Informaatiojalanjälki

Informaatiojalanjälki

Aalto yliopiston asiakirjajulkisuuskuvaus: Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on kuvata, mitä tietoaineistoja Aalto-yliopistossa syntyy ja käytetään sen toteuttaessa tehtäviään ja tavoitteitaan. 

Two women and two men sitting and working together, image by Aleksi Poutanen

Yliopistolle tieto on tärkeä toiminnan tulos ja toiminnan edellytys. Tieteellisen tiedon tuottaminen ja jakaminen yhteiskunnan käyttöön on keskeinen tehtävämme. 

Aalto-yliopistossa käsiteltävän tiedon määrä on valtava. Olemme suuri organisaatio, ja meillä on monia tehtäviä ja tavoitteita. Lakisääteiset tehtävämme ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus, ja kaikkia näitä tehtäviä toteuttaessa tuotamme, keräämme, käytämme ja jaamme tietoa. 

Haluamme informaatiojalanjäljen muodossa

  • antaa kokonaiskuvan yliopistossa ja sen toiminnassa käsiteltävästä tiedosta ja sen käsittelystä
  • auttaa keskeisten tietojen ja asiakirjojen sekä tietojärjestelmien löytämisessä
  • antaa tietoa siitä, mistä saat tukea ja lisätietoa sekä auttaa asiakirjapyyntöjen kohdentamisessa. 

Informaatiojalanjälki on samalla julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on kuvata, mitä tietoaineistoja Aalto-yliopistossa syntyy ja käytetään sen toteuttaessa lakisääteisiä tehtäviään.

Tiedonhallinnan periaatteet: miten ja miksi keräämme tietoa

Aalto-yliopiston lähtökohdat tiedon käsittelylle ovat vastuullisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys sekä samalla myös luovuus ja rohkeus: strategiamme mukaisesti pyrimme tuottamaan ja käyttämään tietoa siten, että rakennamme kestävää tulevaisuutta. 

Informaatiojalanjälki on laadittu tietoryhmittäin yliopiston strategian antaman kokonaiskuvan avulla: strategiamme tiivistää keskeiset tehtävämme ja tavoitteemme sekä niitä tukevat menestyksen mahdollistajat. Tarjoamme tietoja painottaen organisaation ja toimintamme kannalta keskeisiä ja niin yliopistoyhteisön jäsenien kuin yliopistosta kiinnostuneiden yleisimmin kysymiä ja etsimiä tietoja, tietolähteitä ja -järjestelmiä.

Kannustamme hyödyntämään niitä monia palvelujamme ja tietojärjestelmiämme, joissa yliopiston tuottamaa ja hyödyntämää tietoa on avoimesti saatavilla.

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasääntelyn mukaisesti.

Tutustu yliopiston tietosuojapolitiikkaanTutustu yliopiston tietosuojailmoituksiin

Yleiskuva yliopiston strategiasta: yliopiston tavoitteet, tehtävät ja toimintakokonaisuudet:

Information graphic on the strategy of Aalto University
Kokonaiskuva yliopiston strategiasta: tavoitteenamme on rakentaa kestävää tulevaisuutta tutkimuksessa ja opetuksessa sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keinoin.

Strategia ja avaintietoa Aalto-yliopistosta

Tutustu toimintaamme ja sen tavoitteisiin strategiamateriaalien avulla. Avaintietoihin on koottu keskeistä tietoa organisaatiostamme, sen taloudesta ja taloussuunnittelusta. Esimerkiksi toimintakertomukset ja tilinpäätökset löydät täältä.

Two Aalto students or employees viewing materials from a tablet, photo by Aleksi Poutanen

Strategiamateriaalit

Täältä löydät kaikki strategiaan liittyvät videot ja esitysmateriaalit eri kielillä.

Strategiamme
Kaksi henkilöä kampuksella.

Avaintietoa vuodesta 2020 ja vuosittaiset raportit

Aalto-yliopiston akateemisten tulosten ja kansainvälisen arvostuksen myönteinen suunta säilyi vuonna 2020. Yliopisto pystyi sopeutumaan ripeästi koronaviruspandemian aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen. Tältä sivulta löydät myös hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Aalto-yliopisto

Tiedon käsittely Aallon toiminnassa

Löydät näiden teemojen alta lisää tietoa siitä, mitä tietoa Aallon keskeisissä toiminnoissa kuten tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä johtaminen, päätöksenteko ja palvelut syntyy ja käsitellään.

Aalto University contact information visuals by Jaakko Kahilaniemi

Informaatiojalanjälki: Tutkimus

Tällä sivulla esitetään Aalto-yliopiston asiakirjajulkisuuskuvaukseen sisältyvää, tutkimukseen liittyvää tietosisältöä.

Informaatiojalanjälki
Aalto University / Dipoli / photo: Markus Sommers

Informaatiojalanjälki: Organisaatio ja päätöksenteko

Yliopiston toimintaperiaatteet ja säännöt, päätöksenteko ja hyvä hallintotapa sekä palvelut tukevat yliopistoyhteisöä strategian mukaisten arvojen ja lähtökohtien sekä tavoitteiden toteuttamisessa. Aalto-yliopisto haluaa toimia vastuullisesti ja avoimesti. Kerromme sivulla yliopiston organisaatioon, palveluihin, päätöksentekoon ja sääntelyyn liittyvistä politiikoista, asiakirjoista ja tiedoista. Tämä sivu on osa Aalto-yliopiston asiakirjajulkisuuskuvausta, jonka avulla haluamme antaa kokonaiskuvan yliopistossamme käsiteltävistä tietoaineistoista ja tietojärjestelmistä.

Informaatiojalanjälki
People at the campus

Informaatiojalanjälki: Menestyksen mahdollistajat

Henkilöstömme, rekrytointimenettelymme ja palvelukokonaisuutemme mahdollistavat yliopiston menestyksen strategiansa toteuttamisessa. Kerromme täällä, mitä tietoaineistoja luomme, käytämme ja jaamme henkilöstöasioita ja rekrytointia hoitaessamme sekä yliopiston palveluja tuottaessamme. Tämä on osa yliopiston asiakirjajulkisuuskuvausta.

Informaatiojalanjälki

Keskeiset järjestelmät, joilla hallitsemme tietoa 

Yliopiston sähköinen asianhallintajärjestelmä sisältää tiedot yliopiston virallisten asioiden käsittelyssä syntyvistä asiakirjoista ja toimenpiteistä.

Yliopistolla on asianhallintajärjestelmän lisäksi muita järjestelmiä, joissa käsitellään tietoja. Tietojärjestelmien jaottelu kokonaisuuksiin ja niiden hallinta yliopistolla on kuvattu sivulla "Tietovarannot ja tietojärjestelmät". 

Asianhallinta, tietovarannot ja tietojärjestelmät

Otaniemi campus above / photo: Aalto University, Matti Ahlgren

Sähköinen asianhallinta SAHA

Yliopiston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä käsitellään yliopiston virallisia asioita ja niiden käsittelyprosessista syntyneitä toimenpiteitä ja asiakirjoja. Samalla asiat myös kirjataan yliopiston diaariin.

Palvelut
Person checking his phone
Informaatiojalanjälki
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: