kehittää yhteiseurooppalaisia tutkintomalleja sekä kartoittaa nykyisten kansallisten tutkintojen raamituksia.”

Aalto on on vastuussa yhteistutkintojen kehittämisestä, pedagogisen yhteistyön kehittämisestä sekä hankkeen digitaalisista oppimisalustoista. Yhteistyö on tiivistä kehityspäällikkö Tomi Kauppisen johtaman Aalto Online Learning -hankkeen kanssa.

”Virtuaalinen vaihto-opiskelija voisi esimerkiksi valita kursseja kaikkien UNITE!- kumppaniyliopistojen tarjonnasta. Koronan vaikutuksesta on syntynyt tarve kehittää nopeasti uudenlaisia virtuaalisia mahdollisuuksia suorittaa vaihto-opintoja”, sanoo projektikoordinaattori Johanna Kaila.

Aallon ja UNITE!-hankkeen koordinaattorin, saksalaisen Darmstadtin teknillinen yliopiston, lisäksi verkostossa ovat mukana Ruotsin KTH Royal Institute of Technology, Ranskan Grenoble Institute of Technology, Italian Polytechnic University of Turin, Espanjan Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech ja Portugalin University of Lisbon.

Lisätietoa:

Robin Gustafsson
Professori
Aalto-yliopisto
[email protected]
P. 050 3160981

Rubén Vicente-Sáez
Tutkija, H2020 WP6 johtaja
Aalto-yliopisto
[email protected]
P. 050 3251920

UNITE!-sivut Aallossa

UNITE!

Unite!-yliopistoverkosto – tulevaisuuden eurooppalaista yliopistoa rakentamassa

Unite! vastaa tieteellä ja teknologialla yhteiskunnan suuriin haasteisiin yhteistyössä opiskelijoiden, opetus- ja muun yliopistohenkilöstön kanssa, ja tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajille. Unite! muovaa eurooppalaista korkea-asteen koulutusta monitieteisen, -kulttuurisen ja -kielisen koulutuksen, tutkimuksen ja yrittäjyyden avulla.

unite logo

UNITE!-verkoston ydintavoitteet selkeytyivät hankkeen toisessa dialogitapahtumassa

UNITE!-hankkeen toinen dialogitapahtuma järjestettiin syys-lokakuun vaihteessa virtuaalisena kolmipäiväisenä tilaisuutena verkoston seitsemän eurooppalaisen yliopiston edustajille.

Workshop at the Unite University Network meeting at Aalto

UNITE! -yliopistoverkoston opiskelijat osallistuivat virtuaalivaihtoon Aalto-yliopiston kesäkoulussa

Aalto-yliopiston kesäkoulu avasi kurssitarjontansa UNITE! -verkoston opiskelijoille lyhytkestoisten vaihtojen pilottina. Kymmenen UNITE! -opiskelijaa osallistui Digital Business Master Class -kesäkurssille.

Students participate in virtual teamwork

UNITE-hanke kokoontuu Aallossa ja käynnistää yhteiseurooppalaisia toimintoja

EU-pilotin tavoitteena on tukea liikkuvuutta ja kehittää tukipalveluja ja oppimisympäristöjä.

EU-lippuja ison rakennuksen edessä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastissa Timo Seppälä, Johanna Småros ja Teemu Roos pohtivat, mihin tekoäly ja sen supervoimat pystyvät?
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Paljon hypetetty tekoäly – Alustatalouden faktat ja myytit -podcast pohtii tekoälyn supervoimia

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin tuoreimmassa jaksossa tuodaan realismia tekoälykeskusteluun konkreettisten esimerkkien kautta ja pohditaan esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksia ja sitä, voiko tekoäly alkaa kehittää itse itseään.
Kaksi opiskelijaa opiskelemassa. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Henkilöstöä arvostava johtaminen lisää työhyvinvointia

Työhyvinvointi on keskeinen tekijä hyvin menestyvien yksilöiden ja organisaatioiden taustalla.
Maria Joutsenvirta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

U-teoria – Miten johdetaan tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus syntyy?

Luovat ihmiset, kuten taiteilijat ja tieteilijät, keksivät ja luovat uutta astumalla näkyvästä maailmasta näkymättömään mielikuvituksen maailmaan ja sieltä takaisin näkyvään. Tätä luovuuden edellyttämää herkkyyttä ja intuitiota voi oppia ja edesauttaa.
Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin toista tuotantokautta vetävät Aalto-yliopiston professorit Robin Gustafsson ja Timo Seppälä, juontaa William von der Pahlen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alustatalouden faktat ja myytit -podcast sukeltaa alustatalouden saloihin

Uusi tuotantokausi: Aalto-yliopiston asiantuntijat ja vaihtuvat vieraat keskustelevat alustataloudesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.