Koulutustarjonta

Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma on nelivuotinen englanninkielinen tohtoriohjelma. Voit erikoistua joko liiketalouteen, kansantalouteen tai rahoitukseen.
Aalto BIZ

Tutkinto:

Kauppatieteiden tohtori

Hakuaika:

5.11.2020 – 15.1.2021

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Hakuaika alkaa 5.11.2020 03:00 (UTC+2)

Ohjelma tarjoaa tohtorikoulutettaville laajan tutkimuskoulutuksen ainutlaatuisessa monitieteisessä ympäristössä, jota luonnehtii pitkäjänteinen sitoutuminen korkealaatuiseen tutkimukseen, rohkea, matalan hierarkian kulttuuri, jossa opiskelijoilla on tärkeä, aktiivinen rooli. Ohjelma on tarkoitettu erittäin motivoituneille, kunnianhimoisille liiketaloustieteen, kansantaloustieteen ja rahoituksen opiskelijoille, joilla on erinomaiset analyyttisen ja kriittisen ajattelun sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen taidot, ja jotka haluavat toimia tulevaisuudessa korkeakoulutuksen ja akateemisen tutkimuksen johdossa.

Tohtoriohjelman järjestää Aallon kauppakorkeakoulu, joka on osallistava ja monikulttuurinen opiskelijoiden, tieteentekijöiden ja henkilökunnan akateeminen yhteisö. Tohtoriohjelman opettajat ja ohjaajat ovat ansioituneita, kansainvälisesti tunnettuja professoreita ja tutkijoita. Kaikille tohtoriopiskelijoille nimetään ainakin kaksi väitöskirjan ohjaajaa tukemaan heidän kehitystään korkeakoulutuksen ammattilaisiksi ja tieteentekijöiksi.

Ohjelma tarjoaa 12 pääainetta. Näitä ovat laskentatoimi, yritysjuridiikka, kansantaloustiede, yrittäjyys, rahoitus, tietojärjestelmätiede, kansainvälinen liiketalous, logistiikka, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen sekä organisaatioviestintä. Ohjelmasta valmistuu kauppatieteen tohtoreita.

Tavoitteet

Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman tavoitteena on valmistuneiden menestyminen maailman parhaimmissa yliopistoissa akateemisen tutkimuksen parissa.

Ohjelmasta valmistuvilla on tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen haastaviin, korkean tason tehtäviin yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, ajatushautomoissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa alueellisella, kansallisella ja monikansallisella (esim. EU, OECD, Maailmanpankki) tasolla. Ohjelmastamme valmistuneilla kauppatieteiden tohtorilla on:

  1. syvät ja laajat oman tutkimusalan tiedot
  2. oman tutkimusalan menetelmien hallinta
  3. syvä ymmärrys tutkimusetiikasta
  4. hyvät projektinjohtamistaidot
  5. hyvä pohja omien pedagogisten kykyjen ja akateemisen johtajuuden jatkuvaan kehittämiseen
  6. vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Tutkintorakenne

Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Tohtorin tutkinto 240 ECTS
Yhteiset perusopinnot
Erikoistumisopinnot
Pääaineen yhteiset opinnot
Pääaineopinnot
Väitöskirja

 

Yhteisiä perusopintoja tarjotaan kolmelta alueelta: tutkimustaidot, metodologiset ja metodiopinnot sekä kansantaloustieteen ja liiketaloustieteen teoriat. Kunkin opintomoduulin sisältö ja laajuus vaihtelevat pääaineen ja erikoistumisalan mukaan.

Tohtoriohjelmassa sovelletaan monenlaisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja, mutta ne perustuvat yleensä oppijakeskeiseen näkemykseen opetuksesta. Oppijakeskeisessä opetuksessa painotetaan opiskelijoiden sitouttamisen merkitystä oppimisprosessille. Opiskelijoita rohkaistaan ja tuetaan ottamaan henkilökohtaisesti vastuu omien tavoitteidensa asettamisesta, omien oppimisstrategioidensa valinnasta ja oman kehityksen ja oppimistulosten arvioinnista.

Näin haet meille

Uusia tohtorikoulutettavia otetaan kerran vuodessa. Hakuaika on yleensä tammikuussa. Enemmän tietoa vuoden 2020 hakukriteereistä alla. Vuoden 2021 hakukriteerit päivitetään tänne heti, kun ne on vahvistettu.

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Laitokset ja keskukset

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Accounting group, Heidi Kouvo

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitos on Suomen johtava rahoituksen laitos ja vahvasti omistautunut tutkimukselle.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Johtamisen laitos

Johtamisen laitos tarjoaa dynaamisen oppimis- ja tutkimusympäristön.

Stack of management books.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitos tarjoaa kattavan näkemyksen talouksien toiminnasta ja yritysten toimintaympäristöstä.

Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtamisella viitataan tiedon ja digitaaliteknologian luovaan hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja siirryttäessä teollisesta tuotannosta palveluvoittoiseen tuotantoon.

Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitos on menestyksekäs ja dynaaminen yhteisö opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joiden kunnianhimoisuus näkyy tutkimusprojekteissa ja hankkeiden verkostoissa.

Three Aalto University students are doing group work by writing on paper together.

Kehittyvien markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT)

Kehittyvien markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT) toteuttaa akateemista ja soveltavaa tutkimusta, jossa erikoistutaan Venäjän talouteen ja liiketoimintaympäristöön.

CEMAT St Petersburg

Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus CKIR

CKIR:n tutkimus keskittyy innovaatioekosysteemeihin, IT-palveluympäristöihin ja uuteen liiketoiminnan dynamiikkaan.

Close-up of two students making notes to research articles that they are reading.

Hakuaika alkaa 5.11.2020 03:00 (UTC+2)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu