LIBER – Suomen Akatemian huippuyksikkö

HYBER

HYBER on Suomen Akatemian Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö (2014–2019).
Aalto University/Mikko Pegah

HYBER-huippuyksikön tavoitteena on kehittää olennainen käsitys siitä, miten tulevaisuuden itsejärjestyneitä monikomponenttisia materiaaleja voidaan suunnitella ja valmistaa biologisista lähtöaineista tutkimalla kasvien soluseiniä ja biologisia makromolekyylirakenteita.

Tutkimme miten materiaalien ominaisuuksia ja toimintoja voidaan muokata geneettisiä menetelmiä käyttäen, mukaan lukien dynaamisten ”bionanokoneiden” ohjelmointi, mikä avaa uusia mahdollisuuksia synteettisen biologian ja laitteiden valmistamisen aloilla. Yhtä tärkeää on kasvien soluseinien muodostama uusiutuvien raaka-aineiden lähde: muun muassa nanoselluloosan mekaaninen kimmokerroin on tämän tutkimuksen kannalta hyvin kiinnostavaa.

Suunnittelemamme eri materiaalit ja järjestelmät vaihtelevat sitkeistä ja vahvoista kuiduista komposiitti- ja suprakolloidaalirakenteisiin, joista voidaan kehittää monimutkaisia ja ohjelmoitavia biomolekyylikoneita. Molekyylibiologiassa edetään jatkuvasti kohti mikrobijärjestelmien parempaa hallintaa ja ymmärrystä. Alan tutkimus tarjoaa välineet biologisten materiaalien toiminnan ymmärtämiseen. Jo nyt on esimerkkejä materiaalikomponenttien bioteknisestä tuotannosta teollisten sovellusten osalta merkityksellisessä mittakaavassa. Näemme tämän kasvavan trendin haasteena, johon me voimme vastata.

HYBER Intra

Intra on vain HYBER-jäsenille. Täällä voit jakaa esityksiä, tietoja ym.

Linkki HYBERin intra-wikisivulle

HYBER People & Organization

Aalto University/HYBER

Biological tailors

Our research groups work as biological “tailors” on molecular self-assembly, genetic engineering of proteins, biotechnical production of engineered biomolecules, and plant cell wall materials.

The LIBER Centre of Excellence

HYBER Research & Publications

BMM

HYBER Publications

Publications 2014-2021

The LIBER Centre of Excellence
light coupled optical fibre

Research highlights

Selected highlights originating from HYBER research

The LIBER Centre of Excellence

HYBER Activities

Aalto University/HYBER Symposium

HYBER Symposia

HYBER Symposia are annual events that bring together experts from HYBER-related research areas from all around the world.

The LIBER Centre of Excellence
spider web

HYBER Events

Previous events, workshops, lectures and seminars associated with HYBER research

The LIBER Centre of Excellence
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: