Uutiset

Koulutuksen uudistaminen ja elämänlaajuinen oppiminen on yksi Kauppakorkeakoulun neljästä avainhankkeesta

Koulutustarjonnan kehittämisessä keskitytään monialaisiin koulutusohjelmiin, digitaaliseen oppimiseen, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
The picture shows Associate Dean of teaching and education Tomas Falk. Photo: Aalto University.
Opetuksen ja oppimisen varadekaani Tomas Falk vetää korkeatasoinen tutkimus ja infrastruktuuri –avainhanketta. Kuva: Aalto-yliopisto.

Kauppakorkeakoulun uusi, vuosille 2021–2024 laadittu strategia sisältää neljä uutta strategista avainhanketta, joiden tarkoituksena on varmistaa, että koulu saavuttaa sille asetetut kunnianhimoiset tavoitteet. Avainhankkeet ovat linjassa Aalto-yliopiston elävän strategian kanssa, mutta niissä korostuvat Kauppakorkeakoulun painotukset.

Koulutuksen uudistaminen ja elämänlaajuinen oppiminen –avainhankkeen vetäjä, opetuksen ja oppimisen varadekaani Tomas Falk kertoo, miksi juuri tämä hanke valittiin yhdeksi koulun neljästä avainhankkeesta.

“Kauppakorkeakoulu tarjoaa sekä kandidaatti-, maisteri- että tohtoriohjelmia ja lisäksi sen professorit ovat vahvasti mukana Aalto University Executive Educationin (Aalto EE) täydennyskoulutuksissa, joita se tarjoaa asiantuntijoille ja johtajille. Opiskelijoiden ja koulutuksiin osallistuneiden antaman palautteen mukaan opetukseemme ollaan varsin tyytyväisiä, mutta haluamme silti kehittää koulutustarjontaamme.” 

Tomas Falk näkee kehittämistarpeelle kolme pääsyytä.

”Koska tavoittelemme tulevina vuosina merkittävää opiskelijamäärien kasvua, meidän pitää ensinnäkin varmistaa, että tarjoamme kiinnostavia ohjelmia ja hyödynnämme käytettävissä olevat resurssimme tehokkaasti. Samalla meidän on pidettävä huolta siitä, että opetuksemme korkea taso säilyy. Toiseksi tavoitteenamme elämänlaajuisen oppimisen kehittämisessä on edelleen lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme ja vuorovaikutustamme liike-elämän kanssa, jotta myös työuralla jo olevat ammattilaiset pystyisivät paremmin hyödyntämään kurssitarjontaamme. Kolmanneksi pyrimme koulussamme edistämään monimuotoisuutta, mikä puolestaan edellyttää, että meillä on monipuolinen, monia erilaisia hakijoita houkutteleva koulutusohjelmatarjonta.”

Avainhankkeen toteuttamiseksi Kauppakorkeakoulu korostaa neljä konkreettista toimenpidettä.

“Koulutustarjontamme uudistamisessa edistämme edelleen Kauppakorkeakoulun ja Aallon muiden koulujen yhteistyönä toteutettavia tutkinto-ohjelmia. Lisäksi investoimme viimeisimpään tietoon, infrastruktuuriin ja opetusmateriaaleihin. Näitä ovat esimerkiksi lisättyä todellisuutta hyödyntävät tapaustutkimukset tai MOOCit (Massive Open Online Courses, Massiivinen avoin verkkokurssi), joilla kehitämme digitaalista opetustamme ja oppimistaitoja. Varmistamme, että kurssimme vastaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotta voimme elää todeksi koulumme moton ”Better Business – Better Society”. Lisäksi kiinnitämme jatkossakin huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja pyrimme koko ajan parantamaan sekä yhteisöllisyyden tunnetta että monimuotoisuutta ja inkluusiota”, Tomas Falk kertoo.

Kauppakorkeakoulun strategiassa koulutuksen uudistaminen ja elämänlaajuinen oppiminen -avainhanke kuvataan seuraavasti:

Meillä on maailmanlaajuisesti houkutteleva koulutusohjelmatarjonta, joka ottaa huomioon yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeet. Vaikutamme elämänmittaisesti ohjelmatarjonnallamme ja opetussuunnitelmallamme, jotka palvelevat samanaikaisesti sekä tutkintoon tähtäävää koulutusta että elämänlaajuista oppimista. Meillä on hallittava määrä korkealaatuisia kursseja, jotka mahdollistavat sekä tutkinto-opiskelijoiden määrän että elämänlaajuiseen oppimiseen liittyvän toiminnan kasvun. Käytämme teknologiaa saavuttaaksemme oppimisyleisömme tehokkaasti.  

***

Kauppakorkeakoulun neljä strategista avainhanketta ovat:

  • Koulutuksen uudistaminen ja elämänlaajuinen oppiminen
  • Korkeatasoinen tutkimus ja infrastruktuuri
  • Yhteisön hyvinvointi
  • Kestävä kehitys

Lue lisää Kauppakorkeakoulun uudesta strategiasta

Kauppakorkeakoululle uusi strategia

Uusi visio, missio ja neljä strategista avainhanketta ohjaavat koulun toimintaa vuosina 2021–2024.

Entrance, Ekonominaukio 1, photo by Unto Rautio

Korkeatasoinen tutkimus ja infrastruktuuri on yksi Kauppakorkeakoulun neljästä avainhankkeesta

Tavoitteena on auttaa tutkijoita menestymään tutkimustyössään entistäkin paremmin.

The photo shows Associate Dean of research and international cooperation Virpi Tuunainen, and the photo was taken by Mortti Saarnia.

Yhteisön hyvinvointi on yksi Kauppakorkeakoulun neljästä avainhankkeesta

Ensimmäiset toimenpiteet tähtäävät opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan hyvinvoinnin kohentamiseen pandemian aikana.

Kuvassa näkyvät professori Rebecca Piekkari ja HR-päällikkö Eliisa Lassila. Kuvan otti Roope Kiviranta Aalto-yliopistosta.

Kestävä kehitys on yksi neljästä Kauppakorkeakoulun avainhankkeesta

Professori Minna Halme: Kauppakorkeakouluilla on avainrooli kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.

Professor Minna Halme. Photographer: Veera Konsti.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Sijoitus 28. infografiikkana.
Yliopisto Julkaistu:

Aalto 28. maailmassa Times Higher Educationin nuorten yliopistojen listalla

Ranking listaa maailman parhaat alle 50-vuotiaat yliopistot.
Kaksi henkilöä kampuksella.
Yliopisto Julkaistu:

Arvot käytäntöön – tutustu päivitettyihin eettisiin periaatteisiin

Eettiset periaatteet, yhteiset reilun pelin säännöt koskevat meitä jokaista.
Kuvissa vasemmalta oikealle: Aallon tietoturvaspesialisti Annette Forsell, tietoturvapäällikkö Riitta Gröhn, sekä tietosuojaan erikoistunut lakimies Katja Kivivainio.
Yliopisto Julkaistu:

Millaista on tietoturvatyö ja kenelle se sopii?

Mustiin huppareihin pukeutuvia ja tuntikausia pimeissä huoneissa viettäviä koodareita? Lähdimme selvittämään, onko näissä tiukassa istuvissa mielikuvissa tietoturvan kanssa työskentelevistä asiantuntijoista mitään perää.
kuule minä sävellän_työpaja_arkkitehtuurin laitos
Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

Arkkitehtuuri innosti nuoria säveltäjiä

Musiikkitoimijoiden kanssa toteutettu yhteistyöhanke yhdistää arkkitehtuuria ja musiikkia.