Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Ihmisen liikejärjestelmän neurotieteen (MOTOR) tutkimusryhmä

Ryhmässä tutkitaan terveiden ja sairaiden ihmisten sensomotorisen järjestelmän rakennetta ja toimintaa.
Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Ryhmässä tutkitaan sensorimotorisen järjestelmän rakennetta ja toimintaa sekä terveillä koehenkilöillä että erilaisilla potilasryhmillä. Tutkimuksessa hyödynnetään useita erilaisia menetelmiä: magnetoenkelografiaa (MEG), toiminnallista magneettikuvantamista (fMRI), diffuusiopainotettua magneettikuvantamista (dMRI), elektroenkefalografiaa (EEG), elektromyografiaa (EMG) ja erilaisia biomekaanisia signaaleja (voima, kiihtyvyys, kolmiulotteisen liikkeen seuraus jne.).

Tällä hetkellä ryhmässä keskitytään proprioseptiivisen järjestelmän eli liike- ja tuntoaistin toiminnan tutkimiseen. Sensorimotorinen järjestelmä on perusta ihmisen vuorovaikutukselle ympäristön kanssa, ja siksi joissakin tutkimuksissa keskitytään myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kognitioon ja kehollistumiseen.

Lue lisää tutkimuksesta ryhmän englanninkielisiltä sivuilta

Proprioseptiikka terveillä ja CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla

Tutkimuksessamme selvitämme aivojen sensorimotorisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan yhteyttä motorisiin taitoihin terveillä lapsilla ja nuorilla, sekä sitä, mitä muutoksia tässä järjestelmässä on CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla.

DCD-tutkimus

Kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD) on suhteellisen yleinen häiriö, jossa voi ilmetä mm. motorisia, sosiaalisia ja tarkkaavaisuuteen liittyviä ongelmia. Näiden ongelmien väliset yhteydet, sekä etenkin aivoperusta tunnetaan vielä puutteellisesti. Tutkimuksemme päätavoitteena on saada häiriöstä lisää perustavanlaatuista tietoa.

Jäsenet

Noora Maria Matilainen

Doctoral Researcher

Recent

Holding an object requires smooth interaction between high and low brain frequencies

Researchers have identified a neuronal mechanism enabling people to maintain constant contraction force.

News
Uutiset

Harri Piitulainen Akatemiatutkijaksi

Terveyden tutkimuksen toimikunta päätti kokouksessaan myöntää akatemiatutkijan palkkausrahoituksen 11 hakijalle ajalle 1.9.2016 - 31.8.2021.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: