Uutiset

Kokeilua, riskinottoa, uuden etsimistä – yrittäjähenkinen ajattelu läpäisee koko Aallon

Ei tarvitse olla yrittäjä ajatellakseen ja toimiakseen yrittäjämäisesti. Aalto-yliopiston työntekijöille yrittäjähenkinen ajattelu tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei vältellä hankaliakaan tehtäviä ja uskalletaan kokeilla rohkeasti uutta.
Minna Tuusa and Anu Honkalinna.

Yrittäjyys ja Aalto-yliopisto yhdistyvät monien mielessä luontevasti, kun puhutaan opiskelijoiden startup-ekosysteemistä tai tutkimuslähtöisistä teknologiayrityksistä. Yrittäjähenkinen ajattelu on kuitenkin Aallossa vielä laajempi ilmiö. 

”Näen Aallon työntekijöissä paljon yrittäjämäistä asennetta. Tämä ympäristö on sallivampi kuin monissa isommissa yrityksissä”, sanoo HRD Specialist Minna Tuusa. Hän vastaa Aalto-yliopiston rekrytoinnista ja työnantajabrändistä sekä toimii viestintäyksikön HR-partnerina.  

Tuusa löytää runsaasti esimerkkejä yrittäjähenkisestä ajattelusta omasta työstään. Keskeistä on miettiä tekemisessään isoa kuvaa: miten edistetään organisaation tavoitteita mahdollisimman vaikuttavasti pienilläkin resursseilla. 

"Olen mukana tiimissä, jossa uusiin aloitteisiin suhtaudutaan positiivisesti ja kannustavasti. Yksi esille tuomani idea oli tervetuliaislahja uusille työntekijöille. Ajatusta lähdettiin viemään eteenpäin, ja nyt kaikki uudet työntekijät saavat Aalto Kitin, eli Aallon hupparin ja vesipullon." 

Viestintäyksikössä taas syntyi ajatus trainee-ohjelmasta, jota Tuusa ideoi yhdessä viestintäjohtaja Laura Aallon kanssa. He tajusivat nopeasti, että ohjelmaa kannattaa levittää muihinkin yksiköihin. 

”Ei olisi järkeä siinä, että vain yhdellä yksiköllä on trainee-ohjelma. Nyt vastavalmistuneille eri alojen opiskelijoille tarkoitettu ohjelma käynnistyy kevätkauden aikana ja ensimmäiset trainee-jaksot syksyllä 2024. Puolen vuoden tai vuoden harjoittelujaksoja voi olla tarjolla eri aloilla kuten IT:ssä tai viestinnässä.” 

”En anna olla vaan käyn kiinni” 

Yrittäjämäiseen ajatteluun kuuluu Tuusan mukaan siis mahdollisuuksien ja kehityskohteiden etsiminen, mutta myös haasteisiin tarttuminen. 

"HR-työssä toki kohtaa paljon haastavia tilanteita, kun työskennellään ihmisten kanssa. Jos tunnistan jonkun tällaisen asian, en anna sen olla vaan käyn siihen kiinni."

Monet yrittäjähenkisen ajattelun piirteet voivat tulla toisille luonnostaan, arvioi Tuusa. Toisilla on enemmän uteliaisuutta, sinnikkyyttä, eteenpäin katsovaa ajattelua tai ripeyttä tarttua asioihin kuin muilla.  

”Yrittäjähenkistä ajattelua voi silti oppia, jos ympäristö tukee sitä. Jos lähijohto ja tiimikaverit näyttävät esimerkkiä, yrittäjäajattelu lähtee leviämään. Omalla asenteella voi vaikuttaa ja turvallinen ympäristö antaa rohkeutta myös ottaa riskejä.” 

Yrittäjähenkinen ajattelu ja toiminta on ollut yhteisön vahvuus koko Aallon olemassaolon ajan, sanoo Kalle Airo, Aallon Head of Entrepreneurial Mindset. Hän siis vastaa yrittäjämäisen ajattelun edistämisestä.  

”Yrittäjähenkinen ajattelu ja toiminta on alun perin kehittynyt orgaanisesti opiskelijakulttuurin osana jo kauan ennen kuin yhdistyimme kolmesta yliopistosta Aalto-yliopistoksi. Siitä ovat hyvinä esimerkkeinä monet ylioppilaskuntien toteuttamat ’mahdottomat’ asiat”, Airo kuvaa.  

Yrittäjähenkinen ajattelu laajasti määriteltynä tarkoittaa Airon mukaan Aallossa useimmiten, että tätä ajattelua ja toimintatapaa käytetään työkaluina omien tavoitteiden saavuttamiseen - otetaan tavallaan kuskin paikka omassa elämässä ja työssä. 

”Henkilökunnan osalta yrittäjähenkinen ajattelu laajasti ymmärrettynä näkyy aikaansaamisena ja liikkeellä pysymisenä omien työtavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Jopa yliopistomme strategia on elävä strategia, jota päivitämme jatkuvasti varsin yrittäjämäisellä tavalla.”  

Työkalu tavoitteiden saavuttamiseksi 

Yrittäjähenkistä ajattelua on Aallossa myös tietoisesti levitetty ja voimistettu sekä kudottu yhteen radikaalin luovuuden ja kestävän kehityksen ratkaisujen kanssa.  Myös kaikessa yrittäjyyteen liittyvässä toiminnassa pyritään edistämään kestävää kehitystä.  

”Valmiiksi yrittäjyydestä innostuneille olemme antaneet tilaa ja resursseja sekä pysyneet pois tieltä. Olemme myös integroineet yrittäjämäistä toimintaa osaksi muiden alojen opetusta sekä henkilöstökoulutusta, ei itseisarvona vaan työkaluna tavoitteiden saavuttamiseen. Toki opetamme myös startup- ja muita yrittäjyyskursseja.”  

Merkittävä osa Aallon opiskelijoista ja henkilökunnasta on innostunut yrittäjähenkisestä ajattelusta myös sen kapeassa merkityksessä, eli yritystoiminnan aloittamisesta ja kasvattamisesta. Tätäkin varten sekä eri opiskelijajärjestöt että yliopisto tarjoavat monenlaista tukea.  

Yrittäjähenkinen ajattelu laajasti ymmärrettynä lisää Airon mukaan Aallon vetovoimaa, koska yliopisto näyttäytyy aikaansaavana ja monimuotoisena yhteisönä. 

”Otaniemi yleisesti ja Aalto erityisesti ovat deeptechin ja startupien luvattu maa. Tämä vetää puoleensa erityisesti teknologiayrittäjyydestä innnostuneita ihmisiä ympäri maailman.” 

”Autan tiimejä pelastamaan maailman” 

Spinoff-sijoituspäällikkö Anu Honkalinna on koulutukseltaan juristi, mutta yrittäjämäinen ajattelu on hänelle luontevaa jo urataustankin takia. Startup-maailma alkoi vetää häntä puoleensa jo, kun hän aiemmalla urallaan johti isojen vakuutusyhtiöiden lakitiimejä. Ennen Aaltoa hän ehti mentoroida startup-yrityksiä ja kasvuyhtiöitä, perustaa fintech-yrityksiä ja vetää startup-kiihdyttämöä.  

”Minulla on iso intohimo auttaa tiimejä, joista näen, että ne ovat tekemässä hyvää maailmalle. Näin että tämä on unelmapaikkani, päästä Aallon upeilla tiedepohjaisilla ratkaisuilla pelastamaan maailma”, Honkalinna sanoo nykyisestä työstään, jossa hän aloitti kesällä 2023. 

Honkalinna määrittelee, että hänen tehtävänsä on yksinkertaistaa teknologian siirron kaupallistamismalleja ja rakentaa ekosysteemiä spinoff-tiimien ympärille. Kyseessä ovat siis Aallon tutkimuksen pohjalta mahdollisesti syntyvät deeptech-yritykset. 

”Tiimit ovat erinomaisia teknologiaosaamisessa, kaikkeen muuhun voikin tarjota sparrausta ja mentorointia. Etsin Aallon puolelta, mitä kaikkea yrittäjyyteen liittyvää on jo olemassa, mitä löytyy ja mitä puuttuu. Neuvon miten tiimit voivat välttää ongelmia tai sitten ratkoa niitä.” 

Yrittäjähenkinen ajattelu tarkoittaa Honkalinnalle esimerkiksi kokeiluja ja uuden etsimistä, itseohjautuvuutta ja verkostomaista toimintaa hierarkkisen organisaation sijasta. 

”Tosi moni Aallossa on löytänyt minut itse. On ihana huomata, miten ihmiset ovat aktiivisia ja oma-aloitteisia. Yrittäjähenkiseen ajatteluun kuuluu ehdottomasti itseohjautuvuus, mutta sillä pitää olla myös raamit. Täytyy ymmärtää ympäristö, jossa työskentelee, ja siinä esihenkilöllä on tärkeä rooli.” 

Teksti: Heidi Hammarstén

Kalle Airo
Uutiset
Entrepreneurial mindset themed illustration showing a robotic hand, illustration by Anna Muchenicova

Yrittäjähenkinen ajattelutapa

Edistämme innostavaa, yritteliästä kulttuuria. Tämä on yksi kolmesta kaikkea toimintaamme läpileikkaavasta lähestymistavasta.

Strategiamme
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Palkinnot ja tunnustukset, Yliopisto Julkaistu:

68 tohtoria ja viisi kunniatohtoria – katso kuvat tekniikan alan tohtoripromootiosta

Vuoden 2024 tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio järjestettiin pe 14.6. Dipolissa.
Fajr Asghar vasemmalla ja Vilma Svynarenko oikealla
Yliopisto Julkaistu:

TET-harjoittelijat Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko tutustuivat Aallossa kaikkeen aurinkokennoista Täffän spagettiin

Fajr Asghar ja Vilma Svynarenko laskivat ensin aurinkokennojen hyötysuhdetta ja kirjoittivat sitten artikkelin uusiutuvasta energiasta.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Ukrainalaisia lukiolaisia tekemässä biomuovia mikrossa Aalto-yliopisto Juniorin ohjeilla.
Yliopisto Julkaistu:

Rajat ylittävää tiedekasvatusta Otaniemestä Ukrainaan

Aalto-yliopisto Junior järjesti keväällä sarjan etätyöpajoja Kryvyi Rihin kouluihin Ukrainaan. Paikalliset lukiolaiset ja heidän opettajansa pääsivät tutustumaan Aalto-yliopisto Juniorin monialaisiin työpajoihin sekä Aalto-yliopiston toimintaan.