Uutiset

Alumni Mira Hänninen: On inspiroivaa, että omalla työllä on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan

Nykyisin Nesteellä työskentelevä alumnimme Mira Hänninen hakeutui Kauppakorkeakouluun yritysjuridiikan maisteriohjelmaan, sillä hän halusi enemmän käytännönläheistä yritysnäkökulmaa oikeustieteen opintoihinsa. ”Palkitsevinta opinnoissa oli juuri se, ettemme opiskelleet vain sääntelyn sisältöä vaan mietimme, millainen käytännön vaikutus sillä on yritysten liiketoimintaan ja päätöksentekoon.”
Mira Hänninen
Kauppakorkeakoulun alumni Mira Hänninen.

Kuka olet? Minkälainen on opintotaustasi? Mitä opiskelit Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa?

Olen Mira Hänninen, Kauppiksen alumni ja juristi. Työskentelen tällä hetkellä Contracts & Claims Specialistina Nesteellä. Opiskelin Aallossa yritysjuridiikkaa maisteritasolla vuosina 2016–2020. Sivuaineena luin johtamista. Olen myös opiskellut oikeustiedettä Helsingin yliopistossa, espanjalaista filologiaa Helsingin yliopistossa sekä syventävän master of laws -tutkinnon Harvard Law Schoolissa.

Minulla on aina ollut laaja-alaiset kiinnostuksen kohteet, mikä näkyy koulutustaustassani. Mutta koen, että kaikista eri opinnoista on ollut hyötyä urallani. Esimerkiksi nykyisessä työssäni on hyötyä niin oikeustieteen teoreettisista opinnoista kuin yritysjuridiikan käytännönläheisestä näkökulmasta. Harvardista sain lisää kansainvälistä perspektiiviä juridiikkaan ja opin pohtimaan yhä enemmän sääntelyn merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutusta yritysten toimintaan globaaleilla markkinoilla. Espanjaa opiskellessani tein opettajan pedagogiset opinnot, joissa opin esiintymistaitoja sekä taidon yksinkertaistaa monimutkaisia asioita ja ottaa huomioon kuulija ja erilaiset oppimis- ja ymmärtämistavat.

Mira Hänninen
Mira Hänninen.

Miksi halusit opiskella juuri yritysjuridiikkaa Kauppakorkeakoulussa? Miten päädyit hakemaan sinne?

Hain suoraan yritysjuridiikan maisteriopintoihin, koska olin tuolloin jo opiskelija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, mutta halusin saada vielä enemmän yritysnäkökulmaa juridiikkaan. Opinnot vastasivat tarpeisiini: niissä keskityttiin paitsi sääntelyyn myös siihen, miten se käytännössä vaikuttaa yrityksiin ja niiden päätöksentekoon. 

Lisäksi pystyin yritysjuridiikan opinnoissa syventymään minua kiinnostavaan oikeudenalaan – vero-oikeuteen. Myöhemmin urani vei muiden oikeudenalojen pariin, mutta yritysjuridiikan opinnoista oli ehdottomasti hyötyä juuri käytännönläheisen yritysnäkökulman ansiosta.

Minkälaista opiskelu oli Kauppakorkeakoulussa? 

Todella mielekästä! Maisterikursseilla oli melko pieni osallistujamäärä, mikä mahdollisti aktiivisen keskustelun ja ryhmätyöskentelyn. Useilla opiskelijoilla oli jo jonkin verran kokemusta työelämästä ja keskusteluissa oppimiamme asioita peilattiin näihin kokemuksiin. Luennoitsijat olivat innostavia ja kannustavia. Opetusta havainnollistettiin myös työelämän esimerkkien avulla. 

Opiskelijaelämä opintojen ulkopuolella oli vilkasta ja vapaa-ajalla olisi voinut tehdä vaikka mitä opiskelija-aktiviteetteja. Tämä puoli jäi kuitenkin itselläni vähäisemmäksi Aallossa, koska olin melko kiireinen opintojen ja töiden ristipaineessa, ja olin jo nauttinut opiskelijaelämästä Helsingin yliopistossa. Ehdin myös tehdä opintoni kokonaan Kauppiksen vanhassa päärakennuksessa Töölössä; luulen, että tänä päivänä opiskelijaelämä voi olla vielä ihan eri tavalla intensiivistä, jos asuu ja opiskelee Otaniemen kuplassa. Kannustan kyllä aktiiviseen opiskelijaelämään ja poikkitieteellisyyteen, joka on hieno mahdollisuus Aallossa. 

Opin juridiikkaa yrityselämän kontekstissa ja erityisesti siitä näkökulmasta, mikä vaikutus sillä on yritykseen ja eri liiketoimien kannattavuuteen.

Kauppakorkeakoulun alumni Mira Hänninen.
Mira Hänninen
Mira Hännisen valmistujaiskuva Harvardin yliopistosta.

Mitä pidit henkilökohtaisesti palkitsevimpana opinnoissasi? Entä mitä haastavana?

Palkitsevinta oli se, ettemme opiskelleet vain sääntelyn sisältöä vaan mietimme, millainen käytännön vaikutus sillä on yritysten liiketoimintaan ja päätöksentekoon. Tämä oli toisaalta myös haastavaa, koska varsinkin opiskelijana voi olla vielä rajoittunut ymmärrys siitä, miten liiketoimintaa käytännössä tehdään. 

Kertoisitko urastasi ja minkälainen polkusi on ollut?

Valmistuttuani oikeustieteen maisteriksi menin töihin asianajotoimistoon, jossa tein monipuolisesti eri oikeudenalojen liikejuridiikkaa. Suurin osa asiakkaistamme oli ulkomaisia yrityksiä, joilla oli liiketoimintaa Suomessa. Aluksi keskityin vero- ja yhtiöoikeuteen, mutta myöhemmin tein erityisesti yritysten välistä riidanratkaisua tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Avustin yrityksiä laajoissa riita-asioissa; asia saattoi koskea sopimusta, IPR:ää tai julkisia hankintoja. Tein myös sopimuksia ja annoin sääntelyyn liittyvää neuvontaa. 

Kolmen asianajotoimistossa vietetyn vuoden jälkeen pääsin tekemään Harvardin yliopistoon Yhdysvaltoihin vuoden mittaisen Master of Laws (LLM) -tutkinnon. Se on tarkoitettu ulkomaisille opiskelijoille, jotka ovat jo valmistuneet juristeiksi omassa kotimaassaan. Halusin tehdä kyseisen tutkinnon saadakseni lisää kansainvälistä perspektiiviä ja syventääkseni osaamistani liikejuridiikasta. Vuoden aikana innostuin erityisesti yritysvastuusääntelyn kehityksestä sekä vaihtoehtoisista riidanratkaisutavoista kuten sovittelusta ja neuvottelusta.

Tutkinnon suoritettuani jäin kesäksi 2022 harjoitteluun Nesteelle Houstoniin, sillä halusin saada työkokemusta Yhdysvalloista sekä jossakin yrityksessä työskentelystä, jotta voisin oppia enemmän kaupallisesta puolesta ja nähdä, miten juridinen neuvonantoni tukee käytännössä yrityksen liiketoimintaa. Palasin Suomeen syksyllä 2022 ja päädyin uudestaan Nesteelle töihin. 

Lisäksi teen tällä hetkellä Helsingin yliopistossa väitöskirjaa koskien yritysvastuuta. 

Miten yritysjuridiikan opiskelu on hyödyttänyt sinua urallasi ja työtehtävissäsi?

Siitä on ollut paljon hyötyä: opin juridiikkaa yrityselämän kontekstissa ja erityisesti siitä näkökulmasta, mikä vaikutus sillä on yritykseen ja eri liiketoimien kannattavuuteen. Tämä on realisoitunut hyvin työelämässä: on toki tärkeää ymmärtää sääntely ja teoria taustalla, mutta ennen kaikkea ymmärtää, miten sääntely ohjaa yrityksen toimintaa niin juridisesti kuin kaupallisesti.

Urani alussa opinnoista oli erityistä hyötyä, kun olin syventänyt osaamistani juuri vero-oikeudesta ja pystyin soveltamaan teoreettisia oppeja suoraan käytännön työtehtäviin. Opintojeni ansiosta minulla on vahva yritysnäkökulma ja pystyn tunnistamaan, miten oma juridinen neuvonantoni tukee yrityksen liiketoimintaa. Uskon, että myös työnantajani ovat arvostaneet yritysjuridiikan opintoja.

Mira Hänninen
Mira Hänninen Yhdysvalloissa.

Työskentelet Contracts and Claims Specialistina Nesteellä. Miten päädyit nykyiseen tehtävääsi ja mitä työsi pitää sisällään?

Kokemukseni Nesteeltä Yhdysvalloista oli todella hyvä, joten päätin hakea Nesteelle uudestaan töihin Suomeen palattuani, ja sainkin paikan Contracts & Claims Specialistina. Työssäni tuen meidän yli satapäistä hankinnan tiimiä sopimusten teossa sekä vaadeasioiden hallinnassa, mikäli toimittajan kanssa syntyy konflikteja sopimuksen toteutuksessa. Suunnittelen, miten meidän kannattaa tehdä sopimuksia niin juridisesti kuin kaupallisesti järkevällä tavalla, koulutan tiimiä sekä kehitän toimintaamme. Kehityskohteita ovat tällä hetkellä esimerkiksi vastuullisuuden lisääminen hankinnoissamme sekä toimintamallien harmonisointi ja koordinointi kansainvälisesti konsernin sisällä. 

Minkälaisia taitoja tarvitaan sinun alallasi?

Oman työn kannalta relevanttia juridiikkaa ja sääntelyä pitää ymmärtää, osata soveltaa käytännössä, sekä seurata niiden kehitystä. Pelkkä sääntelyn hallitseminen ei kuitenkaan riitä, vaan tärkeitä tarvittavia taitoja ovat myös oma-aloitteisuus, kommunikaatio- ja kirjoitustaidot sekä yhteistyökyky. Työelämä on yhä useammin projektiluontoista ja yhteistyöhön perustuvaa. Asioita saavutetaan yhdessä, ei yksin. Nopeasyklisyyden johdosta on myös hyödyllistä pystyä nopeasti hahmottamaan asiakokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita.

Omalla alallani vuorovaikutustaidot korostuvat myös siinä mielessä, että neuvonanto tulee osata perustella ytimekkäästi sekä vakuuttaa toinen henkilö siitä, miksi omaa neuvonantoani tulisi noudattaa. Yhtä tärkeää on osata kuunnella muita ja esittää oikeita kysymyksiä, jotta annettu neuvo sopii kulloinkin käsillä olevaan tilanteeseen.>

Mira Hänninen
Mira Hänninen.

Mikä on parasta työssäsi? Entä mikä tuo sinulle merkityksellisyyttä urallasi?

Parasta on monipuolisuus: saan olla avuksi yksittäisissä asioissa, mutta myös kehittää prosessejamme pitkäjänteisemmin ja pohtia, miten sopimuksia ja vaadeasioita kannattaisi tehdä tulevaisuudessa. Työhöni kuuluu paljon muiden kanssa työskentelyä, mutta myös yksin tehtävää kehitystyötä. Pidän lisäksi juridisen ja kaupallisen pohdinnan yhdistämisestä.

Hahmotan merkityksellisyyttä ja motivaatiota urallani kolmella eri tasolla. Henkilökohtaisella tasolla motivoidun siitä, että saan jatkuvasti oppia uutta, kehittyä ja haastaa itseäni sekä ajatella innovatiivisesti. Hieman laajemmin ajatellen minulle on merkityksellistä, että saan olla avuksi muille heidän työssään sekä nähdä, miten oma työni tukee koko yrityksen toimintaa.

Laajimmalla tasolla ajateltuna on todella inspiroivaa, että omalla työlläni voi olla edes jonkinlainen positiivinen vaikutus yhteiskuntaamme. Nykypäivän suurimpia haasteita on ilmastonmuutos ja koen, että meillä ei ole varaa hävitä tätä kamppailua tai muuten monella muullakaan tärkeällä asialla ei ole merkitystä. Minua motivoi se, että olen töissä yrityksessä, joka toimii ilmastonmuutosta vastaan ja kestävän kehityksen mukaisesti paremman tulevaisuuden puolesta, kuten esimerkiksi Neste, ja tuen omalla työskentelylläni yritystä tässä missiossa. 

Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajallasi?

Teen töiden ohessa tohtoriopintoja, joten sitä voisi pitää jonkinlaisena harrastuksena. Yleisesti haluan tehdä vapaa-ajallani asioita, jotka ovat erilaisia kuin työni. Tykkään esimerkiksi harrastaa liikuntaa, lukea fiktiota, neuloa, käydä museoissa, tehdä palapelejä, viettää aikaa luonnossa sekä matkustaa kotimaassa ja ulkomailla. 
 

Tutustu tarkemmin Miran urapolkuun ja opintoihin LinkedInissä!  

Lue lisää

Yritysjuridiikka, kauppatieteiden maisteri

Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, jotka ymmärtävät syvällisesti sekä taloudellista toimintaa että siihen liittyvää oikeudellista sääntelyä. Yritysjuridiikan maisteriohjelma tarjoaa talouden ja yritysjuridiikan erityisosaamista opiskelijoille, jotka tahtovat rakentaa osaamisensa näiden kahden liiketoiminnan tärkeän osa-alueen ympärille.

School of Business Yritysjuridiikka

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut opiskelijoille

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat monipuolisia palveluita opiskelijoillemme.

Aalto University School of Business offers wide range of career services for our students
Kauppakorkeakoulun alumneille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

voikukkia nurmikolla
Opinnot Julkaistu:

Kauppatieteen avoimen väylän valintaperusteet vuodelle 2025

Kauppatieteen avoimen väylän valintaperusteet vuodelle 2025 on päivitetty väylän ohjesivuille (aalto.fi).
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
Aallon logo talon katolla
Nimitykset Julkaistu:

Neljä uutta professoria Insinööritieteiden korkeakouluun

Työelämäprofessorit Hannele Holttinen ja Teemu Manderbacka sekä apulaisprofessorit Mikko Suominen ja Risto Ojala nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.