Digital Aalto

Oppimispalvelut - menestyksen mahdollistaja

Oppimispalvelut tukevat tulevaisuuteen suuntautuvaa oppimista ja päivittäisen työn sujuvuutta.
-

Aalto-yliopiston strategian mukaan laajennamme vastuuta koulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta sekä kehitämme oppimiskokemusta. Oppimispalveluilla (Learning services, LES) on keskeinen rooli näiden mahdollistajana. Kehitämme palvelukokonaisuuttamme käyttäjälähtöisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti.

Oppimispalvelujen toiminta jäsentyy prosessialueisiin

Oppimispalvelujen toiminta jäsentyy prosessialueisiin ja kullakin prosessialueella on prosessinomistaja. Prosessinomistajat ovat LESjoryn jäseniä.

Prosessinomistajamallissa on nimetty selkeät omistajat oppimispalveluiden eri prosesseille. Alta liitteenä löydät LESin voimassaolevan prosessialuekuvauksen prosessinomistajineen. Näiden omistajien vastuulla on hallinnoida ja kehittää oman prosessialueensa prosesseja strategian suuntaisesti yhteistyössä keskeisten sidosryhmien, kuten opiskelijoiden, opettajien ja muiden yliopiston palveluyksiköiden kanssa. Prosessinomistajat arvioivat kehittämisprosesseja ja niiden etenemistä ja aikatauluttavat tulevia kehitysprojekteja kvartaalikatsauksissa.

Prosessinomistajamalli on kehitetty  oppimispalveluiden toiminnan organisoinnin ja kehittämisen tueksi. Malli perustuu OPI-viitearkkitehtuuriin (2015), joka on korkeakoulujen yhteinen viitekehys. Sen avulla voidaan jäsentää korkeakouluille yhteisiä toimintoja.

Tiekarttatyöskentely kokoaa Oppimispalveluiden kehitystyön

Oppimispalveluiden kehittämisprojektit kootaan vuosittain tiekartalle, joka laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tiekartta syntyy prosessinomistajien yhteistyönä vuoden alussa pidettävässä katsauksessa, ja sitä arvioidaan vuoden edetessä tarkastuspisteissä toukokuun ja syyskuun paikkeilla. Tiekarttatyöskentely pitää sisällään prosessinomistajien prosessialueilta nousevat kehitystarpeet, jotka jakautuvat digitalisoitavien prosessikehitykseen, varsinaiseen digitalisointikehitykseen Palvelualustalle, Sisuun tai muualle sekä muuhun kehittämistyöhön. Lisäksi huomioidaan prosessialueilla tehtävä pienkehitys. Kehityskohteiden priorisoinnissa käytetään kehitys- ja digitalisaatiokriteeristöjä.

Tiekarttatyöskentelyn yhteydessä arvioidaan myös resurssien riittävyys ja organisaation muutoskantokyky. Aallon IT-palvelut (ITS) osallistuu tiekarttatyöskentelyyn tuoden esiin erityisesti alustojen ja IT-resurssien näkökulmaa.

LESG (Learning steering group) hyväksyy LESjoryn esittämän tiekartan.

Uusimman tiekartan löydät täältä LES-kehitystyön tiekartta 2024 –27

Students hanging out and studying in the School of Business learning hub

Hyödyt opiskelijalle

 • Opiskelijan palvelut yhdessä paikassa antavat täyden mahdollisuuden toimia osana Aalto-yhteisöä​
 • Digitaaliset palvelut tarjolla 24/7​
 • Näkyvyys Aallon opintotarjontaan ja sen antamiin mahdollisuuksiin varmistaa tulevaisuuden työelämässä vaadittuja taitoja​
 • Valmistuminen henkilökohtaisen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti​
 • Tuki elämänlaajuiselle ja monitieteiselle oppimiselle sekä liikkuvuudelle.​
Aalto University, Learning Services, 2019, photo Minna Pasanen

Hyödyt akateemiselle henkilöstölle

 • Skaalautuvat tukipalvelut kasvavalle tutkinto-opiskelijoiden ja jatkuvien oppijoiden määrälle​
 • Oleellinen ja reaaliaikainen opiskelijatieto saatavilla analysointia ja päätöksentekoa varten​
 • Opetusta ja sen suunnittelua tukevat tietojärjestelmät​
 • Tehokkaasti ja yhdenmukaisesti suunnitellut palveluprosessit tukevat opettajan työtä​
Kuva Unto Rautio

Hyödyt palveluissa työskenteleville

 • Skaalautuvat tukipalvelut mahdollistavat tutkinto-opiskelijamäärän ja jatkuvien oppijoiden määrän kasvun.​
 • Tietojärjestelmät tukevat päivittäistä työntekoa, ja vähentävät manuaalista työtä.​
 • Skaalautuvat palvelut sekä tehokkaasti ja yhdenmukaisesti suunnitellut prosessit antavat mahdollisuuden tarjota henkilökohtaisempaa tukea opiskelijoille ja opettajille.​

Leap for Learning -hankekausi on päättynyt

Leap for Learning -hankekokonaisuuden (2018–2023) alla edistettiin kolmea isoa Oppimispalvelujen hanketta. Kokonaisuuteen kuuluivat oppimisen ja opiskelun tietojärjestelmän Sisun käyttöönotto ja kehittäminen, oppimispalveluiden prosessien kehitystyö sekä Salesforce-palvelualustan käyttöönotto kehitettyjä prosesseja ja digitalisaatiota tukemaan. Hankekausi oli nimensä mukaisesti oppimisharppaus niin Aallon kuin Oppimispalveluidenkin historiassa, ja hankekauden opeilla rakennetaan tulevaisuudessakin kestävää, käyttäjälähtöistä ja tulevaisuussuuntautunutta Aalto-yliopistoa.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voimme kehittää opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttö- ja palvelukokemusta, valmistautua vastaamaan uusien käyttäjäryhmien tarpeisiin (esimerkiksi elämänlaajuiset oppijat) sekä hyödyntää aikaisempaa enemmän dataa ja analytiikkaa työssämme.

Hankekauden aikana hankkeella oli yhteinen ohjausryhmä sekä nimetty muutosorganisaatio työtä tukemassa. Hankkeen päätyttyä ohjausryhmän sekä sponsorien ja leadien toiminta on päättynyt. Leap for Learning -ohjausryhmän tehtävät siirrettiin pääosin LeSGille (Learning Steering Group).

Leap for Learningin hankekaudenaikaiset tulokset ja aikaansaannokset

Yhteystiedot lisätietoja varten

Petri Suomala

Vararehtori
U902 Learning Services

Eija Zitting

Head of Learning Services
U902 Learning Services
Three women talking and eating ice cream in front of the Väre building.

Leap for Learning - menestyksen mahdollistajana opiskelijoille

Leap for Learning (suomeksi Oppimisharppaus) tuo opiskelijoille ja koko yhteisölle uuden digitaalisen kokemuksen Aalto-yliopistosta.

Digital Aalto
Leap for Learning

Leap for Learning - Menestyksen mahdollistaja opettajalle

Leap for Learning (suomeksi Oppimisharppaus) -otsikon alle on tuotu yhteen opetuksen ja oppimisen palveluiden kehityskohteet. Kokonaisuuteen kuuluvat Sisu, palvelualusta ja prosessien harmonisointi.

Digital Aalto
consulting staff on using Sisu

Leap for Learning - menestyksen mahdollistaja Oppimispalveluiden henkilöstölle

Leap for Learning (suomeksi Oppimisharppaus) tarkoittaa kaikille yhteistä tapaa tehdä töitä. Digitaalisten palveluiden avulla voimme tarjota räätälöityä ja helposti saavutettavaa tukea opiskelijoille.

Digital Aalto
Oppimispalvelut
Oppimisen ja opetuksen johtaminen
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: