Podcastit

Paras hetki päivässä -podcastit

Paras hetki päivässä on Aallon opiskelijapalveluiden psykologiryhmän podcast, jossa psykologit ja heidän vieraansa keskustelevat asiantuntevasti aaltolaisten – ja muidenkin – hyvinvointiasioista.
Paras hetki päivässä -psykologipodcast 2021
Paras hetki päivässä. Psykologipodcast.

Aalto-yliopiston psykologien vetämä podcast-sarjaa on tehty jo kolmekymmentä jaksoa. Sarjassa psykologit miettivät ajankohtaisia hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten miten saisi etäopiskelun sujumaan paremmin, sekä yleisiä ohjauksessa vastaan tulevia aiheita, kuten motivaation löytämistä, itsensä johtamista tai stressinhallintaa. Kuulet myös miten Aallon opiskelijapalveluiden psykologit huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan.

Podcast sopii sinulle, jos olet kiinnostunut opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvistä psykologian teemoista. Podcast on suunnattu Aallon opiskelijoille ja työntekijöille.

Podcastit löytyvät myös Spotifysta, Apple Podcastista ja Google Podcastista.

Rauhoittavia hetkiä sinulle: mindfulnessharjoituksia käyttöösi!

Mindfulness voi olla erinomainen väline arjen hallintaan.

Klikkaa ja tutustu Mindfulness-erikoismateriaaliin!
Wellbeing for You Mindfulness

Kuuntele:

Tervetuloa Aaltoon! Orientaatiojakso

Millaista on opiskella Aalto-yliopistossa kanditutkintoa?  Mitä nyt aloittava opiskelija voisi huomioida opiskelun alkaessa, jotta opiskelu lähtisi käyntiin sujuvasti ja mukavasti. Tässä podcast-jaksossa arkkitehtuurin kandiopiskelija Mia Sinervä  kertoo omasta opiskelustaan sekä kokemuksistaan yliopisto-opiskelijana. Keskustelua vetää opintopsykologi Paula Sjöblom.

20. Häirintä. Mitä se on? Miksi sitä on?

Tua Halen on hyvinvointilähettiläs Oasis of Radical Wellbeing -hankkeessa ja keskittyy työssään häirintäasioihin. Hän tekee yhteistyötä mm. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan. Mikä on häirintää? Miten siihen tulee suhtautua? Miksi sitä on aina vaan vaikka siitä puhutuaan niin paljon? Kauppiksessa opiskeleva Halen keskustelee opintopsykologi Paula Sjöblomin kanssa. He kertovat myös mitä pitää tehdä jos näkee tai kokee häirintää. AYY:n häirintäyhteyshenkilöihin saa yhteyden esim. kirjoittamalla osoitteeseen [email protected]

19. Prokrastinointi, viivyttely, lykkääminen, vetkuttelu. Osa 2

Prokrastinointiin liittyvän keskustelun toisessa osassa opintopsykologit Henna Niiva ja Mikko Inkinen pohtivat, mikä voisi olla avuksi itselle haitallisen viivyttelyn selättämisessä. Opintopsykologit käyvät läpi ympäristöön ja olosuhteisiin sekä suunnitteluun liittyviä keinoja. Opintopsykologit keskustelevat myös ajatusten ja tunteiden vaikutuksesta aikaansaamiseen.

18. Prokrastinointi, viivyttely, lykkääminen, vetkuttelu. Osa 1 

Itselle haitallinen viivyttely ja tehtävän aloittamisen lykkääminen on lähes jokaiselle korkeakouluopiskelijalle tuttua. Opiskelutehtävän aloittamisen sijaan, opiskelija löytääkin itsensä somesta tai esimerkiksi kotitöiden parista. Opintopsykologit Henna Niiva ja Mikko Inkinen keskustelevat tuplajakson 1. osassa, mitä viivyttely oikein on, milloin viivyttely voi olla hyvä strategia, mitä kaikkea itselle haitallisen viivyttelyn taustasyihin voi lukeutua ja miksi opiskelijaelämä on erityisen altista aikaa viivyttelylle. Opintopsykologit myös pohtivat, millaisissa tilanteissa he itse lykkäilevät aloittamista. Keskustelu jatkuu osassa 2, jossa opintopsykologit pohtivat keinoja itselle haitallisen viivyttelyn selättämiseksi.

17. Miten kavereita saadaan?

Opiskelijaelämään liittyy usein toive tutustua uusiin ihmisiin ja löytää oma opiskeluporukka. Kuitenkin kolmasosa opiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opintoihin liittyvään ryhmään. Koronatilanne on vielä osaltaan tuonut omat haasteensa uusien kavereiden löytämiseen. Miten opiskelija voisi tutustua uusiin ihmisiin? Ja miten ihmissuhteita voi syventää kaveruudeksi tai ystävyydeksi asti? Opintopsykologit Alli Mattila ja Henna Niiva keskustelevat ihmissuhteiden luomisesta ja siitä, millaiset uskomukset saattavat joskus toimia esteinä kavereiden saamiselle. Opintopsykologit miettivät, millaisia ajatuksia sosiaaliset tilanteet voivat herättää ja millaisia kohtaamisia uusien ihmisten kanssa heille on jäänyt erityisesti mieleen.

Jakso 16 on poistettu

15. Valmistaudu valmistumaan

Miten valmistumisesta voisi tehdä mahdollisimman mukavan ja mutkattoman kokemuksen? Aalto-yliopiston psykologiryhmän opintopsykologiharjoittelijat Mona Ahponen ja Meeri Anttila kertovat valmistumisesta ilmiönä, käyvät läpi opintopsykolgien ohjeita sen helpottamiseen, ja tuova esiin omia valmistumiseen liittyviä kokemuksiaan.

14. Omia vahvuuksia etsimässä 

Omien vahvuuksien tunnistaminen, saati niiden esille tuominen ei ole aina ihan helppoa. Siinä missä työelämä vaatii meiltä omien taitojemme rohkeaa alleviivaamista, saatamme kokea syvääkin epävarmuutta verratessamme taitojamme toisiin. Opintopsykologit Paula ja Alli juttelevat tässä jaksossa mm. siitä, miten yhdessä hetkessä hankalaksi kokemamme piirre saattaakin toisessa tilanteessa kääntyä voimavaraksemme. Jaksossa pysähdytään miettimään myös sitä, kuinka paljon ympäristö vaikuttaa siihen, millaisista piirteistä ylipäätään tunnemme ylpeyttä.

13. Perheen ja opiskelun ristiaallokossa

Jokaisen opiskelijan elämään kuuluu muutakin kuin opiskelu, mutta miten tasapaino säilyy, kun opintojen ohella pyöritettävänä on myös perhearki? Millaisia kompastuskiviä ja selviytymiskeinoja teemaan liittyy? Opintopsykologi Alli Mattila ja podcastissa vieraileva Aalto-pappi Anu Morikawa etsivät jaksossa vastauksia näihin kysymyksiin, tuoden esille Aallossa järjestetyn Perheen ja opiskelun ristiaallokossa -workshopin pohdintoja kahden maailman väillä tasapainottelusta. Parhaimmillaan perhe ja opiskelu voivat olla voimavaroja, jotka antavat energiaa toisilleen. 

12. Ryhmätyötaidot - kuinka luoda toimiva tiimi? Osa 2

Millaisia ovat yleisimmät haasteet, joita opiskelijat kohtaavat ryhmätöissä? Tuplajakson toisessa osassa opintopsykologit Paula Sjöblom ja Henna Niiva keskustelevat asiantuntijavieras Satu Rekosen kanssa tiimityön haasteista. Satu ja opintopsykologit pohtivat myös keinoja, joilla hankaluuksia voidaan ennaltaehkäistä ja millaisista käytännöistä ja menetelmistä on apua hankaluuksien käsittelyssä. Keskustelijat tiivistävät keskeiset eväät toimivan tiimityökokemuksen rakentamiseen.

12. Ryhmätyötaidot- kuinka luoda toimiva tiimi? Osa 1

Mikä tekee toimivan tiimin, mitä tiimityötaidot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä? Opintopsykologit Paula Sjöblom ja Henna Niiva saavat vieraaksi podcastiin asiantuntijavieras Satu Rekosen keskustelemaan kanssaan ryhmätyötaidoista. Satu työskentelee postdoc-tutkijana Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella. Hän on tutkinut monialaisia tiimejä, jotka työskentelevät monimutkaisten ongelmien parissa ja kehittänyt tiimin sisäistä palautteenantoa tukevan menetelmän I like, I wish.. Ensimmäisessä jaksossa Satu ja opintopsykologit miettivät, mm., miten tiimin toimintaa voi tukea ja millaiset käytännöt auttavat ryhmää saamaan kaikkien vahvuudet käyttöön ja yhteistyöstä enemmän kuin yksilöiden summa. Keskustelu jatkuu osassa 2. Jaksossa mainitaan myös Teamwork First-Aid Kit, menetelmiä tiimityön tukemiseen.

https://ilikeiwish.org/https://www.aalto.fi/en/collaboration/teamwork-first-aid-kit

11. Tauolta tutkintoon

Joskus elämä voi heittää eteemme tilanteen, jonka vuoksi opinnot keskeytyvät hetkellisesti, tai saamme omiin toiveisiimme nähden kasaan vain vähän opintopisteitä. Opiskelurytmiin palaaminen pidemmän tauon, kuten sairausloman tai muun elämänkäänteen jälkeen voi tuntua haastavalta ja nostaa mieleen ajatuksen siitä, että on tilanteen kanssa yksin. Opintopsykologit Sanni Saariimäki ja Alli Mattila keskustlevat siitä, minkälaisia ajatuksia tauolta palaamiseen saattaa liittyä, ja millä keinoilla onnistunutta palaamista voisi tukea. Jokaisella meistä on oikeus omien voimavarojen kuunteluun ja omannäköiseen polkuun - myös opiskeluaikana!

10. Jännitystä ilmassa

Uudet tilanteet ja esillä oleminen aiheuttavat monille ajoittaisia sydämen tykytyksiä ja otsalle nousevia hikikarpaloita. Osalle opintojen aloittaminen ja opintoihin liittyvät sosiaaliset tilanteet voivat nostaa pintaan voimakastakin jännitystä. Opintopsykologit Henna Niiva ja Alli Mattila juttelevat jaksossa siitä, miten jännittämisen tunteeseen olisi hyvä suhtautua ja miten sen kanssa voisi opetella tulemaan toimeen.

9. Ensimmäinen vuosi yliopistossa

Yliopiston aloittaminen tarkoittaa monelle opiskelijalle samanaikaisesti myös uuden elämänvaiheen alkamista. Uudet opiskelukuviot tuovat mukanaan mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja syventyä entistä enemmän omiin mielenkiinnon kohteisiin. Toisaalta yliopisto-opinnot voivat haastaa opiskelijaa myös päivittämään opiskelutekniikoita sekä huolehtimaan omasta jaksamisesta. Opintopsykologit Alli Mattila ja Hannu Pesonen juttelevat siitä, mikä kaikki muuttuu, kun opiskelijaelämä alkaa.

8. 10 vinkkiä palautumiseen

Kesä on opiskelijan vuoden kierrossa usein erilainen kausi. Lukuvuosi on tauolla ja riippumatta siitä, kuluuko opiskelijan kesä kesätöissä, kesäopintojen parissa vai lomaillessa, on hyvä aika kiinnittää huomiota omaan palautumiseen. Opintopsykologit Alli Mattila ja Henna Niiva ovat koonneet 10 vinkkiä, kuinka se onnistuu kesän aikana.

7. Uraohjauspsykologin ohjauksessa

Työuran rakentamiseen vaikuttavat omat valinnat, mutta myös sattumat, Suurin osa meistä miettii omaa uraa etenkin siirtymävaiheissa: opiskelemaan hakiessa, valmistuessa, uutta työta etsiessä. Mitä uraohjauspsykologin ohjauksessa tapahtuu? Millaisissa asioissa uraohjauspsykologiin voi olla yhteydessä? Näistä ja monista muista uraan ja opiskeluun liittyvistä teemoista keskustelevat tässä podcastissa uraohjauspsykologi Seija Leppänen ja opintopsykologi Paula Sjöblom.

6. Mitä tarkoittaa motivaatio?

Miten ylläpitää opiskelumotivaatiota tai motivoitua tekemään hommia silloinkin kun ei innosta. Tässä podcast -jaksossa opintopsykologit Paula Sjöblom ja Hannu Pesonen juttelevat motivaatiosta ja siitä mistä se kumpuaa. Motivaatiota aiheena voi lähestyä kysymällä esimerkiksi: Mitä pidän tärkeänä ja merkityksellisenä elämässä? Mitä haluan saavuttaa? Millaisia tavoitteita minulla on? Koenko opiskeluni sisältävän sopivasti haastetta - ei liikaa eikä liian vähän? Motivaatiota voi kuvata voimaksi, joka saa ihmisen suuntaamaan energiansa kohti tiettyä tavoitetta. Itselle keskeisten tavoitteiden näkemiseksi on hyvä tuntea itseään ja omia arvojaan.

5. Etäältä ryhmäksi- etäryhmäytymisen erityispiirteitä

Tämän lukuvuoden aikana mm. tutorit, opintopsykologit ja opettajat ovat joutuneet uudenlaisen tilanteen eteen ja miettimään, miten uusia opiskelijoita voisi auttaa tutustumaan toisiinsa etänä. Tässä jaksossa opintopsykologit Alli Mattila ja Henna Niiva pohtivat, mitä olemme reilun vuoden aikana oppineet ryhmäytymisestä etänä. Onko ryhmäytyminen mahdollista etänä? Miten etäryhmäyttäminen eroaa ryhmäyttämisestä livenä? Mikä on etäryhmäyttämisessä tärkeää. Jakso on tehty osana tutorkoulutusta.

4. Itsemyötätunto

Itsemyötätunto on ystävällisyyttä itseä kohtaan. Mutta miten se näkyy yliopisto-opiskeljan elämässä? Miten itsemyötätuntoa voi harjoitella? Mitä hyötyä itsemyötätunnosta on? Näitä kysymyksiä pohtivat Aalto-yliopiston opiskelijapalveluiden psykologit Henna Niiva ja Paula Sjöblom tässä podcastjaksossa.

3. Ajanhallinta: tylsää kalenterointia vai arvojen mukaista elämää?

Miksi ajankäytön suunnittelu on tärkeää, millaisiin ajanhallinnan sudenkuoppiin opiskelijat ja psykologit itse meinaavat välillä tipahtaa ja millaisin keinoihin näistä sudenkuopista voisi päästä yli. Psykologit Henna Niiva ja Sanni Saarimäki pohdiskelevat myös, miten ajanhallinta eroaa työssä ja opiskellessa ja miten etäaika vaikuttaa ajanhallintaan.

2. Mitä on "Social distancing?"

"Ei ihmiset oo tehty siihen, että istutaan vaan yksin kotona kaikki päivät ja tuijotetaan ruutua."
Tässä jaksossa Aalto-yliopiston psykologit Henna Niiva ja Paula Sjöblom pohtivat, miten kasvokkaisten kohtaamisten välttäminen vaikuttaa meihin ihmisiin. Korona-ajan kuormittavimpia asioita on - myös opiskelijoiden elämässä - suositus välttää tapaamasta muita ihmisiä. Henna ja Paula keskustelevat tutustumisesta uusiin ihmisiin, opiskelijayhteisöön kuulumisen tunteesta sekä yksinäisyydestä. Mikä voisi auttaa pärjäämään yksinäisyyden kokemuksen kanssa? Miten omaa hyvinvointia voisi tukea tässä haastavassa tilanteessa?

1: Kun opiskeltiinkin etänä.

Aallon opintopsykologien podcastin esittelyjaksossajaksossa jutellaan siitä, millaiset ilmiöt ovat korostuneet opiskelijoiden kertomuksissa opintopsykologin ohjauksessa etäopiskelun myötä. Henna Niiva ja Paula Sjöblom pohtivat myös, miten psykologit ovat itse kokeneet työnsä etäaikana. Mikä auttaa jaksamaan?
 

The Best Thing Today - Kuuntele psykologipodcasteja englanniksi!

Welcome to Aalto! Orientation episode

As a master's student at Aalto University, there are many opportunities to build one's own life out of student life. How is it done? In this podcast episode, you can hear the experiences of Maria Karesoja, a master's student in economics, and maybe even small tips are promised. Host: study psychologist Paula Sjöblom.

Concentration 2

In the sequel episode study psychologists Meeri and Henna go through questions about concentration that they collected during Aalto Wellbeing week from Aalto students and staff. So if you have wondered which brain part is the most active while you concentrate, how social media and concentration are connected or how deadline anxiety, light or architecture affect concentration listen this episode. Study psychologists share also Aalto community's top 7 tips to improve your concentration.

Concentration

Do you find it challenging to concentrate during lectures? Do you often notice your mind wandering to other things, or find yourself scrolling through your smart phone when trying to concentrate on studying? In this episode Aalto study psychologists Henna and Meeri discuss what concentration actually means, what factors may affect your concentration and explain how you can start improving your ability to concentrate!

How to use music as a wellbeing tool?

Music is a way to convey certain kinds of emotional states and experiences through sounds. Hence, music can be used to aim for suitable states. Why and how can music be used to improve e.g. concentration or time management? Aalto university psychology group intern Meeri Anttila offers practical tips on how you can get started in using music. Meeri’s list of music for different kinds of situations can be found here: https://www.aalto.fi/en/oasis-of-radical-wellbeing/how-to-use-music-as-a-wellbeing-tool

Fierce Self-Compassion in Practice
Lue myös suomenkielinen blogi hurjasta itsemyötätunnosta!

Why is self-compassion especially important in places like universities? As we demand a lot of ourselves, we also tend to demand a lot of others, too. We tend to think that when we are demanding towards ourselves, we perform better, and that self-compassion leads us to lower performance, laziness and too much comfort. But fierce self-compassion means learning to harness our anger and transform it into qualities like courage and strength. Instead of being emotionally reactive, it means finding space to work the anger out, transforming it into actions. Psychologist Paula Sjöblom meets with her colleague Merita Petäjä, the manager of the Oasis of Radical Wellbeing at Aalto University.

Time-management - a skill everyone can learn with time

Maria Törnroos and Maija Taka dive into one of academics’ besetting sins: time management. How to plan your day when most requests you get are things you can’t prepare for? How to learn how much time certain tasks take? How to accept that certain things are out of your control, like the schedule of journals? Join Maria and Maija on this treasure hunt and hear how you can improve your time-management skills. We also talked to doctoral student Ville Kukkonen to hear how he manages his time between doctoral studies and an industry job.

Recovery in academia – are we too busy to recover?

The academic environment challenges recovery in many ways. Always being available, the "publish or perish" culture, and being passionate about one's work, makes it more difficult to find time (or permission) for recovery. However, recovery is critical for a sustainable, healthy and successful work life. In this podcast episode Maria Törnroos and Maija Taka present research and practical tips on how to balance productivity, recovery, and wellbeing. We also get to hear great advice on recovery from Associate Professor Olli-Pekka Kauppila. If you feel that you're too busy to recover, this episode is especially for you!

Academic workload - no time to manage energy and no energy to manage time

In this episode Maria and Maija talk about academic workload. Academics are constantly bombarded with tasks and duties on top of their regular work - sometimes even tasks that are not in any way related to their work. The increasing workload has led to an increase in exhaustion, especially among doctoral students. How could we become better at managing the workload and take care of ourselves? How can supervisors support doctoral students and act as good examples themselves? We asked two Aalto scientists, Assistant Professor Caterina Soldano and University Lecturer Elina Kähkönen, to share their tips on managing time, uncertainty and energy, for young researchers.

Academic supervision - a superpower or just common sense?

In this podcast episode Maria Törnroos and Maija discuss the paradox of academic supervision. A supervisor is supposed to be a unicorn but at the same time, is not being rewarded or incentivised to do the job well. Supervision is considered to be the most essential factor influencing doctoral student wellbeing, motivation and completion. How could we, as a research community, help make supervision a valuable and sought-after skill? Listen to this episode to hear some advice on the topic and pick some low-hanging fruits from professor Jani Romanoff.

Remote Work: Are We Thriving or Barely Surviving? Part 2 of 2.

The topic of this episode is remote work. In this second part of the two-part podcast, your host Maria Törnroos and Maija Taka discuss how to manage remote work and give some advice - low-hanging fruits to try! Maria Törnroos is the psychologist for doctoral students at Aalto University, Espoo, Finland. Maija Taka is a postdoc & project manager in doctoral education project Majakka in the Water and Development research group at Aalto University.

Remote Work: Are We Thriving or Barely Surviving? Part 1 of 2.

The topic of this episode is remote work – it’s been one year, are we thriving or barely surviving? The host, Maria Törnroos, is the psychologist for doctoral students at Aalto University, Helsinki. Her guest is Maija Taka, a postdoc & project manager in doctoral education project Majakka in the Water and Development research group at Aalto. In the first part of the two-episode podcast, they focus on defining the background and the problem itself.

Maria Törnroosin kolumnit (EN):

Maria Törnroos’s Audio column 6/Research highlight: Impostor syndrome, belongingness and wellbeing in academia

Studies show that impostor syndrome is common, especially among highly educated and high-achieving individuals, such as doctoral students. Doctoral students who suffer from impostor syndrome avoid new and challenging opportunities because they are afraid of failure and of being exposed. What a waste of intelligent minds. But how does impostor syndrome develop and what does belongingness have to do with it?

Maria Törnroos's audio column 5: "Don't Panic, Just Listen"

We, as humans, have an innate need to fix and solve problems. So, if someone comes to talk to you about their issues, you might panic, because you don’t know how to fix it. And then, instead of listening, you might start thinking about ways to solve the issue. But here’s the catch – you don’t need to fix it. You just need to be there, and listen. Without judgment.  Based on the blog PhD Pathfinder by Maria Törnroos.

Maria Törnroos's audio column 4: "I'll Do It Tomorrow"

Everyone postpones their duties or chores at some point. But when does postponing turn into procrastination? Based on the blog PhD Pathfinder by Maria Törnroos.

Maria Törnroos’s audio column 3: Find Your Superpower!

What are your strengths and your weaknesses? This is a question most often heard from a recruiter’s mouth. But it’s a question that everyone should think about once in a while. The answer to this question is not as straightforward as you might think. In this audio column you’ll learn how to find your superpower among your strengths and weaknesses. Based on the blog PhD Pathfinder by Maria Törnroos.

Audio column 2 / Research highlight: Phases of doctoral studies. .

Audio column by Maria Törnroos, the psychologist for doctoral students at Aalto University, Espoo, Finland. Perustuu Maria Törnroosin blogiin PhD Pathfinder.

Audio column 1: How to help your brain survive virtual work. .

Audio column by Maria Törnroos, the psychologist for doctoral students at Aalto University, Espoo, Finland. Perustuu Maria Törnroosin blogiin PhD Pathfinder.

Tervetuloa Aaltoon -podcastkuva

Tervetuloa Aaltoon! Orientaatiopodcast (ulkoinen linkki)

Millaista on opiskella Aalto-yliopistossa kanditutkintoa?  Mitä nyt aloittava opiskelija voisi huomioida opiskelun alkaessa, jotta opiskelu lähtisi käyntiin sujuvasti ja mukavasti. Tässä podcast-jaksossa arkkitehtuurin kandiopiskelija Mia Sinervä kertoo omasta opiskelustaan sekä kokemuksistaan yliopisto-opiskelijana. Keskustelua vetää opintopsykologi Paula Sjöblom.

Paras hetki päivässä -psykologipodcast 2021

19. Prokrastinointi, viivyttely, lykkääminen, vetkuttelu. Osa 2 (ulkoinen linkki)

Opintopsykologit käyvät läpi ympäristöön ja olosuhteisiin sekä suunnitteluun liittyviä keinoja.

Paras hetki päivässä -psykologipodcast 2021

18. Prokrastinointi, viivyttely, lykkääminen, vetkuttelu. Osa 1   (ulkoinen linkki)

Opintopsykologit Henna Niiva ja Mikko Inkinen keskustelevat tuplajakson 1. osassa, mitä viivyttely oikein on, milloin viivyttely voi olla hyvä strategia, mitä kaikkea itselle haitallisen viivyttelyn taustasyihin voi lukeutua ja miksi opiskelijaelämä on erityisen altista aikaa viivyttelylle.

Paras hetki päivässä. Kuva: Aili Kääriä.

Paras hetki päivässä 17. Miten saada ystäviä? (ulkoinen linkki)

Kolmasosa opiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opintoihin liittyvään ryhmään. Koronatilanne on vielä osaltaan tuonut omat haasteensa uusien kavereiden löytämiseen. Miten opiskelija voisi tutustua uusiin ihmisiin?

Tervetuloa Aaltoon -podcastkuva

Tervetuloa Aaltoon! Orientaatiopodcast (ulkoinen linkki)

Millaista on opiskella Aalto-yliopistossa kanditutkintoa?  Mitä nyt aloittava opiskelija voisi huomioida opiskelun alkaessa, jotta opiskelu lähtisi käyntiin sujuvasti ja mukavasti. Tässä podcast-jaksossa arkkitehtuurin kandiopiskelija Mia Sinervä kertoo omasta opiskelustaan sekä kokemuksistaan yliopisto-opiskelijana. Keskustelua vetää opintopsykologi Paula Sjöblom.

Paras hetki päivässä. Kuva: Aili Kääriä.

Paras hetki päivässä 15: Valmistaudu valmistumaan (ulkoinen linkki)

Miten valmistumisesta voisi tehdä mutkattoman kokemuksen? Kuuntele podcast!

Paras hetki päivässä talvi

Paras hetki päivässä 14. Omia vahvuuksia etsimässä. (ulkoinen linkki)

Omien vahvuuksien tunnistaminen, saati niiden esille tuominen ei ole aina ihan helppoa.

Paras hetki päivässä talvi

Paras hetki päivässä 13. Perheen ja opiskelun ristiaallokossa (ulkoinen linkki)

Opintopsykologi Alli Mattila ja podcastissa vieraileva Aalto-pappi Anu Morikawa etsivät jaksossa vastauksia näihin kysymyksiin, tuoden esille Aallossa järjestetyn Perheen ja opiskelun ristiaallokossa -workshopin pohdintoja kahden maailman väillä tasapainottelusta.

Paras hetki päivässä talvi

Paras hetki päivässä 12: Ryhmätyötaidot- kuinka luoda toimiva tiimi? Osa 2 (ulkoinen linkki)

Millaisia ovat yleisimmät haasteet, joita opiskelijat kohtaavat ryhmätöissä? Tuplajakson toisessa osassa opintopsykologit Paula Sjöblom ja Henna Niiva keskustelevat asiantuntijavieras Satu Rekosen kanssa tiimityön haasteista.

Paras hetki päivässä talvi

Paras hetki päivässä 12: Ryhmätyötaidot- kuinka luoda toimiva tiimi? Osa 1 (ulkoinen linkki)

Mikä tekee toimivan tiimin, mitä tiimityötaidot ovat ja miksi ne ovat tärkeitä? Paula Sjöblom ja Henna Niiva saavat vieraaksi asiantuntijavieras Satu Rekosen keskustelemaan kanssaan ryhmätyötaidoista.

Paras hetki päivässä. Kuva: Aili Kääriä.

Paras hetki päivässä, osa 11. Tauolta tutkintoon (ulkoinen linkki)

ntua haastavalta ja nostaa mieleen ajatuksen siitä, että on tilanteen kanssa yksin. Opintopsykologit Sanni Saariimäki ja Alli Mattila keskustlevat siitä, minkälaisia ajatuksia tauolta palaamiseen saattaa liittyä, ja millä keinoilla onnistunutta palaamista voisi tukea. Jokaisella meistä on oikeus omien voimavarojen kuunteluun ja omannäköiseen polkuun - myös opiskeluaikana!

Paras hetki päivässä. Kuva: Aili Kääriä.

Paras hetki päivässä. Osa 10: Jännitystä ilmassa (ulkoinen linkki)

Henna Niiva ja Alli Mattila juttelevat jaksossa siitä, miten jännittämisen tunteeseen olisi hyvä suhtautua ja miten sen kanssa voisi opetella tulemaan toimeen.

Paras hetki päivässä. Kuva: Aili Kääriä.

Paras hetki päivässä, osa 9: Ensimmäinen vuosi yliopistossa (ulkoinen linkki)

Opintopsykologit Alli Mattila ja Hannu Pesonen juttelevat siitä, mikä kaikki muuttuu, kun opiskelijaelämä alkaa.

Paras hetki päivässä. Kuva: Aili Kääriä.

Paras hetki päivässä 8. 10 vinkkiä palautumiseen (ulkoinen linkki)

Opintopsykologit Alli Mattila ja Henna Niiva ovat koonneet 10 vinkkiä, kuinka se onnistuu kesän aikana.

Paras hetki päivässä. Kuva: Aili Kääriä.

Paras hetki päivässä, osa 7: Uraohjauspsykologin ohjauksessa (ulkoinen linkki)

Suurin osa meistä miettii omaa uraa etenkin siirtymävaiheissa: opiskelemaan hakiessa, valmistuessa, uutta työta etsiessä. Mitä uraohjauspsykologin ohjauksessa tapahtuu?

Paras hetki päivässä. Kuva: Aili Kääriä.

Paras hetki päivässä, osa 6. Mitä tarkoittaa motivaatio? (ulkoinen linkki)

Miten ylläpitää opiskelumotivaatiota tai motivoitua tekemään hommia silloinkin kun ei innosta. Opintopsykologit Paula Sjöblom ja Hannu Pesonen juttelevat motivaatiosta ja siitä, mistä se kumpuaa.

Paras hetki päivässä -psykologipodcast. Kuva: Anni Kääriä.

Paras hetki päivässä, osa 5. Etäältä ryhmäksi- etäryhmäytymisen erityispiirteitä (ulkoinen linkki)

Tässä jaksossa opintopsykologit Alli Mattila ja Henna Niiva pohtivat, mitä olemme reilun vuoden aikana oppineet ryhmäytymisestä etänä. Onko ryhmäytyminen mahdollista etänä?

Paras hetki päivässä -podcast

Paras hetki päivässä, osa 4 (ulkoinen linkki)

Itsemyötätunto on ystävällisyyttä itseä kohtaan. Mutta miten se näkyy yliopisto-opiskeljan elämässä? Miten itsemyötätuntoa voi harjoitella? Mitä hyötyä itsemyötätunnosta on? Näitä kysymyksiä pohtivat Aalto-yliopiston opiskelijapalveluiden psykologit Henna Niiva ja Paula Sjöblom tässä podcastjaksossa.

Paras hetki päivässä -podcast

Paras hetki päivässä osa 20: Häirintä. Mitä se on? Miksi sitä on? (ulkoinen linkki)

Mikä on häirintää? Miten siihen tulee suhtautua? Miksi sitä on aina vaan vaikka siitä puhutuaan niin paljon? Kauppiksessa opiskeleva Tua Halen keskustelee opintopsykologi Paula Sjöblomin kanssa. He kertovat myös mitä pitää tehdä jos näkee tai kokee häirintää.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: