Kauppakorkeakoulu

Harjoittelu

Työnantajalle harjoittelu on tehokas rekrytointikanava. Palkkaamalla harjoittelijan saatte organisaatioonne uusimpia näkemyksiä ja tuoreita ideoita sekä rakennatte myönteistä työnantajamielikuvaa.
Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat hankkivat jo opintojen aikana merkittävää työkokemusta omalta alaltaan. Kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää harjoittelujakso sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon.

Tarjoa harjoittelupaikkaa tulevalle liiketoiminnan huippuosaajalle

Työnantajalle harjoittelu on tehokas rekrytointikanava, ja työnantaja saa arvokkaan työpanoksen sekä tietoa koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Palkkaamalla harjoittelijan saatte organisaatioonne uusimpia näkemyksiä ja uusia tuoreita ideoita sekä rakennatte myös omaa myönteistä työnantajamielikuvaa.

Harjoittelu on opiskelijalle oppimistilaisuus. Harjoittelussa opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin asiantuntijan ohjauksessa, mikä selkiyttää opiskelijan urasuunnitelmia. Harjoittelijalle tuleekin olla nimetty harjoittelun ohjaaja, joka on perehtynyt harjoittelijan tehtäviin ja osaa neuvoa ja opastaa. Harjoittelun työtehtävien tulee olla sellaisia, että opiskelija pääsee hyödyntämään niissä opinnoissaan hankkimiaan tietoja ja taitoja sekä kehittämään osaamistaan. Harjoittelun kesto on keskimäärin 3-4 kk.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelee paljon kansainvälisiä opiskelijoita, jotka etsivät harjoittelupaikkoja. Ulkomaisen opiskelijan mukana työyhteisöön tulee osaamisen lisäksi opiskelijan kotimaan kulttuurintuntemusta. Lue lisää Kauppakorkeakoulun kansainvälisen opiskelijan palkaamisesta harjoitteluun.

Työnantajat voivat markkinoida Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille sopivia harjoittelumahdollisuuksia, trainee-ohjelmia sekä graduate-ohjelmia Aalto JobTeaserin kautta. Luethan julkaisuehtomme ennen ilmoituksen jättämistä. Hyvään harjoittelupaikkatarjoustekstiin kannattaa panostaa.

Mikäli haluatte samalla ilmoituksella tavoittaa useamman suomalaisen yliopiston opiskelijoita (ml. Aalto-yliopisto), voitte jättää ilmoituksenne Aarresaari-verkoston verkkosivuilla

Tuettu korkeakouluharjoittelu Suomessa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu myöntää vuosittain määrärahan, jolla tuetaan Kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden harjoittelua valtion virastoissa ja laitoksissa kotimaassa (sis. Suomen suurlähetystöt ja pysyvät edustustot ulkomailla) sekä voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä kotimaassa.

Harjoittelupaikkatarjoukset

Tuetun harjoittelun piiriin kuuluvat harjoittelupaikkatarjoukset toivomme lähetettävän JobTeaser-lomakkeen (Aallon oma / Aarresaaren yhteinen lomake) kautta. Ilmoituksessa tulee mainita selkeästi, että harjoittelu edellyttää yliopiston tuen. Harjoittelun tulee olla kokopäivätyötä ja kestoltaan 2-6 kk. Palkan on oltava vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän työn rajan mukainen palkka, jotta harjoittelutuki on mahdollinen, ja max. 2000 €/kk.

Julkaisemme näitä paikkoja Aalto JobTeaser -työpaikkaportaalissa. Harjoittelutukea vaativia korkeakouluharjoittelupaikkoja ympäri vuoden. Lisätietoja antaa Tanja Makkonen Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluista (yhteystiedot sivulla alempana).

Palkkaus ja harjoittelutuki

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea vaativaa paikkaa harjoitteluvoucherilla. Tuen saamiselle on sekä opiskelijaa että työnantajaa koskevia ehtoja. Harjoittelutukea on saatavilla rajoitettu määrä.

Harjoittelutukisumma on kolmen kuukauden harjoittelulle 1800 euroa ja se maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä työnantajan laskutusta vastaan. Mikäli harjoitteluaika on lyhyempi kuin kolme kuukautta, pienenee harjoittelutuki vastaavasti.

Työnantaja on vastuussa kaikesta yliopiston tuen ylittävästä osuudesta palkkauskustannuksiin. Harjoittelu voi olla myös pidempi kuin kolme kuukautta (tuki on silti enintään 1800 euroa/harjoittelu). Työnantaja maksaa opiskelijan palkan ja vastaa palvelussuhteen lakisääteisistä sivukuluista. Harjoittelu ei ole arvonlisäverollista toimintaa.

Ennen harjoittelun aloittamista Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut ja työnantaja solmivat keskenään harjoittelijakohtaisen sopimuksen. Työnantaja tekee harjoittelijan kanssa työsopimuksen.

Kansainvälisten opiskelijoiden tuettu korkeakouluharjoittelu Suomessa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun harjoitteluohjelma tukee myös Kauppakorkeakoulun kansainvälisten perustutkinto-opiskelijoiden harjoittelua mikroyrityksissä, pienissä yrityksissä ja pk-yrityksissä (alle 250 työntekijää), voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä sekä valtion virastoissa ja laitoksissa Suomessa. Tätä harjoittelutukea ei ole tarkoitettu kansalaisuudeltaan suomalaisille Kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Lisätietoa kansainvälisistä opiskelijoistamme sekä myös harjoitteluohjelmasta löydät Palkkaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälinen opiskelija harjoitteluun -sivultamme. Lisätietoa harjoitteluohjelmasta saat myös ottamalla yhteyttä Tanja Makkoseen Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluista (yhteystiedot alla). Tuen saamiselle on sekä opiskelijaa että työnantajaa koskevia ehtoja. Harjoittelutukea on saatavilla rajoitettu määrä.

Tuettu korkeakouluharjoittelu on hyödyllinen kokemus paitsi opiskelijalle myös työnantajalle – parhaimmillaan harjoittelija tuo työpaikalle tuoretta näkökulmaa ja uusia ideoita. Harjoittelun työtehtävien tulee olla sellaisia, joissa opiskelija pääsee hyödyntämään opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja, oppimaan uutta sekä kehittämään työelämätaitoja ja ammatillista osaamista.

Esimerkki onnistuneesta harjoittelusta.

Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ohjeistus

Lisätietoja antaa

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services

Katso lisäksi

Four people sitting on a bench outside a Building with large glass windows and a School of Business logo. People are laughing.

Palvelut työnantajille Kauppakorkeakoulussa

Kauttamme tavoitat kauppatieteiden opiskelijat monin tavoin. Julkaisemme työpaikkailmoituksia, välitämme rekrytointiviestejä, järjestämme ura- ja rekrytointitapahtumia ja paljon muuta.

Kauppakorkeakoulu
Aalto-yliopisto/Aino Huovio

Aalto JobTeaser – rekrytoi opiskelija

Palkkaa opiskelija julkaisemalla työpaikkailmoitus Aalto JobTeaser -kanavalla.

Palvelut
Aalto University students doing group work, sitting at a table with their laptops and notebooks / photo by Aalto University, Aino Huovio

Palkkaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälinen opiskelija harjoitteluun

Palkkaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälinen opiskelija harjoitteluun

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: