Palvelut

Sähköinen asianhallinta SAHA

Yliopiston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä käsitellään yliopiston virallisia asioita ja niiden käsittelyprosessista syntyneitä toimenpiteitä ja asiakirjoja. Samalla asiat myös kirjataan yliopiston diaariin. Sähköisessä asiamuotoisessa käsittelyprosessissa kaikista keskeisistä toimenpiteistä jää merkintä asian käsittelyprosessiin ja samalla kaikki eri toimijoiden toimesta syntyvät asiakirjat liitetään asiayhteyteen. Asiarekisterin ylläpitoa edellyttää tiedonhallintalaki (906/2019).

Mikäli haluat saada tietoa Aalto-yliopiston asianhallintajärjestelmässä olevista julkisista asiakirjoista, ota yhteyttä [email protected]

Asiakirjat on tallennettu asianhallintajärjestelmään tiedonohjaussuunnitelma TOS:n mukaisesti.
Otaniemi campus above / photo: Aalto University, Matti Ahlgren

Lisätietoa Aalto-yliopiston tiedonohjaussuunnitelma TOS:sta ja kirjaamotoiminnasta

Tiedonohjaussuunnitelma TOS:n sivulta näet Aalto-yliopiston tiedonohjaussuunnitelman asiaryhmien mukaisen jaottelun, jonka perusteella voit arvioida mihin ryhmään tarvitsemasi asiakirja tai tieto kuuluu. Aalto-yliopiston asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi kirjaamopalveluiden kautta [email protected].

Otaniemi kampus ilmakuva

Tiedonohjaussuunnitelma TOS

Tiedonohjaussuunnitelma TOS on yliopiston asiakirjojen ja niihin verrattavien tietoaineistojen rekisteröinnin, käsittelyn ja säilyttämisen ohjeisto. Tiedonohjaussuunnitelma sisältää tiedot organisaatiossa syntyvistä asiakirjoista ja tietoaineistoista sekä niiden rekisteröintiin ja käsittelyyn liittyvistä menettelyistä ja julkisuudesta.

Palvelut
Otakaari 1 ilmakuva

Kirjaamo

Kirjaamo vastaa yliopistossa syntyvien ja sinne saapuvien virallisten asiakirjojen rekisteröinnistä sähköiseen asianhallintajärjestelmään (SAHA), sekä saapuvien asiakirjojen jakelusta ja arkistoinnista.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Asiakirjahallintapalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: