Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Proprioseptiikka terveillä ja CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla

Tutkimuksessamme selvitämme aivojen sensorimotorisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan yhteyttä motorisiin taitoihin terveillä lapsilla ja nuorilla, sekä sitä, mitä muutoksia tässä järjestelmässä on CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla.

Aivot ohjaavat lihasten toimintaa jatkuvan aistipalautevirran avulla. Kehon asentoa ja liikettä aistivat solut (ts. proprioseptorit) välittävät keskushermostoon tietoa tuki- ja liikuntaelimistön tilasta jatkuvasti. Tämä aistipalaute on erittäin tärkeää yhdessä muun aistipalautteen (mm. näkö, tunto ja kuulo) kanssa liikkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tätä prosessia kutsutaan sensorimotoriseksi integraatioksi. Sensorimotorisen integraation mekanismeja ja sen kehittymistä lapsilla ja nuorilla ei vielä tunneta hyvin.  Lisäksi tämän prosessin rooli erilaisissa liikehäiriöissä ja –sairauksissa on vielä epäselvä.

Tutkimuksessamme selvitämme aivojen sensorimotorisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan yhteyttä motorisiin taitoihin terveillä lapsilla ja nuorilla, sekä sitä, mitä muutoksia tässä järjestelmässä on CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan Lastenneurologian yksikön kanssa. Aalto-yliopistossa tutkimuksesta vastaa akatemiatutkija Harri Piitulainen yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa.

Alla olevalla videolla esitellään Aalto-yliopistossa suoritettavien magnetoenkefalografia- eli MEG-tutkimuksen sekä anatomisten ja toiminnallisten magneettiresonanssi- eli MR-kuvausten kulkua.

Aivokuvantamisen lisäksi tutkimukseen kuuluu Lastenlinnassa tehtäviä kognitiivisia sekä motorisia testejä. Kävelyn ja tasapainon toimintaa kartoitetaan liikelaboratoriossa, jonka kliinisestä toiminnasta löytyy lisätietoja tältä sivulta.

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Emil Aaltosen säätiö ja Aalto-yliopiston Aalto Brain Centre.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: