Informaatiojalanjälki

Informaatiojalanjälki: tietovarannot ja tietojärjestelmät

Tietovarannot ja tietojärjestelmät. Yliopisto ylläpitää kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvaus sisältää tiedot tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin kuuluvia tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja. Tämä sivu on osa yliopiston tiedonhallintalain mukaista asiakirjajulkisuuskuvausta (informaatiojalanjälki).
Person checking his phone

Sivua muokataan.

Aallon tietojärjestelmäsalkku on hyvin laaja ja sitä ylläpidetään Aallon tietotekniikkapalveluiden (Aalto ITS) toimesta. Tietojärjestelmäsalkussa olevien tietojärjestelmien tärkeimmät tiedot ovat käyttötarkoitus, omistaja, ylläpitäjä ja mahdollinen sopimuskumppani. 

Aallon tietojärjestelmäsalkun ymmärrettävyyden parantamiseksi olemme jakaneet sen loogisiin kokonaisuuksiin, jotka kiinnittyvät suoraan toimintaamme. Samalla se muodostaa pohjan tietovarantokokonaisuudelle, jossa tietoja käsitellään ja tallennetaan. 

Käyttäjille tämä kokonaisuus näyttäytyy heille tarjottuna palveluina.  

Looginen ryhmittely muodostuu seuraavasti

 • asiayhteys, jossa tietoa käytetään (strategia ja toimialue) 
 • palvelu, joka käyttäjälle tarjotaan (opiskelija, henkilökunta, tutkijat, vierailijat) 
 • tekniset toiminnot/komponentit, jotka suoritetaan palvelun toteuttamiseksi 

 Yhteiskäyttöiset palvelut jakautuvat seuraavalla tavalla:  

 • Yhteiset palvelut 
 • Sähköinen viestintä ja yhteistyö  
 • Sähköinen viestintä ja yhteistyö / taustajärjestelmät 
 • Infrastruktuuri  
 • Infrastruktuuri / taustajärjestelmät 

 Näiden lisäksi muita Aalto-tasoisia kokonaisuuksia ovat: 

 • Tutkimus ja innovaatiot  
 • Oppimis- ja opetustoiminta  
 • Kampuspalvelut  
 • Henkilöstöhallinto 
 • Talous 
Aalto tietovaranto 2021, tietojärjestelmät strategian mukaan jaoteltuna.
Aalto-yliopiston tietovaranto, tietojärjestelmät toimialoittain luokiteltuna

Yleistä tietoa yliopiston toiminnassa käytettävistä tietojärjestelmistä:

Suomen korkeakoulusektorin koostamat havainnot yleisimmin käytetyistä pilvipalveluista korkeakoulusektorilla löydät täältä:

Home - Aalto Cloud Info - Aalto University Wiki

Sähköinen asianhallinta SAHA

Yliopiston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä käsitellään yliopiston virallisia asioita ja niiden käsittelyprosessista syntyneitä toimenpiteitä ja asiakirjoja. Samalla asiat myös kirjataan yliopiston diaariin.

Yliopiston asianhallintajärjestelmään
Otaniemi campus above / photo: Aalto University, Matti Ahlgren
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu