Teknillisen fysiikan laitos

Opiskelu

Teknillisen fysiikan laitoksen tarjoamat perustutkinto- ja tohtoriohjelmat
Researcher at Aalto University fixating a tool for graphene research purposes

Kandidaattiohjelma

Suomenkielinen teknistieteellinen kandidaattiohjelma sisältää seuraavat kuusi pääainetta: informaatioverkostot, matematiikka ja systeemitieteet, teknillinen fysiikka, teknillinen psykologia, tietotekniikka ja tuotantotalous. Fysiikan laitos tarjoaa kursseja myös muiden tekniikan koulutusohjelmien opiskelijoille sekä Perustieteiden korkeakoulussa että muissa korkeakouluissa. 

Fysiikan laboratoriotyö on olennainen osa perustutkinto-opintoja. Laitoksen tutkimusryhmät tarjoavat ajankohtaisia aiheita ja ohjausta kandidaatin tutkielmille.

Maisteriohjelma

Engineering physics -maisteriohjelmassa on kaksi pääainetta: Materials physics and Quantum Technology sekä Advanced Energy Technologies. Molemmat pääaineet ovat englanninkielisiä. Pääaineet koostuvat kaikille pakollisesta ydinosasta ja opiskelijan itse valitsemista kursseista. 

Pakolliset kurssit käsittelevät teknilliselle fysiikalle keskeisiä aiheita ja menetelmiä laskennallisen, teoreettisen ja kokeellisen fysiikan aloilta. Ohjelman ydinsisältö mahdollistaa myös yksityiskohtaisemman keskittymisen tiettyihin aihealueisiin.

Loput opinnoista ovat rakenteeltaan hyvin joustavia, ja ne antavat opiskelijalle mahdollisuuden keskittyä fysiikkaan, nanotieteisiin tai energiatutkimukseen, tai suunnitella opintojen kokonaisuudesta poikkitieteellisemmän. Opiskelija voi myös valita itse sivuaineen suorittamisen ja laajempien pääaineopintojen väliltä.

Tohtoriohjelma

Teknillisen fysiikan laitos on erittäin sitoutunut tohtorikoulutukseen, josta päävastuu on tutkimusryhmillä. Jatko-opiskelu on joustavaa ja väitöstutkijalla on laaja vastuu omista opinnoistaan. Tohtoriopinnot perustuvat huipputason tieteelliseen tutkimukseen.

Laitoksella on noin 25 tutkimusryhmää, jotka tarjoavat väitöstutkijan paikkoja ajankohtaisissa kokeellisissa, teoreettisissa ja laskennallisissa hankkeissa. Perustieteiden korkeakoulun jatkokoulutusverkostot tarjoavat myös koulutusta kurssien, kesäkoulujen ja työpajojen muodossa.
 

Huippuluokan tutkimusta

Teknillisen fysiikan laitos on saanut tunnustusta huippuluokan tutkimuksestaan monista ulkoisista rahoituslähteistä.

Lue lisää
Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Stakeholder Advisory Board

Fysiikan opiskelijoiden Stakeholder Advisory Board on perustettu vuonna 2021. Sen tarkoituksena on tiivistää fysiikan opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteyttä ja edistää valmistuvien uranäkymiä akateemisen maailman ulkopuolella. Stakeholder Advisory Board järjestää tapaamisia, retkiä yrityksiin ja vierailijaluentoja, joissa yritykset voivat kertoa tutkimus- ja kehitystoiminnastaan.

Advisory Boardiin kuuluvat seuraavat asiantuntijat ja yritykset, joista löytyy niin hyvin suuria kuin tuoreita spin-off -yrityksiä, ja työnkuvia tyypillisen fyysikon profiilin ulkopuolelta:

VTT: Sanna Arpiainen
IQM: Juha Vartiainen
Nordea: Jukka Sinisalo
Boco IP Oy Ab: Thomas Carlsson
Kaiku Health: Joel Lehikoinen
Granlund: Anna Koroljuk

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: