Digital Aalto

Oppimispalvelut - menestyksen mahdollistaja

Oppimisharppaus - muutoshanke tukee tulevaisuuteen suuntautuvaa oppimista ja päivittäisen työn sujuvuutta.
-

Mikä Leap for Learning -hanke on?

Leap for Learning -hankekokonaisuus yhdistää kolme isoa oppimispalvelujen (Learning Services, LES) projektia. Kokonaisuuteen kuuluvat oppimisen ja opiskelun tietojärjestelmän Sisun käyttöönotto ja edelleen kehittäminen, oppimispalveluiden prosessien kehitystyö sekä Salesforce-palvelualustan käyttöönotto kehitettyjä prosesseja ja digitalisaatiota tukemaan.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voimme kehittää opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttö- ja palvelukokemusta, valmistautua vastaamaan uusien käyttäjäryhmien tarpeisiin (esimerkiksi jatkuvat oppijat) sekä hyödyntää aikaisempaa enemmän dataa ja analytiikkaa työssämme.

Hankkeella on yhteinen ohjausryhmä sekä nimetty muutosorganisaatio työtä tukemassa.

Mitä olemme tehneet tähän mennessä?

Sisun käyttöönotto tehtiin elokuussa 2021 ja Sisun jatkokehityksen tiekartta ulottuu tällä hetkellä vuoteen 2024 saakka. Oppimispalvelujen prosessien kehitystyö on alkanut vuonna 2018 prosessien tunnistamisella sekä OPI-viitearkkitehtuurin omaksumisella prosessityön pohjaksi. LESissä on määritelty prosessialueille prosessiomistajat sekä malli ja tuki kehitystyön seurannalle.

Salesforce-palvelualustalla on käynnissä useita eri oppimispalvelujen projekteja, ja palvelualusta tulee vähitellen korvaamaan monia vanhoja järjestelmiä Aallossa, myös muualla kuin oppimispalveluissa. Palvelualusta on tärkeä osa Aallon digitaalista tiekarttaa.

Vuonna 2021 Salesforce otettiin käyttöön maisterivaiheen päävalinnoissa sekä Aalto ARTSin kandidaattivaiheen ennakkotehtävien käsittelyssä. Vuonna 2022 käyttöön on otettu akateemista ohjaamista tukeva MyStudies sekä opinto-oikeuden palauttamiseen liittyvä työkalu ja ohjelmajohtajan vuosikello. Vuoden 2022 syksyllä on aloitettu opinnäytetyöprosessin digitalisointi sekä tohtoriohjelmien valintojen vienti palvelualustalle. Tämän lisäksi alustalle on rakennettu Aallon kurssikatalogi courses.aalto.fi.

Students hanging out and studying in the School of Business learning hub

Hyödyt opiskelijalle

 • Opiskelijan palvelut yhdessä paikassa antavat täyden mahdollisuuden toimia osana Aalto-yhteisöä​
 • Digitaaliset palvelut tarjolla 24/7​
 • Näkyvyys Aallon opintotarjontaan ja sen antamiin mahdollisuuksiin varmistaa tulevaisuuden työelämässä vaadittuja taitoja​
 • Valmistuminen henkilökohtaisen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti​
 • Tuki elämänlaajuiselle ja monitieteiselle oppimiselle sekä liikkuvuudelle.​
Aalto University, Learning Services, 2019, photo Minna Pasanen

Hyödyt akateemiselle henkilöstölle

 • Skaalautuvat tukipalvelut kasvavalle tutkinto-opiskelijoiden ja jatkuvien oppijoiden määrälle​
 • Oleellinen ja reaaliaikainen opiskelijatieto saatavilla analysointia ja päätöksentekoa varten​
 • Opetusta ja sen suunnittelua tukevat tietojärjestelmät​
 • Tehokkaasti ja yhdenmukaisesti suunnitellut palveluprosessit tukevat opettajan työtä​
Kuva Unto Rautio

Hyödyt palveluissa työskenteleville

 • Skaalautuvat tukipalvelut mahdollistavat tutkinto-opiskelijamäärän ja jatkuvien oppijoiden määrän kasvun.​
 • Tietojärjestelmät tukevat päivittäistä työntekoa, ja vähentävät manuaalista työtä.​
 • Skaalautuvat palvelut sekä tehokkaasti ja yhdenmukaisesti suunnitellut prosessit antavat mahdollisuuden tarjota henkilökohtaisempaa tukea opiskelijoille ja opettajille.​

Yhteystiedot lisätietoja varten

Petri Suomala

Vararehtori
U902 Learning Services

Eija Zitting

Head of Learning Services
U902 Learning Services
Three women talking and eating ice cream in front of the Väre building.

Leap for Learning - menestyksen mahdollistajana opiskelijoille

Leap for Learning (suomeksi Oppimisharppaus) tuo opiskelijoille ja koko yhteisölle uuden digitaalisen kokemuksen Aalto-yliopistosta.

Digital Aalto
Leap for Learning

Leap for Learning - Menestyksen mahdollistaja opettajalle

Leap for Learning (suomeksi Oppimisharppaus) -otsikon alle on tuotu yhteen opetuksen ja oppimisen palveluiden kehityskohteet. Kokonaisuuteen kuuluvat Sisu, palvelualusta ja prosessien harmonisointi.

Digital Aalto
consulting staff on using Sisu

Leap for Learning - menestyksen mahdollistaja Oppimispalveluiden henkilöstölle

Leap for Learning (suomeksi Oppimisharppaus) tarkoittaa kaikille yhteistä tapaa tehdä töitä. Digitaalisten palveluiden avulla voimme tarjota räätälöityä ja helposti saavutettavaa tukea opiskelijoille.

Digital Aalto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu