Informaatiojalanjälki

Informaatiojalanjälki: Organisaatio ja päätöksenteko

SISÄLTÖÄ MUOKATAAN. Aalto-yliopiston palvelut, hallintotapa ja johto sekä sisäiset toimintaperiaatteet ja säännöt tukevat yliopistoyhteisöä strategian mukaisten arvojen ja lähtökohtien sekä tavoitteiden toteuttamisessa. Aalto-yliopisto haluaa toimia vastuullisesti ja avoimesti. Kerromme sivulla yliopiston organisaatioon, palveluihin, päätöksentekoon ja sääntelyyn liittyvistä politiikoista, asiakirjoista ja tiedoista. Tämä sivu on osa Aalto-yliopiston asiakirjajulkisuuskuvausta, jonka avulla haluamme antaa kokonaiskuvan yliopistossamme käsiteltävistä tietoaineistoista ja tietojärjestelmistä.
Aalto University / Dipoli / photo: Markus Sommers

Säännöt, politiikat ja ohjeet

Täältä löydät keskeisimmät Aalto-yliopiston toimintaa ohjaavat säännöt, politikat ja ohjeet, kuten johtosääntö, Aalto-korkeakoulusäätiön säännöt, Aallon tapa toimia (Code of Conduct) ja korkeakoulujen ohjesäännöt.

Logo

Säännöt, politiikat, linjaukset ja ohjeet

Yliopiston toiminnassa noudatettavat säädökset, ohjesäännöt, määräykset, politiikat, linjaukset ja ohjeet.

Aalto-käsikirja

Aalto-yliopiston organisaatio ja päätöksentekoelimet

Aalto-käsikirjasta löydät perustiedot Aalto-yliopiston organisaatiosta, hallintomallista ja päätöksentekoelimistä. 

Aalto-käsikirja (Aalto Handbook) antaa kokonaiskuvan tavoista, joilla Aalto-yliopisto johtaa ja järjestää kaiken toimintansa. Aalto-käsikirja-hub on ovi koko yliopiston toimintaan sisältäen linkkejä ja viittauksia yksityiskohtaisempiin kuvauksiin, linjauksiin ja ohjeistuksiin, jotka ovat yliopiston verkkosivuilla (aalto.fi).

Lots of people gathered in the Learning centre to discuss

Organisaatio

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua.

Aalto-käsikirja

Organisaatioon, palveluun ja johtamiseen liittyvät päätökset ja asiakirjat

Tiedonohjaussuunnitelmassa on kuvattu yliopiston prosessit ja niistä syntyvät asiakirjat. Strategiseen suunnitteluun, operatiiviseen toimintaan, toiminnan arviointiin, yliopiston sääntöihin, sopimuksiin, ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät päätökset, asiakirjat ja tiedot on kuvattu TOS-ryhmässä 00.

Osa päätöksistä löytyy kirjautuneelle yliopiston käyttäjälle päätösportaalista.

Asiakirjoja voi tiedustella tarvittaessa: [email protected] 

Aalto-yliopiston ja taustakorkeakoulujen historialliset aineistot löytyvät Aalto-yliopiston arkistosta.

Otaniemi kampus ilmakuva

Tiedonohjaussuunnitelma TOS

Tiedonohjaussuunnitelma TOS on yliopiston asiakirjojen ja niihin verrattavien tietoaineistojen rekisteröinnin, käsittelyn ja säilyttämisen ohjeisto. Tiedonohjaussuunnitelma sisältää tiedot organisaatiossa syntyvistä asiakirjoista ja tietoaineistoista sekä niiden rekisteröintiin ja käsittelyyn liittyvistä menettelyistä ja julkisuudesta.

Palvelut
Aalto-ylopiston arkiston kuva- ja esineaineistoihin kuuluva negatiivi

Aalto-yliopiston arkisto

Aalto-yliopiston arkisto on kaikille tutkijoille avoin arkisto. Arkistopalvelujen tehtävänä on yliopiston tieteellisen, taiteellisen ja hallinnollisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja ylläpito sekä siihen pohjautuvan tutkimuksen edistäminen.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: