Koulutustarjonta

Kauppatieteiden tohtoriohjelma

SIVUT PÄIVITYKSESSÄ! Päivitetyt tiedot löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.
Four students studying together. Three of them have their computer and one is having papers in front of them.

Tutkinto:

Kauppatieteiden tohtori

Hakuaika:

1.12.2021 – 14.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Hakuaika alkaa 1.12.2021 08:00 (UTC+2)

Aalto-yliopiston strategisena tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, joilla on tietoa ja kykyä rakentaa kestävä yhteiskunta ja lisätä hyvinvointia muutosten avulla. 

Ohjelma tarjoaa jatko-opiskelijoille kattavaa tutkimuskoulutusta ainutlaatuisessa monialaisessa ympäristössä, jolle on ominaista pitkäaikainen sitoutuminen tutkimuksen huippuosaamiseen ja rohkea, matalan hierarkian kulttuuri. Ohjelma on suunniteltu erittäin motivoituneille liike-, taloustieteiden ja rahoitustutkijoille, joilla on erinomaiset analyyttiset, kriittiset ajattelu-, viestintä- ja ihmissuhdetaidot ja jotka ovat halukkaita toimimaan tulevina johtajina korkeakoulutuksen ja akateemisen tutkimuksen maailmassa.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on osallistava ja monikulttuurinen akateeminen yhteisö. Kauppakorkeakoulussa on kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita, joista monet ovat alansa johtavia asiantuntijoita. Kaikille jatko-opiskelijoille on nimetty vähintään kaksi väitöskirjaohjaajaa, jotka ohjaavat tutkimusta ja opiskelijoiden kehitystä tutkijoina ja korkeakoulujen ammattilaisina koko ohjelman ajan.

Ohjelma tarjoaa 12 pääainetta. Näitä ovat laskentatoimi, yritysjuridiikka, kansantaloustiede, yrittäjyys, rahoitus, tietojärjestelmätiede, kansainvälinen liiketalous, logistiikka, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen sekä organisaatioviestintä. Ohjelmasta valmistuu kauppatieteen tohtoreita.

Tavoitteet

Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman tavoitteena on valmistuneiden menestyminen kansainvälisellä uralla korkeakouluopetuksessa ja akateemisessa tutkimuksessa.

Ohjelma on suunniteltu tarjoamaan jatko-opiskelijoille tietoja, taitoja ja kykyjä menestyä vaativissa, korkean tason tehtävissä yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, ajatushautomoissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa alueellisilla, kansallisilla ja ylikansallisilla (esim. EU, OECD, Maailmanpankki). Tohtorikoulutuksen valmistuneet osoittavat:

  1. pätevyys suorittaa riippumatonta ja omaperäistä akateemista tutkimusta
  2. syvä ja laaja tieteenalakohtainen tietämys tutkimusalueestaan
  3. tieteellisten tutkimusmenetelmien hallinta omilla tutkimusaloillaan
  4. syvä ymmärrys tutkimusetiikasta
  5. hyvät projektinhallintataidot

  6. hyvä pohja omien pedagogisten kykyjen ja akateemisen johtajuuden jatkuvaan kehittämiseen
  7. vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Admissions timeline

The application period for studies beginning in the autumn of 2022 runs from 1 December 2021 to 14 January 2022 (12:01, GMT +2).

1 December 2021 at 08:00 (GMAT +2) Application period starts and online application form opens
14 January 2022 at 12:01 (GMAT +2) Application period ends and online application form closes
   
   
   
September 2022 Studies begin with the orientation week
   
   

 

Tutkintorakenne

Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Tohtorin tutkinto 240 ECTS
Yhteiset perusopinnot
Erikoistumisopinnot
Pääaineen yhteiset opinnot
Pääaineopinnot
Väitöskirja

 

Yhteisiä perusopintoja tarjotaan kolmelta alueelta: tutkimustaidot, metodologiset ja metodiopinnot sekä kansantaloustieteen ja liiketaloustieteen teoriat. Kunkin opintomoduulin sisältö ja laajuus vaihtelevat pääaineen ja erikoistumisalan mukaan.

Tohtoriohjelmassa sovelletaan monenlaisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja, mutta ne perustuvat yleensä oppijakeskeiseen näkemykseen opetuksesta. Oppijakeskeisessä opetuksessa painotetaan opiskelijoiden sitouttamisen merkitystä oppimisprosessille. Opiskelijoita rohkaistaan ja tuetaan ottamaan henkilökohtaisesti vastuu omien tavoitteidensa asettamisesta, omien oppimisstrategioidensa valinnasta ja oman kehityksen ja oppimistulosten arvioinnista.

Näin haet meille

Tohtoriohjelman haku on kerran vuodessa. Hakuaika alkaa 5.11.2020. Hakemus liitteineen tulee jättää 15.1.2021 12:01 (Suomen aikaa, GMT +2) mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä ja vain valmiit hakemukset käsitellään.

Hakukriteerit sekä hakulomake löytyy ohjelman englannin kielisiltä sivuilta: https://www.aalto.fi/en/study-options/aalto-doctoral-programme-in-busin… 

Frequently asked questions

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Laitokset ja keskukset

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Accounting group, Heidi Kouvo

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitos on Suomen johtava rahoituksen laitos ja vahvasti omistautunut tutkimukselle.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Johtamisen laitos

Johtamisen laitos tarjoaa dynaamisen oppimis- ja tutkimusympäristön.

Stack of management books.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitos tarjoaa kattavan näkemyksen talouksien toiminnasta ja yritysten toimintaympäristöstä.

Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtamisella viitataan tiedon ja digitaaliteknologian luovaan hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja siirryttäessä teollisesta tuotannosta palveluvoittoiseen tuotantoon.

Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitos on menestyksekäs ja dynaaminen yhteisö opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joiden kunnianhimoisuus näkyy tutkimusprojekteissa ja hankkeiden verkostoissa.

Three Aalto University students are doing group work by writing on paper together.

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT)

Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus (CEMAT) toteuttaa akateemista ja soveltavaa tutkimusta, jossa erikoistutaan Venäjän talouteen ja liiketoimintaympäristöön. CEMAT toimii avoimen yliopistoverkoston Northern Dimension Instituten (NDI) johtavana koordinaattorina.

CEMAT St Petersburg

Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus CKIR

CKIR:n tutkimus keskittyy innovaatioekosysteemeihin, IT-palveluympäristöihin ja uuteen liiketoiminnan dynamiikkaan.

Close-up of two students making notes to research articles that they are reading.

Hakuaika alkaa 1.12.2021 08:00 (UTC+2)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu