Koulutustarjonta

Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma on nelivuotinen englanninkielinen tohtoriohjelma. Voit erikoistua joko liiketalouteen, kansantalouteen tai rahoitukseen.
Four students studying together. Three of them have their computer and one is having papers in front of them.

Tutkinto:

Kauppatieteiden tohtori

Hakuaika:

1.12.2021 – 14.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Aalto-yliopiston strategisena tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, joilla on tietoa ja kykyä rakentaa kestävä yhteiskunta ja lisätä hyvinvointia muutosten avulla. 

Ohjelma tarjoaa jatko-opiskelijoille kattavaa tutkimuskoulutusta ainutlaatuisessa monialaisessa ympäristössä, jolle on ominaista pitkäaikainen sitoutuminen tutkimuksen huippuosaamiseen ja rohkea, matalan hierarkian kulttuuri. Ohjelma on suunniteltu erittäin motivoituneille liike-, taloustieteiden ja rahoitustutkijoille, joilla on erinomaiset analyyttiset, kriittiset ajattelu-, viestintä- ja ihmissuhdetaidot ja jotka ovat halukkaita toimimaan tulevina johtajina korkeakoulutuksen ja akateemisen tutkimuksen maailmassa.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on osallistava ja monikulttuurinen akateeminen yhteisö. Kauppakorkeakoulussa on kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita, joista monet ovat alansa johtavia asiantuntijoita. Kaikille jatko-opiskelijoille on nimetty vähintään kaksi väitöskirjaohjaajaa, jotka ohjaavat tutkimusta ja opiskelijoiden kehitystä tutkijoina ja korkeakoulujen ammattilaisina koko ohjelman ajan.

Ohjelma tarjoaa 12 pääainetta. Näitä ovat laskentatoimi, yritysjuridiikka, kansantaloustiede, yrittäjyys, rahoitus, tietojärjestelmätiede, kansainvälinen liiketalous, logistiikka, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen sekä organisaatioviestintä. Ohjelmasta valmistuu kauppatieteen tohtoreita.

Tavoitteet

Kauppatieteiden tohtoriohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijansa menestyksekästä, kansainvälistä uraa varten korkeakoulutuksen ja akateemisen tutkimuksen saralla.

Ohjelma on suunniteltu varustamaan tohtoriopiskelijat niillä taidoilla, tiedoilla ja kyvyillä, joita he tarvitsevat menestyäkseen vaativissa, korkeatasoisissa työtehtävissä yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, suunnitteluryhmissä sekä muissa tutkimusorganisaatioissa paikallisella, kansallisella sekä kansainvälisellä (esim. EU, OECD, Maailmanpankki) tasolla. Tohtoriohjelmasta valmistuneilla on:

  1. osaamista toteuttaa itsenäistä ja alkuperäistä akateemista tutkimusta
  2. syventynyt ja laaja tietotaito omalla tutkimusalallaan
  3. talansa tutkimusmetodien erinomaista osaamista
  4. syvä ymmärrys tutkimusetiikasta
  5. hyvät projektinhallintataidot

  6. hyvät pedagogiset ja akateemisen johtamisen taidot, sekä
  7. vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Valintojen aikataulu

Hakuaika syksyllä 2022 alkaville opinnoille järjestetään 01.12.2021-14.01.2022 (klo 12:01, GMT +2).

01.12.2021 klo 08:00 (GMT +2)

 Hakuaika alkaa ja sähköinen hakulomake aukeaa.

14.01.2022 klo 12:01 (GMT +2)

Hakuaika päättyy ja sähköinen hakulomake sulkeutuu.

   
   
   

Syyskuu 2022

Opinnot alkavat orientaatioviikolla.
   
   

 

Tutkintorakenne

Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Tohtorin tutkinto 
Yhteiset ydinopinnot 12 op
Tutkimusalanopinnot 48op
Väitöskirja

 

Yhteisiä perusopintoja tarjotaan kolmelta alueelta: tutkimustaidot, metodologiset ja metodiopinnot sekä kansantaloustieteen ja liiketaloustieteen teoriat. Kunkin kokonaisuuden sisältö ja laajuus vaihtelevat pääaineen ja erikoistumisalan mukaan.

Tohtoriohjelmassa sovelletaan monenlaisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja, mutta ne perustuvat yleensä oppijakeskeiseen näkemykseen opetuksesta. Oppijakeskeisessä opetuksessa painotetaan opiskelijoiden sitouttamisen merkitystä oppimisprosessille. Opiskelijoita rohkaistaan ja tuetaan ottamaan henkilökohtaisesti vastuu omien tavoitteidensa asettamisesta, omien oppimisstrategioidensa valinnasta ja oman kehityksen ja oppimistulosten arvioinnista.

Jokainen tohtoriopiskelija saa vähintään kaksi väitöskirjaohjaajaa, jotka ovat vastuussa opiskelijan ohjaamisesta ja mentoroinnista väitöskirjaprosessin läpi.

Ohjelman opetustavat vaihtelevat, mutta perustuvat yleisesti oppijakeskeisen opetuksen filosofiaan ja metodeihin. Oppijakeskeinen opetus korostaa opiskelijoiden aktiivista osallistamista oppimisprosessiin kannustamalla ja mahdollistamalla heitä ottamaan omatoimista vastuuta oppimistavoitteistaan, kehittymisestään, omien oppimisstrategioidensa valitsemisestaan sekä edistymisensä ja oppimisensa arvioimisestaan

Näin haet meille

Uusien tohtorikandidaattien haku järjestetään kerran vuodessa. Hakuaika alkaa 01.12.2021. Hakulomake yhdessä liitteiden kanssa tulee toimittaa viimeistään 14.01.2021 klo 12:01 (Suomen aikaa, GMT +2). Myöhäisiä tai puutteellisia hakemuksia ei arvioida.

GMAT- tai GRE-testi ja kielitesti tulee olla tehtynä ennen hakuajan päättymistä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Laitokset ja keskukset

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Accounting group, Heidi Kouvo

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitos on Suomen johtava rahoituksen laitos ja vahvasti omistautunut tutkimukselle.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Johtamisen laitos

Johtamisen laitos tarjoaa dynaamisen oppimis- ja tutkimusympäristön.

Stack of management books.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitos tarjoaa kattavan näkemyksen talouksien toiminnasta ja yritysten toimintaympäristöstä.

Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtamisella viitataan tiedon ja digitaaliteknologian luovaan hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja siirryttäessä teollisesta tuotannosta palveluvoittoiseen tuotantoon.

Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitos on menestyksekäs ja dynaaminen yhteisö opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joiden kunnianhimoisuus näkyy tutkimusprojekteissa ja hankkeiden verkostoissa.

Three Aalto University students are doing group work by writing on paper together.

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT)

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT) toteuttaa akateemista ja soveltavaa tutkimusta, jossa erikoistutaan Venäjän talouteen ja liiketoimintaympäristöön. CEMAT toimii avoimen yliopistoverkoston Northern Dimension Instituten (NDI) johtavana koordinaattorina.

Kuva Pietarin Kristuksen ylösnousemuksen katedraalista

Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus CKIR

CKIR:n tutkimus keskittyy innovaatioekosysteemeihin, IT-palveluympäristöihin ja uuteen liiketoiminnan dynamiikkaan.

Close-up of two students making notes to research articles that they are reading.

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu