Koulutustarjonta

Speech and Language Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Mitä yhteistä on ennakoivalla tekstinsyötöllä, automatisoiduilla henkilökohtaisilla avustajilla ja automaattisesti luodulla tekstityksellä? Tällaisten sovellusten toteuttaminen edellyttää puhe- ja kieliteknologian ymmärtämistä ja hyödyntämistä. Aalto-yliopiston Speech and Language Technology -pääaine hyötyy johtavasta koneoppimisen ja puheteknologian tutkimuksesta, ja alan tutkijat osallistuvatkin opettamiseen aktiivisesti. Ohjelmasta valmistuneilla on hyvät valmiudet käynnistää uransa nopeasti kasvavalla alalla.
Students working together on a project

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Valtava määrä tietoa syntyy puheen ja kielen kautta – aina kirjoittamisesta ja keskustelusta videoihin. Tekoälyn lisääntyessä tarvitaan myös yhä enemmän teknologiaa, joka auttaa tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja viestimään nopeasti ja virheettömästi eri kielillä. Puhe- ja kieliteknologian opiskelijana turvaat paikan nopeasti kasvavalla, aikaa kestävällä alalla. Teknologisten sovellusten parantelun lisäksi pääset ratkaisemaan tärkeitä yhteiskunnallisia haasteita, joihin lukeutuvat yhdenvertaisuuden takaaminen koulutusjärjestelmässä ja terveydenhuoltoalan tukeminen näiden teknologioiden hyödyntämisessä.

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Speech and Language Technology -pääaineesta valmistuneilla on:

Vahva teoreettinen ja metodologinen puhe- ja kieliteknologian osaaminen. Valmistuneella on kattavat tiedot koneoppimisesta, matemaattisesta ja tilastollisesta kielimallinnuksesta sekä puheanalyysistä, -synteesistä, puheentunnistuksesta ja -koodauksesta.

Kehittyneet ohjelmointitaidot. Valmistunut hallitsee erilaisia ohjelmointikieliä ja -työkaluja sekä osaa suunnitella, toteuttaa, testata ja ylläpitää käytännön koneoppimis-, puhe- ja kielenkäsittelyjärjestelmiä.

Kattavat data-analyysitaidot. Valmistunut ymmärtää datan ja signaalien luonnetta ja monimuotoisuutta syvällisesti. Valmistunut ymmärtää myös, miten ne voidaan muuntaa tiedoksi koneoppimisen avulla.

Matemaattiset ja tilastolliset mallintamistaidot. Valmistunut osaa käyttää matemaattisia malleja ja niiden taustalla olevia tilastollisia oletuksia sekä tehdä niiden avulla tarkkoja, todelliseen dataan pohjautuvia ennusteita.

Laaja tietämys alan huippututkimuksen tilasta. Valmistunut hyötyy professorien ja tutkijoiden johtamasta huippututkimuksesta ja pystyy halutessaan luomaan uraa tutkijana.

Opetuskieli

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Speech and Language Technology -pääaineen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Pääaineen voi suorittaa joko laajana (60 op) tai suppeana (40 op). Suppean pääaineen opiskelijat suorittavat myös maisteritason sivuaineen (20–25 op). Laajan pääaineen opiskelija voi sisällyttää valinnaisen sivuaineen vapaasti valittaviin opintoihinsa.

Ensimmäinen vuosi luo pohjan puheen ja kielen käsittelylle sekä koneoppimiselle. Opintojen edetessä opiskelija syventää ymmärrystään eri aiheista ja voi muovata oman opintopolkunsa kiinnostuksensa mukaan.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

Speech and Language Technology -pääaine on osa Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelmaa. Opiskelija voi ohjata opintojaan eri suuntautumisvaihtoehtoihin maisteritason sivuaineopinnoilla tai vapaasti valittavilla opinnoilla.

Pääaineen opinnot painottuvat vahvasti käytännön projektityöhön. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia työelämässä ja tieteellisen tutkimuksen tekemisessä. Tämä tehdään kouluttamalla heidät ratkaisemaan todellisia ongelmia ja tarjoamalla heille kokemusta tiimityöskentelystä monien ryhmäharjoitusten avulla. Opiskelijat hyötyvät myös joustavasta oppimisympäristöstä, jossa he voivat räätälöidä opintojaan omien kiinnostustensa mukaan. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Opiskelija Niina Tapanainen talvella Otaniemessä.

Opiskelija Niina Tapanainen: Opiskelen tekniikkaa, koska haluan parantaa ihmisten elämää

Niina valitsi kandivaiheessa informaatioteknologian pääaineen. Hän kannustaa yhdistämään tekniikan ennakkoluulottomasti myös humanistisiin aloihin.

Uutiset

Kansainvälistyminen

Ohjelman opiskeluympäristö on vahvasti kansainvälinen – opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä, ja opiskelijoilla on hyvät edellytykset lähteä kansainväliselle uralle. Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa monia mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun ympäri maailmaa. Opiskelijat voivat osallistua globaaleja ilmiöitä käsittelevään tutkimushankkeeseen tai kesäkurssille jossakin Aallon kumppanikorkeakoulussa, esimerkiksi EURECOMissa Sophia Antipolisissa, Ranskassa.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ohjelma antaa kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tekniikan tohtorin tutkintoa soveltuvalla alalla.

Uramahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto puhe- ja kieliteknologian alalla tarjoaa mahdollisuuden päästä monenlaisiin töihin ja monille työurille. Yleinen urapolku on esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyö joko jossain yrityksessä tai tutkijana. Osa valmistuneista perustaa oman yrityksen – esimerkkejä valmistuneiden uusimmista startupeista ovat Hokema, Ääni Company ja Speechly.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomessa ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Tiina Lindh-Knuutila

Kieliteknologia yhdistää alumni Tiina Lindh-Knuutilan mielenkiinnon kohteet

Lingsoftin ratkaisuarkkitehti Tiina Lindh-Knuutilan mukaan kieliteknologian ja koneoppimisen parissa on tarjolla valtavasti mahdollisuuksia erilaisille ihmisille.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimushankkeet ovat kiinteä osa opintoja, mikä edistää opiskelijoiden kykyä tehdä tieteellistä työtä. Yksi puheentunnistuksen tutkimusryhmän tuoreista hankkeista johti palkittuun kampanjaan, Lahjoita puhetta. Kampanjassa kerättiin näytteitä spontaanista suomenkielisestä puheesta mahdollisimman monilta suomen kielen puhujilta, minkä avulla parannettiin suomenkielisen puheentunnistuksen laatua.

Lisätietoa Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen uusimmista tutkimuksista löytyy laitoksen verkkosivuilta.

Puheentunnistussovelluksia käytetään yhä enemmän. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Kohti parempaa puheentunnistusta: Lahjoita puhetta -kampanja palkittiin parhaana mobiilipalveluna

Onnistuneen kampanjan vuoksi Suomella on mahdollisuus toimia puheentunnistuksen pienten kielten pioneerina, kertoo professori Mikko Kurimo.

Uutiset
 Äänen viivettä on tutkittu Suomen hiljaisimmassa huoneessa Otaniemessä sijaitsevassa kaiuttomassa huoneessa.  Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimus ja opetus keskittyvät ICT-teknologiaan, sähkötekniikkaan ja sen perusilmiöihin. Laitos tekee tutkimusta informaatio- ja kommunikaatiotekniikan perusteiden, ihmiskeskeisen teknologian sekä viestintä- ja verkkojärjestelmien aloilla.

Koulutamme tulevia asiantuntijoita ja johtajia kaikilla tutkintotasoilla: kandidaatti, maisteri ja tohtori. Laitoksellamme on johtava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusinfrastruktuuri, jota laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti Otaniemen kampuksellamme.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston laajan kurssivalikoiman lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää kursseja opetussuunnitelmaansa muista yliopistoista – jopa ulkomailta. Pääaine ottaa säännöllisesti vastaan vierailevia opiskelijoita myös muista yliopistoista. Computer, Communication and Information Sciences -ohjelma (CCIS) on itsessään monialainen ja kannustaa tekemään yhteistyötä eri tieteenalojen välillä.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Webinaari | Speech and Language Technology

Webinaarissa Speech and Language Technology -pääaineen edustajat esittelevät Aalto-yliopistoa, pääainetta ja sen rakennetta ja sisältöjä, uramahdollisuuksia, sekä opiskeluelämää Aallossa. Q&A-osuudessa he vastaavat osaallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
Students working together

Study-option-specific application instructions

Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University. Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to major Speech and Language Technology, Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) are evaluated based on the following criteria:

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected]. Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: